• Novinky
 • Kalendář závodů
 • Výsledky
 • Online registrace
 • Profil trati
 • Předpisy
 • Fotogalerie
 • Videogalerie
 • Kontakty
 • Vyhlášení sezóny 2016
  Přidáno: 13.10.2016     Autor: -

  Vážení pÅ™íznivci autokrosu,
  pÅ™iblížil se nám konec sezóny 2016 a právÄ› proto si Vás dovolujeme pozvat na vyhlášení celkových výsledků letošní sezóny.
  Poslední setkání účastníků Kosice cupu a Radeč cupu v roce 2016 se bude konat: 5. listopadu od 17:00 hod. V kulturním domÄ› StÅ™elnice (Vančurova 378) ve Vrchlabí. Občerstvení bude zajištÄ›no, neboÅ¥ součástí kulturního domu je i výtečná hospůdka. SamozÅ™ejmÄ› myslíme na Vás, kteÅ™í pÅ™ijedete z dalekých koutů české republiky a pro ty si dovolujeme nabídnout ubytování v místním komplexu Felicity hotel s.r.o., Kapitána Jaroše 496 Vrchlabí. Objednávky můžete učinit na internetových stránkách www.ubytovanirico.cz a nebo telefonicky 734 150 322. Ceny za ubytování jsou od 285,- Kč na osobu a noc. Z dalších možností se nabízí penzion Milana SklenáÅ™e, kde se můžete ubytovat po kontaktu na tel.: 603 894 139.
  TÄ›šíme se na shledání s Vámi,
  za team KPM Kosice M. Kodrle, za AK Radeč L. Saidl

   

  Byly aktualizovány výsledky po posledním závodÄ›, včetnÄ› odpočtu nejhoršího výsledku, podle pravidel. 


  8.závod Radeč Cupu
  Přidáno: 06.10.2016     Autor: -

  Vážení pÅ™íznivci autocrossu,
  rád bych touto cestou podÄ›koval všem sponzorům, kteÅ™í se podíleli na výstavbÄ› našeho nového Å™editelství na závodišti v Radči a kteÅ™í nás podporují celou sezonu. Za to Vám patÅ™í velké Dík!!!
  K samotnému závodu. SamozÅ™ejmÄ› jsme rádi, že jste nás pÅ™ijeli podpoÅ™it v tak hojném počtu závodníků.Celý závod jste jezdili čistÄ› a suprovÄ› jste najíždÄ›li na start. Za to Vám a Vašim doprovodům patÅ™í velké dík !!! Věřte že pÅ™i pÅ™edpovÄ›dích a jak vypadal celý týden s počasím jsem z toho všeho mÄ›l těžkou hlavu, ale myslím, že závod dopadl ke vší spokojenosti. ProstÄ› super autocrossový víkend strávený s Vámi všemi. A samozÅ™ejmÄ› sláva vítÄ›zům a čest poraženým.
  ZávÄ›rem bych rád podÄ›koval všem poÅ™adatelům, aÅ¥ už z AK Radeč tak i KPM Kosice. Za pomoc pÅ™i pÅ™ípravÄ› u průbÄ›hu závodu velké dík. V neposlední Å™adÄ› nesmíme zapomenout na hasiče, fotografi, televizi JS, klukům na odtahách, k pokladnÄ›. Snad jsem na nikoho nezapomnÄ›l Za to Vám patÅ™í velké dík !!!
  Za AK Radeč Láďa Saidl


  Video Televize JS
  http://www.televize-js.cz/clanky/upice/upice-radec-cup-2016

  Fotogalerie Josef ÄŒervený
  http://foto-cerveny.humlak.cz/autocros_8_10_16/index.htm

  Foto Kubin
  http://crosskubin.rajce.idnes.cz/8.zavod_Radec_Cup_2016_-_Radec_8.10._2016

  Pavel Chymek
  http://digileo.rajce.idnes.cz/AUTOCROSS_RADEC_CUP_8.10.2016/

  Foto Jirka Bořek
  http://www.rtm-motorsport.wbs.cz/Radec-Cup-2016---3zavod.html

  FOTO Jan Pilát
  http://www.autokrosar.cz/index.php/zobrazeni-galerie/?zobraz_galerii=446

  8.závod Radeč Cupu
  Přidáno: 02.10.2016     Autor: -

  UpozornÄ›ní pro jezdce-elektrika není po celém depu takže centrály sebou

   

  ÄŒasový plán závodu na sobotu 8.10. :

   

  7:00-8:00 PÅ™ejímky

   

  8:00-8.30 Tréninky

   

  8:30-Rozprava.START ZÁVODU

   

   

  Aktualizovány výsledky po sedmém závodu.


  8.závod Radeč Cupu-Přihlášky
  Přidáno: 27.09.2016     Autor: -

  PÅ™ihlášky na poslední letošní závod Radeč cupu na domácí trati jsou otevÅ™eny.

  Poslední body rozdÄ›líme 8.10. v Radči


  7.závod Radeč Cupu
  Přidáno: 27.09.2016     Autor: -
  7.závod Radeč cupu
  Přidáno: 14.09.2016     Autor: -

  Byly spuštÄ›ny pÅ™ihlášky na další závod, který se jede 24.9. v Humpolci

   

  PÅ™ihlašujte se prosím na:

   

  https://www.kpmkosice.cz/kosice-cup-2015/prihlaska-k-zavodu/yly 

   


  6.závod Radeč cupu
  Přidáno: 12.09.2016     Autor: -

  Vážení pÅ™íznivci autocrossu,
  rád bych touto formou vysmekl velkou poklonu všem poÅ™adatelům, kteÅ™í se podíleli na pÅ™ípravÄ› a průbÄ›hu závodu v PoÅ™íčí nad Sázavou. Vím, že pro Vás všechny, aÅ¥ už na věžích, na startu, odtahách, zdravotní služba, hasiči, ve stánkách, fotografové a v neposlední Å™adÄ› na věži byl velký očistec. Nesmíme opomenout našeho komentátora. A proto chlapci a dÄ›včata naprosto velký dík Vám všem!!!!! Dále bych rád touto cestou podÄ›koval Vám všem závodníkům a Vašim doprovodům, že jste s námi všemi vydrželi v tomto tropickém dni bojovat až do konce. Chlapci a dÄ›včata velké dík!!!!! ProstÄ› super autocrossový víkend strávený s Vámi všemi.
  Za AK Radeč Láďa Saidl a myslím, že mluvím i za KPM Kosice Míru Kodrle.
  PS. tÄ›šíme se na shledání s Vámi všemi v Humpolci


  Foto Zuzka Rallye

   

  https://www.facebook.com/Foto-Zuzka-Rallye-217142288483179/

  6.závod Radeč Cupu
  Přidáno: 20.08.2016     Autor: -

  Byly otevÅ™eny pÅ™ihlášky na 6.závod do PoÅ™íčí

   

  ve zmÄ›nÄ›ném termínu 10.9.

   

  PÅ™ihlašujte se na KPM Kosice:

   

  https://www.kpmkosice.cz/kosice-cup-2015/prihlaska-k-zavodu/ 

   

   


  Strana: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 ,