• Novinky
 • Kalendář závodů
 • Výsledky
 • Online registrace
 • Profil trati
 • Předpisy
 • Fotogalerie
 • Videogalerie
 • Kontakty
 • Vážení příznivci Autocrossu
  Přidáno: 08.12.2015     Autor: -

  Protože máme ukončenou celou sezónu Radeč Cupu 2015, tak bych rád podÄ›koval celému TEAMU AK RADEÄŒ za super zázemí, které jste pÅ™ipravovali po celý rok pÅ™i pÅ™ípravách závodů, poÅ™ádání závodů, práce na trati a samozÅ™ejmÄ› DEPA. Moc Vám všem touto formou dÄ›kuji. SamozÅ™ejmÄ› dÄ›kuji všem sponzorům kteÅ™í se podíleli na celé sezónÄ› 2015. V neposlední Å™adÄ› dÄ›kuji Vám všem jezdcům, mechanikům a Vašim rodinám, kteÅ™í Vás podporují celou sezónu. Jsme rádi, že jste s námi vydrželi bojovat až do konce sezóny. DÄ›kuji Všem co jste se dostavili na vyhlášení sezóny 2015 do Chlumce nad Cidlinou. Velké DÍK DÍK DÍK!!!
  Co Å™íct závÄ›rem "Super sezóna 2015" a samozÅ™ejmÄ› se tÄ›šíme na tu novou v novém roce 2016. Nakonec pÅ™eji Vám všem krásné prožití Vánočních svátků, moc krásných dárků a do nového roku pÅ™eji všem mnoho zdraví, štÄ›stí a mnoho splnÄ›ných pÅ™ání.
  Za AK RADEČ Ladislav Saidl.


  foto Zuzka Rallye:

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.406135772917162.1073741904.217142288483179&type=3

  foto Kubin:

  http://autocrossradec.rajce.idnes.cz/Vyhlaseni_vitezu_Radec_Cup_Kosice_Cup_2015_-_Kubin/

   

  Vyhlášení výsledků ve třídách
  Přidáno: 29.11.2015     Autor: -

  Vážení jezdci,

  dovolte abych Vás ještÄ› jednou pozval na slavností vyhlášení Radeč Cupu 2015

  Vím, že nÄ›kteÅ™í z vás nejsou pravidelnými čtenáÅ™i pÅ™edpisů a proto pro vaší informaci pÅ™edkládám pÅ™ehled tÅ™íd a počty vyhlášených umístÄ›ní :

   

  TÅ™ída Racer 160             vyhlášeno bude 1 – 6.místo

   

  TÅ™ída Racer 125              vyhlášeno bude 1 – 6.místo

   

  TÅ™ída Racer 250               vyhlášeno bude 1 – 6.místo

   

  TÅ™ída Škoda N1400          vyhlášeno bude 1 – 3.místo

   

  TÅ™ída N1400                     vyhlášeno bude 1 –3.místo

   

  TÅ™ída 1400                        vyhlášeno bude 1 –3.místo

   

  TÅ™ída 1600                         vyhlášeno bude 1 – 3.místo

   

  TÅ™ída nad 1600                  vyhlášeno bude 1 –3.místo

   

  TÅ™ída Speciál                     vyhlášeno bude 1 – 3.místo

   

  TÅ™ída Kart                            vyhlášeno bude 1 – 3.místo

   

  TÅ™ída Buggy 4 x 2                vyhlášeno bude 1 – 3.místo

   

  TÅ™ída Buggy 4 x 4                 vyhlášeno bude 1 – 3.místo

   

  Nad rámec tÅ™íd bude vyhlášen Putovní pohár a cena hlavního sponzora a budou pÅ™edány další jednotlivé poháry dle kompetence poÅ™adatele.

  Tedy sečteno, podtrženo, všichni jezdci, kteÅ™í se umístili v jednotlivých tÅ™ídách na avizovaných umístÄ›ních si odvezou domů pohár a ceny.

