• Novinky
 • Kalendář závodů
 • Výsledky
 • Online registrace
 • Profil trati
 • Předpisy
 • Fotogalerie
 • Videogalerie
 • Kontakty
 • BLÍŽÍ SE NÁM SEZÓNA 2016
  Přidáno: 13.03.2016     Autor: Martin Dvořáček

  Pomalu se nám blíží sezóna 2016. V této sezónÄ› pro Vás máme opÄ›t pÅ™ipravený putovní pohár a s ním spojené výhry, které vÄ›novala firma Altány na Výšince. Zároveň bychom chtÄ›li tímto podÄ›kovat p. Kunovi - Altány na Výšince, že náš seriál podpoÅ™il i v letošním roce.


  Celkové vyhlášení RADEÄŒ CUP 2016 - Putovní pohár bude ohodnoceno:
  1. místo - Putovní pohár, Altán TOURIST
  2. místo - Putovní pohár, DÅ™evÄ›né zahradní sezení - set
  3. místo - Putovní pohár, DÅ™evÄ›ný truhlík s mÅ™ížkou pro popínavé rostliny

  Altány na Výšince - Prodej dÅ™evÄ›ných zahradních altánů, pergol a dÅ™evníků a dalších dÅ™evÄ›ných produktů pro dům a zahradu.
   

  Sportovec roku 2015
  Přidáno: 02.03.2016     Autor: -

  http://www.televize-js.cz/clanky/upice/upice-sportovci-a-osobnosti-kultury-a-skolstvi-upice-2015                     Akce sportovec roku 2015 mÄ›sta Úpice, kategorie autocross
   Tímto bychom rádi pogratulovali našim sportovcům a zároveň našim členům MarkétÄ› Koderové, KláÅ™e ÄŒáslavské, Markovi ÄŒáslavskému a Radkovi ÄŒáslavskému. Stali jste se sportovci roku 2015 mÄ›sta Úpice. Velká gratulace. Pro nás poÅ™adatelé je to velké ocenÄ›ní a hÅ™eje nás to na srdci. Touto cestou bychom rádi za AK Radeč podÄ›kovali mÄ›stu Úpice. Jsme rádi, že nás mÄ›sto Úpice podporuje a tÄ›šíme se na další sezónu 2016.
   Za AK Radeč Laďa Saidl
   


  Předpisy pro rok 2016
  Přidáno: 31.01.2016     Autor: -

  PÅ™ídány pÅ™edpisy pro sezónu 2016, viz. kategorie PŘEDPISY.


  Technické pÅ™edpisy 2016 (Po kliknutí)
  Soutěžní pÅ™edpisy 2016 (Po kliknutí)
  Organizační a bezpečnostní pÅ™edpisy 2016 (Po kliknutí)

  Kalendář 2016
  Přidáno: 21.01.2016     Autor: -

  Vážení jezdci, mechanici, pÅ™átelé autokrosu,

  kalendáÅ™ na sezónu 2016 je tady. V rámci spolupráce KPM Kosice s AK Radeč došlo k rozhodnutí odjet všechny závody na venkovních tratích společnÄ›. Závody mimo areály Kosice a Radeč, budou započítávány do obou seriálů. Tedy za jedno startovné bodujete do obou seriálů !!!


  Každý ze seriálů bude mít po osmi závodech, pÅ™ičemž tÅ™i se pojedou na domácí trati daného poÅ™adatele. Vzhledem k tomu, že si plnÄ› uvÄ›domujeme angažovanost jezdců a mechaniků i v ostatních seriálech, aÅ¥ už je to MMÄŒR v autokrosu, seriál závodů Racer buggy nebo tÅ™eba ILP, rozhodli jsme se do celkové klasifikace započítat pouze sedm nejlepších výsledků. PÅ™ípadná termínová kolize tedy nevyústí v nemožnost zisku stupnÄ› vítÄ›zů v celkové klasifikaci Kosice cupu nebo Radeč cupu a vše se rozhodne pouze a jen na trati.

  Další novinkou je dvojí závod na trati v Humpolci, které místní poÅ™adatelé vÄ›novali v poslední dobÄ› obrovskou energii a my jim za jejich úsilí chceme podÄ›kovat více než jedním povedeným závodem. Po loňských peripetiích s počasím jsme Paku naplánovali již na kvÄ›tnový termín, touto dobou by nás ještÄ› nemÄ›lo sužovat pekelné vedro a traÅ¥ by mÄ›la být týden po MMÄŒR v perfektní kondici. Naopak znatelnÄ› dÅ™íve než MMÄŒR v autokrosu zavítají jezdci spÅ™átelených seriálů do Sedlčanské kotliny a to tÅ™i týdny po Štikovské rokli. Tradiční termín na konci prázdnin si do kalendáÅ™e zapsalo PoÅ™ící nad Sázavou, kde se loni všem líbilo a byl to jeden z vrcholů loňské sezóny. Jako obvykle seriály začínají i končí doma, i když první závod aÅ¥ už v Radči nebo v Kosicích mohou ovlivnit rozmary počasí, pokusíme se s nimi jako loni se ctí poprat.

