• Novinky
 • Kalendář závodů
 • Výsledky
 • Online registrace
 • Profil trati
 • Předpisy
 • Fotogalerie
 • Videogalerie
 • Kontakty
 • 4 ZÁVOD RADEÄŒ CUP 2015 - SOUHRN
  Přidáno: 12.07.2015     Autor: Martin Dvořáček

  Sobotního závodu se zúčastnilo 39 pÅ™ihlášených v 5 divizích autocross a 3 divizích Racer Buggy. Závod odstartovala divize N do 1400 ccm série následovala divize Do 1600 ccm, Škoda do 1400 ccm, Racer Buggy 250, Do 1400ccm, Racer Buggy 160, Speciál, Racer Buggy 125.


  Po finálových rozjížďkách probÄ›hl "mini závod" mechaniků, kde odstartovali jezdci: Machek, Hanuš, Kutík, Fiala, ChmelaÅ™ová, Švorc, Prouza, Janda.
  1. místo obsadil Hanuš, 2. místo – Prouza a 3. místo - Janda

  Součástí 4. závodu RADEÄŒ CUP 2015 také probÄ›hl doprovodný program, kde si návštÄ›vníci mohli prohlédnout nÄ›kolik veteránů z Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem i Hradce Králové, v průbÄ›hu závodu bylo možné tyto veterány ohodnotit v naší anketÄ› a následnÄ› byly vyhlášeny 3 TOP vozy.

  1. místo – pan Baše s vozem FORD T (47 hlasů)
  2. místo – pan Lelek s vozem BUICK 29 (42 hlasů)
  3. místo – pan Šorm s vozem PANTER LIMA (36 hlasů)

  Poslední senzací tohoto závodu byl "nízký" pÅ™elet repliky ruské stíhačky z 2. svÄ›tové války nad závodištÄ›m v podání Ladislava Ábela.

  Sobotní 4. závod se velice vydaÅ™il, obešel se bez komplikací a nehod, jediné mínus byla veliká prašnost trati, kterou i pÅ™es velikou snahu a vytrvalost SDH Stolín bylo obtížné dostat pod kontrolu.

  DÄ›kujeme poÅ™adatelům, členům Veteran Car Clubu Dvůr Králové nad Labem i Hradec Králové a Všem návštÄ›vníkům. Budeme se na Vás tÄ›šit 15. 8. 2015, kdy probÄ›hne již 5. závod seriálu RADEÄŒ CUP v Nové Pace a 12. 9. 2015 se opÄ›t uvidíme na domácí Radečské trati na v poÅ™adí 6. závodÄ›.

  S pozdravem Autoklub Radeč o.s.

  Fotogalerie - Josef ÄŒervený
  Fotogalerie - Jirka Bořek
  Fotogalerie - Foto Kubin
  Fotogalerie - Lukáš Cvejn
  Reportáž TELEVIZE JS

  4.závod Radeč Cupu
  Přidáno: 10.07.2015     Autor: -

  TraÅ¥ je pÅ™ipravená,počasí objednané,zítra jedeme!


  4. ZÁVOD RADEČ CUP 2015
  Přidáno: 27.06.2015     Autor: -

  OtevÅ™eny pÅ™íhlášky na 4. závod RADEÄŒ CUP 2015, který se koná v sobotu 11. 7. 2015.

  BÄ›hem tohoto závodu probÄ›hne doprovodný program - ukázka veteránů z Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem i další a na základÄ› hlasování, které bude probíhat v průbÄ›hu dne společnÄ› vybereme a vyhlásíme nejlepší 3 veterány.


  ÄŒasový plán závodu:
  8.7.2015, 23.59 hod. - UzávÄ›rka pÅ™edběžných pÅ™ihlášek

  11.7.2015
  7.00 – 8.30 hod. - Technické prohlídky
  7.15 – 8.30 hod. - Administrativní pÅ™ejímka
  8.35 hod. - UzávÄ›rka pÅ™ihlášek na místÄ›
  8.45 – 9.45 hod. - Oficiální trénink
  9.45 hod. - Rozprava s jezdci
  10.00 hod. - Začátek série rozjíždÄ›k
  10:30 hod. - PÅ™íjezd Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem
  16.00 hod. - Finálové rozjížďky
  17.00 hod. - Slavnostní pÅ™edání cen

  Fotogalerie:

    
    

  Aktuální info
  Přidáno: 22.06.2015     Autor: -

  Na trati se pracuje na rozšíÅ™ení startovního roštu a úpravÄ› nejvíce rozbitých zatáček.

  Po delší pauze se nám blíží termín dalšího závodu.V sobotu otevíráme pÅ™íhlášky.


