• Novinky
 • Kalendář závodů
 • Výsledky
 • Online registrace
 • Profil trati
 • Předpisy
 • Fotogalerie
 • Videogalerie
 • Kontakty
 • 5.závod Radeč Cupu
  Přidáno: 25.08.2015     Autor: -

  Byly spuštÄ›ny pÅ™ihlášky na 5.závod který se jede 5.9.2015

  Na závod 12.9 v PoÅ™íčí nad Sázavou se regisrtrujte na stránkách www.kpmkosice.cz


  Informace ke zbytku sezony
  Přidáno: 24.08.2015     Autor: -

  Zdravím všechny jezdce a pÅ™íznivce autocrossu.
   Po dlouhých jednáních jsme konečnÄ› doladili veškeré termíny zbývajících závodů sezóny 2015. Po dohodÄ› s KPM Kosice jsme zaÅ™adili závod v PoÅ™íčí nad Sázavou a v Nové Pace do závodů Radeč cupu. Jelikož je závod v PoÅ™íčí jen týden potom radečském, což sebou nese zvýšené úsilí na udržení závodní techniky v chodu, po dohodÄ› s KPM Kosice budou mít jezdci v PoÅ™íčí nad Sázavou snížené startovné. Jedná se o všechny jezdce, kteÅ™í se dostaví 5. záÅ™í na závod do Radče u Úpice.Snížené startovné pro PoÅ™íčí činí 900,- Kč. Věřím, že budete rádi, že se budete moci svézt na další republikové trati a dále na evropské v Nové Pace. Body, které získáte na závodech v PoÅ™íčí a v Nové Pace, budou započítány jak do závodu AK Radeč tak i KPM Kosice.Doufám, že na nás nezanevÅ™ete kvůli posunům v kalendáÅ™i, ale věřte, že jsme se snažili vše naladit k Vaší spokojenosti. Tímto DÄ›kuji panu Kodrlemu, že vynaložil nemalé úsilí dotáhnou vše ke spokojenosti všech a tÄ›šíme se na další závody.
   Za AK Radeč Ladislav Saidl


  Změny v kalendáři
  Přidáno: 20.08.2015     Autor: -

  Vážení jezdci,

  V rámci spolupráce mezi KPM Kosice a AK Radeč je dohodnuto, že jezdci kteÅ™í se zúčastní závodu 5. záÅ™í v Radči budou mít na závod 12. záÅ™í v PoÅ™íčí nad Sázavou startovné snížené na 900 Kč.
   
   Po jednání nejen KPM Kosice, AK Radeč a AK Nová Paka, ale i AMK PoÅ™íčí nad Sázavou dochází ke zmÄ›nám v kalendáÅ™i na letošní sezónu, vynucených letošním velmi suchým létem.
   Na žádost MÄ›sta PoÅ™íčí nad Sázavou a AMK PoÅ™íčí nad Sázavou byl závod na tamním závodišti „Na Homolce“ pÅ™eložen o týden dozadu tj. na 12.záÅ™í. V původním termínu 5. záÅ™í si bude možné zazávodit v Radči.

   Domácí závod v Kosicích, který se mÄ›l jet 26. záÅ™í, se bez náhrady ruší a místo nÄ›ho se pojede 3. Å™íjna společný závody KPM Kosice a AK Radeč v Nové Pace.
   Závod 24. Å™íjna v Kosicích v kalendáÅ™i zůstává.
   Víme, že mnohým z Vás tyto zmÄ›ny pÅ™idÄ›lají starosti, ale věřte, že důvodem k nim je pouze snaha zachovat oba závody na tratích, kde se standardnÄ› jezdí MÄŒR či ME.
   TÄ›šíme se s Vámi na shledání na pÅ™íštích závodech,
   Za KPM Kosice
   Miroslav Kodrle

   

   


  Závod v Nové Pace se ruší !!!
  Přidáno: 10.08.2015     Autor: -

  Závod v Nové Pace se ruší !!!


  Vážení jezdci,

  je pár minut po jednání s pÅ™edstaviteli AK Nová Paka.

  PÅ™es všechnu snahu nás i poÅ™adatelů z Nové Paky nebudeme schopni uspoÅ™ádat závody Kosice cupu v Nové Pace v termínu daném kalendáÅ™em pro letošní sezónu. Důvodů, které vedly k tomuto faktu je více – současný stav tratÄ› v Nové Pace, dlouhotrvající sucho a nepÅ™íznivé povÄ›trnostní podmínky a zákaz vydaný vodohospodáÅ™ským orgánem čerpat povrchovou vodu a vodu ze studní.  Bylo zvažováno a projednáno nÄ›kolik variant napÅ™. možnost brát vodu z nedalekého lomu, ale vzhledem ke stavu tratÄ› bychom i pÅ™i neustálém používání tÅ™í kropicích vozů nebyli schopni zajistit regulérní závody, což bylo odzkoušeno 8. srpna pÅ™i Motoristickém festivalu, který se v rokli konal. Dále pÅ™eložení závodu na jiné podobné závodištÄ›, ale situace je všude stejná. Není možné ani odjet závod v Kosicích a místo Kosic odjet N.Paku. Situace v Kosicích je ještÄ› horší a pÅ™ínosem nebylo ani jednání s rybáÅ™i čerpat vodu z nÄ›kolika rybníků.

  Vzhledem k tomu, že by tak byla ohrožena bezpečnost jezdců a kvalita vlastního závodu, závod v Nové Pace dne 15.8.2015 rušíme a závod bude pÅ™eložen na jiný termín.

  O náhradním termínu  jednáme, a jakmile bude schválen ve spolupráci AK Nová Paka, KPM Kosice a AK Radeč, dáme Vám vÄ›dÄ›t.

