• Novinky
 • Kalendář závodů
 • Výsledky
 • Online registrace
 • Profil trati
 • Předpisy
 • Fotogalerie
 • Videogalerie
 • Kontakty
 • Závod v Poříčí nad Sázavou
  Přidáno: 15.05.2016     Autor: -

  Vážení pÅ™íznivci autocrossu,
  rád bych touto cestou podÄ›koval Vám všem poÅ™adatelům, kteÅ™í jste se podíleli na pÅ™ípravÄ› a průbÄ›hu závodu v PoÅ™íčí nad Sázavou a vydrželi s námi bojovat až do konce. Nemá cenu zde vyzdvihovat různé členy autoklubu. Byli jste prostÄ› suproví a jste jedničky. Chlapci a dÄ›včata velké dík.
  Dále bych rád podÄ›koval Vám všem jezdcům, kteÅ™í jste nás pÅ™ijeli podpoÅ™it do PoÅ™íčí nad Sázavou. Byli jste prostÄ› super. Velké dík.
  V neposlední Å™adÄ› musíme podÄ›kovat autoklubu v PoÅ™íčí nad Sázavou za jejich pÅ™ístup a nasazení pÅ™i pÅ™ípravÄ› závodu a podÄ›kovat hlavnÄ› Honzovi Růžičkovi. Velké dík.
  A závÄ›rem bych rád vyzvednul práci našich fotografů. Bez fotografů prostÄ› nežijem. Proto velké díky.
  A co Å™íci závÄ›rem: krásné počasí, super lidi, no prostÄ› super autocrossový víkend.
  Za AK Radeč Láďa Saidl


  Zuzka Foto

  https://www.facebook.com/Foto-Zuzka-Rallye-217142288483179/photos/?tab=album&album_id=462683200595752

  Michal Vostárek

  https://www.zonerama.com/vostymfoto/Album/1604374

  Kubin Foto

  http://crosskubin.rajce.idnes.cz/2._zavod_Kosice_Cup_Radec_Cup_2016_-_Porici_n.S._14.5._2016

  Kubin Video

  https://www.youtube.com/watch?v=KBk8Cfdcxgw

  Info k Nové Pace
  Přidáno: 10.05.2016     Autor: -

  Vážení jezdci, pÅ™íznivci autokrosu,

  Zde je vyjádÅ™ení pÅ™edsedy AK Nová Paka Bohumila Kužela:

           Auto klub v AÄŒR Nová Paka s politováním musí všem jezdcům a pÅ™íznivcům

  autokrosu Kosice cup oznámit, že naplánovaný závod seriálu na sobotu 14.kvÄ›tna 2016 se nemůže uskutečnit z důvodů pÅ™ekročení limitu odbÄ›ru vody povoleného na kvÄ›ten z pÅ™ilehlého rybníka.

  Povolením Povodí Labe a vodoprávního úÅ™adu máme stanovený limit odbÄ›ru. NÄ›kdo z naších,,pÅ™átel ,, si dal za práci pÅ™esnÄ› spočítat odbÄ›r a anonymnÄ› nás udat na vodoprávní úÅ™ad Nová Paka,s kterým nyní celou problematiku znovu Å™ešíme.Věříme, že se celý problém v nejbližší dobÄ› vyÅ™eší abychom mohli pokračovat v plánovaných akcích jak autokrosu tak motokrosu. V součastné dobÄ› jsou do odvolání zákazu zastaveny všechny závody a treninky. Celá vÄ›c nás velice mrzí ,ale lidská závist , blbost a moc státních úÅ™edníků v této dobÄ› vládne v naší společnosti a odrazuje ještÄ› ty co chtÄ›jí nÄ›co dÄ›lat od práce.

  Výbor AK Nová Paka

  Bohužel zpráva pÅ™išla v dobÄ› (dnes odpoledne), kdy už nebylo možné jakýmkoliv jiným způsobem zajistit kropení trati.