   


  Vyhlášení sezony 2015
  Přidáno: 19.11.2015     Autor: -

  Pozvánka
  Vážení jezdci a pÅ™átelé autokrosu,
  rok se s rokem sešel a je tu poslední zastávka letošního seriálu, či spíše seriálů.
  Tímto bychom Vás chtÄ›li pozvat na vyhlášení Kosice cupu a Radečcupu do Chlumce nad Cidlinou 5. prosince. Nabitý program bude startovat cca v 17 hodin, a pokud budete mít po vyhlášení všech kategorií dost sil, zábava bude pokračovat až do hodin ranních.
  Pro ubytování byl zajištÄ›n Penzion u Vacků http://ubytovaniuvacku.cz/, kam se můžete obrátit s potÅ™ebou pÅ™espání včetnÄ› snídaní.
  Pokud budete potÅ™ebovat více informací obracejte se prosím na Andulku Urbanovou na tel. : 603 592 299 nebo mailem na urbanova.anna@seznam.cz.
  TÄ›šíme se na Vás,
  Pořadatele Kosice cupu a Radečcupu
  Mapa:https://www.google.cz/maps/@50.1573773,15.4615209,16z
  nebo pÅ™ímo obrázkem zde:
   


  SEZONA 2015
  Přidáno: 12.11.2015     Autor: -

  Pár dnů po ukončení bojů na trati je na čase ohlédnout se za tím, jak vypadala právÄ› odjetá sezóna. Začala vlastnÄ› již koncem loňského roku, kdy byly položeny základy dohody poÅ™adatelů a jezdcům bylo umožnÄ›no promítnout své pÅ™ipomínky do pÅ™edpisů sezóny 2015. Pravidla v nÄ›kterých ohledech dost pÅ™iostÅ™ila a možná i díky tomu se začátek seriálu neskvÄ›l čísly, na která jsme byli dÅ™íve v jednotlivých divizích zvyklí. V rámci dohody začali poÅ™adatelé z Kosic i Radče kontrolovat vozy divize N1400, tak, aby byla očištÄ›na od neregulérních vozů. Zhruba v polovinÄ› roku pÅ™inesla tato snaha ovoce a startujících začalo pÅ™ibývat. Bylo to částečnÄ› i tím, že z dohody vystoupil Autokros Žamberk a konečnÄ› se ukázalo, že je důležité táhnout za jeden provaz, ale ještÄ› důležitÄ›jší je, aby všichni táhli stejným smÄ›rem. Naprostým zlomem pak byl závod v PoÅ™íčí nad Sázavou, který KPM Kosice a AK Radeč pÅ™ímo spolupoÅ™ádali. Pohoda v zázemí i na trati byla naprosto zjevná a určitÄ› pÅ™ispÄ›la i k rozhodnutí spojit síly i v dalších závodech, aÅ¥ už v seriálu Kosice cupu nebo Radeč cupu. Tyto závody plnÄ› potvrdily správnost nastolené cesty a bylo zÅ™ejmé, že poctivá spolupráce pÅ™ináší výsledky, místo chytračení, nepoctivosti a neseriózního jednání, které je jen ostudou celému autokrosu. Počasí nám letos neumožnilo odjet vrchol sezóny v Nové Pace, doufáme, že v roce následujícím nám budou okolnosti více pÅ™át. Rokle byla nahrazena domácí tratí v Kosicích a doteď nás hÅ™eje u srdce velká účast jezdců, kteÅ™í prostÄ› ukázali, že závodit chtÄ›jí a odmÄ›nili naše pÅ™edzávodní vypÄ›tí. ZávÄ›ru seriálů pÅ™álo počasí a o celkové stupnÄ› vítÄ›zů se bojovalo na trati a ne u zeleného stolu, co víc si pÅ™át….

  Nyní pracujeme na vyhlášení vítÄ›zů, jelikož bude na Mikuláše, můžete se tÄ›šit i na návštÄ›vu čerta, který všem nadÄ›lí podle zásluh.

  SamozÅ™ejmostí je i práce na podobÄ› nového ročníku, a pokud trochu odklopíme pokličku pÅ™íprav, bude rozhodnÄ› pro jezdce jednodušší a zajímavÄ›jší než ten letošní Více se dozvíte právÄ› na vyhlášení…….

  ZávÄ›rem dÄ›kujeme všem jezdcům, jejich teamům a samozÅ™ejmÄ› i všem poÅ™adatelům, fotografům a lidem kolem celého autokrosového ročníku 2015 za krásný bezkolizní průbÄ›h závodů.

