• Novinky
 • Kalendář závodů
 • Výsledky
 • Online registrace
 • Profil trati
 • Předpisy
 • Fotogalerie
 • Videogalerie
 • Kontakty
 • Aktuální info
  Přidáno: 08.04.2016     Autor: -

  TraÅ¥ na první letošní závod je pÅ™ipravená, počasí pátek ráno-zataženo neprší


  1.závod radeč cupu
  Přidáno: 02.04.2016     Autor: -

  ÄŒasový plán závodu:


  RTP v pátek 8.4.od 17:00 do 20:00

   

  7.00 – 8.30 hod. - Technické prohlídky


  7.15 – 8.30 hod. - Administrativní pÅ™ejímka

   

   8.35 hod. - UzávÄ›rka pÅ™ihlášek na místÄ›


  8.45 – 9.45 hod. - Oficiální trénink


   9.45 hod. - Rozprava s jezdci


   10.00 hod. - Začátek série rozjíždÄ›k


   16.00 hod. - Finálové rozjížďky


   17.00 hod. - Slavnostní pÅ™edání cen

  otevřena registrace
  Přidáno: 29.03.2016     Autor: -

  Byla otevÅ™ena registrace na prvni závod letošní sezony.

  ÄŒasový rozvrh závodu bude pÅ™íští týden 


  Informace k ročníku 2016
  Přidáno: 25.03.2016     Autor: -

  Zdravíme všechny jezdce a pÅ™íznivce kosického a radečského autokrosu v nové sezónÄ›. Závody se blíží a i když je všechno v pÅ™edpisech napsáno, množí se dotazy k jednotlivým tématům. Aby bylo tedy vše jasno, odpovíme na nejčastÄ›jší dotazy.

  Registrační a technická prohlídka (RTP)
  RTP nebudou letos provádÄ›ny v samostatných termínech jako v loni, ale v pátek pÅ™ed závody. V sobotu jen omezenÄ› a za úhradu 200,-Kč. Sobotní termín je nutné si dojednat u Å™editele závodu, nestačí se dohodnout jen s technickým komisaÅ™em.

  RTP stačí, pokud bude mít jezdec do tÅ™etího závodu. Tedy první dva závody může jet bez RTP. Počítá se absolvovaný závod, ne závod v poÅ™adí seriálu.  Když jezdec nepojede první závod napÅ™. v Kosicích stačí mu RTP udÄ›lat až pÅ™ed čtvrtým závodem. Pokud nebude mít jezdec RTP nebude bodován v seriálu !!

  Průkazy sportovního vozidla
  Kdo má průkaz z roku 2015 nebo i starší (samozÅ™ejmÄ› pro stejné vozidlo) pÅ™iveze ho s sebou a dostane průkaz nový, který bude platný na více sezón. Na nová vozidla bude vystaven samozÅ™ejmÄ› nový průkaz.

  Vozidla s „Republikovým průkazem“ budou pÅ™evzata dle republikových pÅ™edpisů, ale průkaz musí být pÅ™edložen pÅ™i RTP. Aby to bylo jasné, pokud je vozidlo postaveno podle „republiky“, ale neodpovídá stoprocentnÄ› našim pÅ™edpisům nevadí to. V každém pÅ™ípadÄ› ale i tato vozidla musí mít na závody náš průkaz.

  Vozidla, která pojedou max. dva závody v sezónÄ›, RTP a průkaz mít nemusí.

  Jak to bude probíhat
  Jezdec pÅ™istaví vozidlo k RTP včetnÄ› výstroje jezdce a další náležitosti takto:

  a) vozidlo dle Technických pÅ™edpisů 2016 pro danou tÅ™ídu a výstroj jezdce dle TP ust. 1.25
  b) náležitosti a písemné podklady podle Soutěžních pÅ™edpisů ust. 3.3. Pokud nemá jezdec
      Řidičský průkaz, musí mít lékaÅ™ské potvrzení o zdravotním stavu.

  c) Jezdci mladší 18 let se mohou závodu zúčastnit  na základÄ› pÅ™edložení  ověřené plné moci
      se  souhlasem obou  zákonných zástupců.  FormuláÅ™ je možné stáhnout na stránkách. Zde https://www.kpmkosice.cz/wp-content/uploads/Prohlášení.xlsx

  d) Pokud chce jezdec mladší 18 let závodit ve „vyšších“ tÅ™ídách musí požádat o výjimku dle
       SP ust. 2.10.

  e) Jezdci, kteÅ™í budou závodit jako team, musí být registrováni všichni.
  Po prohlídce vozidla a ověření písemných dokladů bude jezdec zaregistrován a bude mu vystaven Průkaz sportovního vozidla a potvrzena licence jezdce na rok 2016.