  ALE… vyšel nám ohromnÄ› vstÅ™íc AMK PoÅ™íÄí – jedeme TAM, takže jenom mÄ›níme lokaci a ne termín.

  Obrovskou mÄ›rou se na této rychlé reakci podílel Honza „Pinďa“ Růžička a všichni mu za jeho pÅ™ístup dÄ›kujeme.

  TÄ›šíme se na Vás,


  Registrace na druhý závod Radeč Cupu
  Přidáno: 20.04.2016     Autor: -

  Vážení závodníci!

  Byly spuštÄ›ny pÅ™ihlášky na závod  v Nové Pace.

  Protože se tento závod započítává do poháru

  Radče i Kosic,

  REGISTRUJTE SE PROSÍM

  NA TENTO ZÁVOD NA STRÁNKÁCH

  www.kpmkosice.cz

   


  Hodnocení 1.závodu
  Přidáno: 09.04.2016     Autor: -

  Vážení a milí pÅ™íznivci autocrossu.
  Máme odjetý první závod Radeč cupu 2016. Jsem rád, že jste se dostavili na tento závod v tak hojném počtu. I když nám nepÅ™álo počasí, musím pÅ™iznat, že jste opravdu jezdili čistÄ› a ohleduplnÄ› ke svým soupeřům, i když traÅ¥ byla Å™ádnÄ› mokrá. Musím Vám všem jezdcům vysmeknout poklonu a podÄ›kovat, že jste s námi poÅ™adateli vydrželi bojovat až do konce. Velké dík.
  ZávÄ›rem bych rád podÄ›koval všem poÅ™adatelům a samozÅ™ejmÄ› i poÅ™adatelům od Kosic, kteÅ™í se s námi podíleli na pÅ™ípravÄ› a průbÄ›hu závodu. Chlapci a dÄ›včata velké dík. Dále bych rád podÄ›koval holkám na kase, holkám ve stánku, hasičům, záchrance a v neposlední Å™adÄ› všem fotografům, kteÅ™í v tomto počasí se leckdy nebáli ke svému koníčku i kleknout a mnohdy i lehnout. Za toto velké dík. SamozÅ™ejmÄ› nesmíme zapomenout na televizi JS.
  Díky všem.
  SamozÅ™ejmÄ› se tÄ›šíme na další závody v sezónÄ› 2016
  Za AK Radeč Ladislav Saidl


  Fotogalerie - Zuzka Rallye

  Fotogalerie - Patrika BÅ™ezinová

  Fotogalerie - Jirka Bořek

  lVideo - TV JS


  Fotogalerie - Josef ÄŒervený


  Fotogalerie - Petra Králová


  Fotogalerie - Kubin


  Fotogalerie - Pavel Chymek


  Fotogalerie - David JeÅ™ábek

   

  Aktualní info
  Přidáno: 08.04.2016     Autor: -

  Asi od 15:00 neprší, všechno je pÅ™ipraveno na závod
   


  Aktuální info
  Přidáno: 08.04.2016     Autor: -

  TraÅ¥ na první letošní závod je pÅ™ipravená, počasí pátek ráno-zataženo neprší


  1.závod radeč cupu
  Přidáno: 02.04.2016     Autor: -

  ÄŒasový plán závodu:


  RTP v pátek 8.4.od 17:00 do 20:00

   

  7.00 – 8.30 hod. - Technické prohlídky


  7.15 – 8.30 hod. - Administrativní pÅ™ejímka

   

   8.35 hod. - UzávÄ›rka pÅ™ihlášek na místÄ›


  8.45 – 9.45 hod. - Oficiální trénink


   9.45 hod. - Rozprava s jezdci


   10.00 hod. - Začátek série rozjíždÄ›k


   16.00 hod. - Finálové rozjížďky


   17.00 hod. - Slavnostní pÅ™edání cen

  otevřena registrace
  Přidáno: 29.03.2016     Autor: -

  Byla otevÅ™ena registrace na prvni závod letošní sezony.

  ÄŒasový rozvrh závodu bude pÅ™íští týden 


  Strana: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 ,