   

  Za KPM Kosice

  Miroslav Kodrle

   

  Za AK Radeč

  Ladislav Saidl


  8.ZÁVOD RADEČ CUP 2015 - SOUHRN
  Přidáno: 31.10.2015     Autor: Martin Dvořáček

  Dnes 31. 10. 2015 probÄ›hl poslední 8. závod seriálu RADEÄŒ CUP 2015 a níže si můžete již prohlédnout fotografie ze závodu. Výsledky z dnešního závodu a tím i výsledné poÅ™adí v seriálu Vám zveÅ™ejníme zítra.


  https://www.youtube.com/watch?v=gtZbh4_Yjj0

  Kubin video

   

   

  Patrika Foto

  http://autocrossradec.rajce.idnes.cz/Radec,_31.1o.2015_-_foto_Patrika

  Zdravím všechny jezdce, mechaniky a pÅ™íznivce autocrosu.
  Touto cestou bych rád podÄ›koval všem poÅ™adatelům, kteÅ™í se podíleli na pÅ™ípravÄ› posledního závodu v letošní sezonÄ›. Dále bych rád podÄ›koval poÅ™adatelům z KPM Kosice za perfektní spolupráci a pomoc pÅ™i závodÄ› v Radči. Velké dík. Dále bych rád podÄ›koval hasičům, záchrance a hlavnÄ› klukům, kteÅ™í se nám starali o traÅ¥ a odtahy. SamozÅ™ejmÄ› nesmíme zapomenout na dámy co nám napekly a hlavnÄ› babči co nás obsluhovaly a holkám k pokladnÄ› velké dík. ZávÄ›rem musím podÄ›kovat všem fotografům a televizi JS.
  K samotnému závodu. Rád bych Vám všem jezdcům a mechanikům a v neposlední Å™adÄ› Vašim rodinám které Vás podporují jménem AK Radeč podÄ›koval za super závody. Bylo se na co dívat. A musím Å™íct, byli jste perfektní. SamozÅ™ejmÄ› pro všechny jezdce velké dík za podporu. Byli jste perfektní celou sezonu a tÄ›šíme se na další sezonu v roce 2016.

  Za AK Radeč Láďa Saidl.

  Reportáž Televize JS (Po kliknutí)

  Fotogalerie Josef ÄŒervený (Po kliknutí)
  Fotogalerie Tomáš Sejkora (Po kliknutí)
  Fotogalerie Kubin - Foto/Video (Po kliknutí)
  Fotogalerie Zuzka Rallye (Po kliknutí)
  Fotogalerie Petra Králová (Po kliknutí) NOVÉ
  Fotogalerie Jirka BoÅ™ek (Po kliknutí) NOVÉ

   

   

   

  8.závod Radeč Cup -časový plán
  Přidáno: 27.10.2015     Autor: -

  7:00-8:00 PÅ™ejímky

   

  8:00-8.30 Tréninky

   

  8:30-Rozprava.START ZÁVODU

   

  Přijeďte včas,ať to stihneme,bude brzo tma.

   

  Kdo pÅ™ijede v pátek,elektropÅ™ípojky na vytápÄ›ní nejsou.

   


  8.závod Radeč Cupu
  Přidáno: 17.10.2015     Autor: -

  Konec letošní autocrossové sezony je tady.

  Byly spuštÄ›ny pÅ™ihlášky na 8.závod.

  Pokud počasí dovolí,pojede se v sobotu 31.10.

  ÄŒekají Vás poslední letošní boje

  o vítÄ›zství v jednotlivých kategoriích,

   ale i možnost soutěžit o ceny sponzora

  firmy www.altany-vysinka.cz


  1.cena za celkové umístÄ›ní altán Grande stavebnice
   2.cena za celkové umístÄ›ní zahradní sezení
   3.cena za celkové umístÄ›ní zástÄ›na pro pÄ›stování popínavých rostlin
   

  Foto z Kosic
  Přidáno: 11.10.2015     Autor: -

  Fotogalerie - Kubin (Po kliknutí)
  Fotogalerie - Zuzka Rallye (Po kliknutí)
  Fotogalerie - Mishel Karešová (Po kliknutí)

  Video - Kubin (Po kliknutí)


  Strana: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 ,