  Více naleznete zde KalendáÅ™ závodů 2016 (Po kliknutí).

  TÄ›šíme se na shledání s vámi,

  Za KPM Kosice
  Miroslav Kodrle

  Za AK Radeč
  Ladislav Saidl

  Co v zimní pauze...
  Přidáno: 06.01.2016     Autor: -

  Vážení jezdci, mechanici, pÅ™íznivci autokrosu,

  rádi bychom Vás již seznámili s kalendáÅ™em pro rok 2016, ale dokud nebude vydán platný kalendáÅ™ MMÄŒR nechceme Vás mást zbytečnými daty.

  VÄ›zte však, že spolupráce KPM Kosice a AK Radeč dále pokračuje a jejím vyústÄ›ním na začátku letošního roku je motokárový závod.

  Konát se bude ve Velkém DÅ™evíči nedaleko Hronova ( http://adrenalium.cz/motokarova_draha.html ) v sobotu 6.února. Na místÄ› lze pak klidnÄ› pobýt i pÅ™es noc a zkusit další atrakce viz. http://adrenalium.cz/

   

  Do závodu se můžete hlásit prostÅ™ednictvím pÅ™ihlášek na KPM KOSICE. Soutěžit se bude ve tÅ™ech kategoriích – Aktivní jezdci, Mechanici (doprovody, poÅ™adatelé) a poslední, tou rozhodnÄ› nejhezčí kategorií budou Ženy (manželky, milenky, mechaničky…).

  Závodit se bude na totožných strojích a o zdvihovém objemu  200 ccm s pohánÄ›nou zadní nápravou. PÅ™ilbu si můžete na místÄ› půjčit , ale pÅ™edpokládáme, že vÄ›tšina z Vás bude je zvyklá na vlastní „kokos“. Hlavním kritériem pro umístÄ›ní pak bude čas. Vzhledem k tomuto faktu budeme dle potÅ™eby podávat na místÄ› Guttalax, pro zlepšení pomÄ›ru hmotnost / výkon  :) Dle počtu pÅ™ihlášek zvažujeme i možný závod teamů. Jako pÅ™i všech závodech námi poÅ™ádaných je u jezdců zákaz pití alkoholických nápojů, jakmile však odjedete svoji rundu bude to jen na Vás :)

  JeštÄ› pár nezbytných údajů – sraz na místÄ› bude ve 14:00, závody začnou po nezbytné rozpravÄ› o hodinu pozdÄ›ji v 15:00 a dráhu máme rezervovanou na minimálnÄ› tÅ™i hodiny. Co Vás též zajímá je výše startovného – ta závisí pÅ™edevším na počtu účastníků a pÅ™edpokládáme její výši pÅ™i 50 motokáristech okolo 700 Kč.

  Další informace pÅ™ímo z centra dÄ›ní:

  WiFi – v celém objektu – zdarma
   Parkování – pod uzavÅ™ením a kamerovým systémem

  ubytování (nutno zamluvit nejdéle do 4.2.2016 tel. č. 606 602 272):
   a) v pokojích s vl. soc. zaÅ™ízením – 345,-Kč/os/noc /pÅ™i celkovém počtu osob ve skupinÄ›  nad 20 osob je pak ubytování v tÄ›chto pokojích  295,-Kč/os/noc
   b) v pokojích se společnými sociálkami – 240,-Kč/os/noc,   u skupin nad 20 osob – 195,-Kč/os/noc
   stravování:
   nabídneme vám následující s tím, že si mohou pÅ™ítomní vybrat:
  pÅ™i pÅ™íjezdu – odpolední občerstvení 
   a)- obložený talíÅ™ /chleby s pomazánkami/ – 95,Kč/talíÅ™
  b) – párek s rohlíkem nebo  chlebem –  40,-Kč
  c) – sekaná s chlebem – 50,-Kč
  d) – polévka – 35,-Kč
  večeÅ™e: 
   guláš s knedlíkem – 145,-Kč
  svíčková  s  jelením masem- 200,-Kč
  celá kýta na grilu /min 20 osob/ – 300,-Kč/os
  SnídanÄ›:  bohatý buffet – /vč. nápojů/ – 98,-Kč/os
  Bar
   je otevÅ™en non stop – dokud se pije a je veselo. ÄŒepujeme pivo Plzeň 12 nebo Krakonoše.

  Pokud by nÄ›kdo chtÄ›l vÄ›dÄ›t ještÄ› více kontaktujte prosím paní Ivanu Sommernitzovou na telefonu 602312722 .