  Startovní čísla
  Platí startovní čísla z roku 2015, kdo chce nové číslo, zaregistruje si ho na stránkách KPM Kosice a požádá o zrušení starého čísla.  Jezdci, kteÅ™í mÄ›li rezervována čísla v minulém roce a nejeli žádný závod o registraci pÅ™ijdou. Pokud chtÄ›jí letos závodit,  musí registraci potvrdit a dohodnout s poÅ™adatelem.

  Registrace bude aktualizována po 31.3.2016.

  Upozorňuji na to, že letošní sezóna se jede ve spolupráci AK Radeč a KPM Kosice.

  NapÅ™. jeden závod v Radči a jeden v Kosicích se počítá jako dva závody, tedy na dalším závodÄ› již musí být RTP.

  Miroslav Kodrle                                                                            Ladislav Saidl


  posun termínu
  Přidáno: 19.03.2016     Autor: -

  Vážení pÅ™íznivci autocrossu,
  ač neradi, musíme pÅ™iznat, že stav trati neodpovídá sjízdnosti, kterou bychom si pÅ™edstavovali a tímto rušíme závod 2. dubna.
  Termín dalšího závodu bude 9. dubna a věříme, že se nám konečnÄ› umoudÅ™í počasí a dokážeme dotáhnout stav trati k dokonalosti a k Vaší spokojenosti.
  Tímto se Vám za AK Radeč velice omlouváme a věříme, že pro Vás pÅ™ipravíme na 9. dubna plnÄ› hodnotný závod.
  Za AK Radeč team AK Radeč


  BLÍŽÍ SE NÁM SEZÓNA 2016
  Přidáno: 13.03.2016     Autor: Martin Dvořáček

  Pomalu se nám blíží sezóna 2016. V této sezónÄ› pro Vás máme opÄ›t pÅ™ipravený putovní pohár a s ním spojené výhry, které vÄ›novala firma Altány na Výšince. Zároveň bychom chtÄ›li tímto podÄ›kovat p. Kunovi - Altány na Výšince, že náš seriál podpoÅ™il i v letošním roce.


  Celkové vyhlášení RADEÄŒ CUP 2016 - Putovní pohár bude ohodnoceno:
  1. místo - Putovní pohár, Altán TOURIST
  2. místo - Putovní pohár, DÅ™evÄ›né zahradní sezení - set
  3. místo - Putovní pohár, DÅ™evÄ›ný truhlík s mÅ™ížkou pro popínavé rostliny

  Altány na Výšince - Prodej dÅ™evÄ›ných zahradních altánů, pergol a dÅ™evníků a dalších dÅ™evÄ›ných produktů pro dům a zahradu.
   

  Sportovec roku 2015
  Přidáno: 02.03.2016     Autor: -

  http://www.televize-js.cz/clanky/upice/upice-sportovci-a-osobnosti-kultury-a-skolstvi-upice-2015                     Akce sportovec roku 2015 mÄ›sta Úpice, kategorie autocross
   Tímto bychom rádi pogratulovali našim sportovcům a zároveň našim členům MarkétÄ› Koderové, KláÅ™e ÄŒáslavské, Markovi ÄŒáslavskému a Radkovi ÄŒáslavskému. Stali jste se sportovci roku 2015 mÄ›sta Úpice. Velká gratulace. Pro nás poÅ™adatelé je to velké ocenÄ›ní a hÅ™eje nás to na srdci. Touto cestou bychom rádi za AK Radeč podÄ›kovali mÄ›stu Úpice. Jsme rádi, že nás mÄ›sto Úpice podporuje a tÄ›šíme se na další sezónu 2016.
   Za AK Radeč Laďa Saidl
   


  Předpisy pro rok 2016
  Přidáno: 31.01.2016     Autor: -

  PÅ™ídány pÅ™edpisy pro sezónu 2016, viz. kategorie PŘEDPISY.


  Technické pÅ™edpisy 2016 (Po kliknutí)
  Soutěžní pÅ™edpisy 2016 (Po kliknutí)
  Organizační a bezpečnostní pÅ™edpisy 2016 (Po kliknutí)

  Strana: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 ,