  3. ZÁVOD RADEČ CUP 2015 - SOUHRN
  Přidáno: 30.05.2015     Autor: Martin Dvořáček

  3. závod RADEÄŒ CUP 2015 je za námi a Vy si již můžete prohlédnout výsledky a fotografie z dnešního závodu.


  Fotogalerie Josef ÄŒervený
  Fotogalerie Foto Kubin
  Fotogalerie Jirka BoÅ™ek ml.
  Fotogalerie Patrika BÅ™ezinová
  Fotogalerie Jirka BoÅ™ek st.

  Reportáž Televize JS

  http://televize-js.cz/clanky/upice/upice-ii-zavod-autokrosu-radec-cup-2015


  Zdravím všechny jezdce a pÅ™íznivce autokrosu.

  Takže hodnocení 3.2.závodu v Radči. PÅ™edem než začnu hodnotit závod, tak bych rád ocenil team Onda Jandu a touto formou jim moc dÄ›kujeme za podílení se na pÅ™ípravách trati, sekání kolem trati a pÅ™ípravu nového startovního semaforu. SamozÅ™ejmÄ› Rudovi Švorcovi a Liborovi Švorcovi za dodÄ›lání semaforu a uvedení do chodu. Chlapi velké dík!!!!!

  A k samotnému závodu. PÅ™es noc nám sprchlo ke prospÄ›chu trati. Po ránu pÅ™ejímky, tréninky a dostali jsme se do rozjíždÄ›k, hasiči nemuseli kropit a krásnÄ› nám to frčelo, vše probíhalo v klidu a dostávali jsme se do finálovek. Hned první finálovka v kategori N 1400 a bouda Petra Vondrouše. Finálovky dojety ceny a poháry pÅ™edány. Všechno nejlepší vítÄ›zům a čest poraženým. Za mÄ› osobnÄ› perfektní den a tÄ›ším se na další závody a jsem rád, že se kolem jezdců line dobrá nálada. Nakonec Vám musím slíbit, že problém zatáček č.6 a 5 budeme do pÅ™íštího závodu Å™ešit k Vaší spokojenosti. Nakonec velké podÄ›kování všem jezdcům, poÅ™adatelům, hasičům, záchrance, holkám u pokladny, babičce Švorcové a jejímu teamu, fotografům, televizi JS, holkám co nám napekly za perfektní pÅ™ípravu a průbÄ›h závodu.

  Velké dík všem za team AK Radeč Láďa Saidl

  3.závod Radeč cupu
  Přidáno: 28.05.2015     Autor: Josef Bárta

  TraÅ¥ je pÅ™ipravená, pÅ™edpověď počasí je pÅ™íznivá, v sobotu startujeme!!!


  3.závod Radeč Cupu
  Přidáno: 20.05.2015     Autor: Josef Bárta

  Byly spuštÄ›ny pÅ™ihlášky na 3.závod Radeč Cupu, který se koná v sobotu 30.5.


  Také tento rok jedeme kromÄ› vítÄ›zství v jednotlivých kategoriích o Putovní pohár, který získává jezdec
  s nejvyšším počtem bodu z kterékoli kategorie. KromÄ› poháru obdrží vítÄ›z i cenu sponzora http://altany-vysinka.cz zahradní altán v hodnotÄ› 15 000 Kč.
   

  ÄŒasový plán závodu:
  27.5.2015, 23.59 hod. - UzávÄ›rka pÅ™edběžných pÅ™ihlášek

  30.5.2015
  7.00 – 8.30 hod. - Technické prohlídky
  7.15 – 8.30 hod. - Administrativní pÅ™ejímka
  8.35 hod. - UzávÄ›rka pÅ™ihlášek na místÄ›
  8.45 – 9.45 hod. - Oficiální trénink
  9.45 hod. - Rozprava s jezdci
  10.00 hod. - Začátek série rozjíždÄ›k
  16.00 hod. - Finálové rozjížďky
  17.00 hod. - Slavnostní pÅ™edání cen

  3. (2.) ZÁVOD RADEČ CUP 2015 - PŘESUN
  Přidáno: 14.05.2015     Autor: Martin Dvořáček

  Z důvodu pÅ™ekrytí termínů nÄ›kolika akcí, jsme nuceni pÅ™esunout 3. (2.) ZÁVOD RADEÄŒ CUP 2015 na sobotu 30. 5. 2015


  Registrace pro tento závod budou spuštÄ›ny ve stÅ™edu 20. 5. 2015. Omlouváme se za pÅ™ípadné nepÅ™íjemnosti. 

  Televize JS zveÅ™ejnila reportáž z 2. (1.) ZÁVODU RADEÄŒ CUP 2015

  Strana: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 ,