  TÄ›šíme se na Vás,

  poÅ™adatelé KPM Kosice a AK Radeč


  Vážení příznivci Autocrossu
  Přidáno: 08.12.2015     Autor: -

  Protože máme ukončenou celou sezónu Radeč Cupu 2015, tak bych rád podÄ›koval celému TEAMU AK RADEÄŒ za super zázemí, které jste pÅ™ipravovali po celý rok pÅ™i pÅ™ípravách závodů, poÅ™ádání závodů, práce na trati a samozÅ™ejmÄ› DEPA. Moc Vám všem touto formou dÄ›kuji. SamozÅ™ejmÄ› dÄ›kuji všem sponzorům kteÅ™í se podíleli na celé sezónÄ› 2015. V neposlední Å™adÄ› dÄ›kuji Vám všem jezdcům, mechanikům a Vašim rodinám, kteÅ™í Vás podporují celou sezónu. Jsme rádi, že jste s námi vydrželi bojovat až do konce sezóny. DÄ›kuji Všem co jste se dostavili na vyhlášení sezóny 2015 do Chlumce nad Cidlinou. Velké DÍK DÍK DÍK!!!
  Co Å™íct závÄ›rem "Super sezóna 2015" a samozÅ™ejmÄ› se tÄ›šíme na tu novou v novém roce 2016. Nakonec pÅ™eji Vám všem krásné prožití Vánočních svátků, moc krásných dárků a do nového roku pÅ™eji všem mnoho zdraví, štÄ›stí a mnoho splnÄ›ných pÅ™ání.
  Za AK RADEČ Ladislav Saidl.


  foto Zuzka Rallye:

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.406135772917162.1073741904.217142288483179&type=3

  foto Kubin:

  http://autocrossradec.rajce.idnes.cz/Vyhlaseni_vitezu_Radec_Cup_Kosice_Cup_2015_-_Kubin/

   

  Vyhlášení výsledků ve třídách
  Přidáno: 29.11.2015     Autor: -

  Vážení jezdci,

  dovolte abych Vás ještÄ› jednou pozval na slavností vyhlášení Radeč Cupu 2015

  Vím, že nÄ›kteÅ™í z vás nejsou pravidelnými čtenáÅ™i pÅ™edpisů a proto pro vaší informaci pÅ™edkládám pÅ™ehled tÅ™íd a počty vyhlášených umístÄ›ní :

   

  TÅ™ída Racer 160             vyhlášeno bude 1 – 6.místo

   

  TÅ™ída Racer 125              vyhlášeno bude 1 – 6.místo

   

  TÅ™ída Racer 250               vyhlášeno bude 1 – 6.místo

   

  TÅ™ída Škoda N1400          vyhlášeno bude 1 – 3.místo

   

  TÅ™ída N1400                     vyhlášeno bude 1 –3.místo

   

  TÅ™ída 1400                        vyhlášeno bude 1 –3.místo

   

  TÅ™ída 1600                         vyhlášeno bude 1 – 3.místo

   

  TÅ™ída nad 1600                  vyhlášeno bude 1 –3.místo

   

  TÅ™ída Speciál                     vyhlášeno bude 1 – 3.místo

   

  TÅ™ída Kart                            vyhlášeno bude 1 – 3.místo

   

  TÅ™ída Buggy 4 x 2                vyhlášeno bude 1 – 3.místo

   

  TÅ™ída Buggy 4 x 4                 vyhlášeno bude 1 – 3.místo

   

  Nad rámec tÅ™íd bude vyhlášen Putovní pohár a cena hlavního sponzora a budou pÅ™edány další jednotlivé poháry dle kompetence poÅ™adatele.

  Tedy sečteno, podtrženo, všichni jezdci, kteÅ™í se umístili v jednotlivých tÅ™ídách na avizovaných umístÄ›ních si odvezou domů pohár a ceny.

   


  Vyhlášení sezony 2015
  Přidáno: 19.11.2015     Autor: -

  Pozvánka
  Vážení jezdci a pÅ™átelé autokrosu,
  rok se s rokem sešel a je tu poslední zastávka letošního seriálu, či spíše seriálů.
  Tímto bychom Vás chtÄ›li pozvat na vyhlášení Kosice cupu a Radečcupu do Chlumce nad Cidlinou 5. prosince. Nabitý program bude startovat cca v 17 hodin, a pokud budete mít po vyhlášení všech kategorií dost sil, zábava bude pokračovat až do hodin ranních.
  Pro ubytování byl zajištÄ›n Penzion u Vacků http://ubytovaniuvacku.cz/, kam se můžete obrátit s potÅ™ebou pÅ™espání včetnÄ› snídaní.
  Pokud budete potÅ™ebovat více informací obracejte se prosím na Andulku Urbanovou na tel. : 603 592 299 nebo mailem na urbanova.anna@seznam.cz.
  TÄ›šíme se na Vás,
  Pořadatele Kosice cupu a Radečcupu
  Mapa:https://www.google.cz/maps/@50.1573773,15.4615209,16z
  nebo pÅ™ímo obrázkem zde:
   


  Strana: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 ,