  Omlouváme se za způsobené komplikace.

  Za KPM Kosice

  Miroslav Kodrle

  5.ZÁVOD RADEČ CUP 2015 - REGISTRACE
  Přidáno: 29.07.2015     Autor: Martin Dvořáček

  Byly spuštÄ›ny registrace pro 5. závod RADEÄŒ CUP 2015, který se pojede ve ŠtikovÄ› u Nové Paky. Závod je spojený, utkají se zde závodníci KPM Kosice, Autokros Žamberk a AK Radeč.


  Pro zjednodušení administrativy, prosíme jezdce, aby nevyplňovaly pÅ™ihlášky zde, ale na stránkách KPM Kosice.

  4.závod Radeč Cup - hodnocení
  Přidáno: 12.07.2015     Autor: -

  Hodnocení tÅ™etího závodu
  PÅ™edem než začnu hodnotit celý závod bych rád podÄ›koval celému teamu AK Radeč, kteÅ™í se podíleli na úpravÄ› zatáček číslo 5 a 6. A hlavnÄ› úpravÄ› startovacího roštu. Celému teamu velké dík !!!

  Dále bych rád podÄ›koval opÄ›t teamu Onda Jandu za sekání depa a veškerou pomoc pÅ™i pÅ™ípravÄ› startovky.


  Hodnocení závodu:
  Počasí nám pÅ™álo a rozjižďky nám frčely s drobnými prodlevami pÅ™i kropení tratÄ›. Byl to hodnÄ› prašný závod i když se hasiči snažili seč mohli. Na druhou stranu i to patÅ™í k závodu. Dostali jsme se do finálovek a závody dojety. A jak se Å™íká sláva vítÄ›zům a čest poraženým.Rád bych touto formou podÄ›koval všem jezdcům, kteÅ™í s námi v tomto prašném závodÄ› bojovali až do konce. Chlapci a dÄ›včata velké dík za perfektní závody.

  Dále bych rád podÄ›koval Veteran Car Clubu Dvůr Králové nad Labem. A hlavnÄ› panu Soblovi za to , že k nám svolal nemalé množství nadšenců starých, ale krásných aut. Chlapi a dámy velké dík.

  A co Å™íci závÄ›rem, jsme rádi, že se závodníci dostavili v hojném počtu a málo Å¥ukanců, žádná bouda. Super závody. Za AK Radeč velké dík. ZávÄ›rem velké podÄ›kování hasičům !!!, poÅ™adatelům !!!, záchranařům !!! a všem co se podíleli na průbÄ›hu závodu. Dále bych rád podÄ›koval všem fotografům a TV JS za reportáž, velké dík a tÄ›šíme se na další závody.

  Za AK Radeč Láďa Saidl pÅ™edseda

  4 ZÁVOD RADEČ CUP 2015 - SOUHRN
  Přidáno: 12.07.2015     Autor: Martin Dvořáček

  Sobotního závodu se zúčastnilo 39 pÅ™ihlášených v 5 divizích autocross a 3 divizích Racer Buggy. Závod odstartovala divize N do 1400 ccm série následovala divize Do 1600 ccm, Škoda do 1400 ccm, Racer Buggy 250, Do 1400ccm, Racer Buggy 160, Speciál, Racer Buggy 125.


  Po finálových rozjížďkách probÄ›hl "mini závod" mechaniků, kde odstartovali jezdci: Machek, Hanuš, Kutík, Fiala, ChmelaÅ™ová, Švorc, Prouza, Janda.
  1. místo obsadil Hanuš, 2. místo – Prouza a 3. místo - Janda

  Součástí 4. závodu RADEÄŒ CUP 2015 také probÄ›hl doprovodný program, kde si návštÄ›vníci mohli prohlédnout nÄ›kolik veteránů z Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem i Hradce Králové, v průbÄ›hu závodu bylo možné tyto veterány ohodnotit v naší anketÄ› a následnÄ› byly vyhlášeny 3 TOP vozy.

  1. místo – pan Baše s vozem FORD T (47 hlasů)
  2. místo – pan Lelek s vozem BUICK 29 (42 hlasů)
  3. místo – pan Šorm s vozem PANTER LIMA (36 hlasů)

  Poslední senzací tohoto závodu byl "nízký" pÅ™elet repliky ruské stíhačky z 2. svÄ›tové války nad závodištÄ›m v podání Ladislava Ábela.

  Sobotní 4. závod se velice vydaÅ™il, obešel se bez komplikací a nehod, jediné mínus byla veliká prašnost trati, kterou i pÅ™es velikou snahu a vytrvalost SDH Stolín bylo obtížné dostat pod kontrolu.

  DÄ›kujeme poÅ™adatelům, členům Veteran Car Clubu Dvůr Králové nad Labem i Hradec Králové a Všem návštÄ›vníkům. Budeme se na Vás tÄ›šit 15. 8. 2015, kdy probÄ›hne již 5. závod seriálu RADEÄŒ CUP v Nové Pace a 12. 9. 2015 se opÄ›t uvidíme na domácí Radečské trati na v poÅ™adí 6. závodÄ›.

  S pozdravem Autoklub Radeč o.s.

  Fotogalerie - Josef ÄŒervený
  Fotogalerie - Jirka Bořek
  Fotogalerie - Foto Kubin
  Fotogalerie - Lukáš Cvejn
  Reportáž TELEVIZE JS

  4.závod Radeč Cupu
  Přidáno: 10.07.2015     Autor: -

  TraÅ¥ je pÅ™ipravená,počasí objednané,zítra jedeme!


  Strana: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 ,