• Novinky
 • Kalendář závodů
 • Výsledky
 • Online registrace
 • Profil trati
 • Předpisy
 • Fotogalerie
 • Videogalerie
 • Kontakty
 • FOTO Z Poříčí nad Sázavou
  Přidáno: 23.09.2015     Autor: -

  kubin video:

  https://www.youtube.com/watch?v=atsoYb8jF2I

  Foto Zuzka Rallye

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.385498444980895.1073741897.217142288483179&type=3

  Kubin Foto

  http://crosskubin.rajce.idnes.cz/6.zavod_Kosice_Cup_2015_-_Porici_n.S._12.9.2015

   

   AK Radeč se omlouvá všem závodníkům,výsledky budou až se webmaster vrátí z dovolené.

   

  PÅ™ihlášky na Paku na KPM KOSICE

   


  Reportáž TV JS z 5.závodu Registrace na Paku
  Přidáno: 14.09.2015     Autor: -

  Byla spuštÄ›na registracena závod Radeč Cupu a Kosice Cup 3.10. v Nové Pace.

  Registrujte se prosím na:

  http://www.kpmkosice.cz/kosice-cup-2015/prihlaska-k-zavodu/

   

  http://www.televize-js.cz/clanky/upice/upice-5-zavod-radec-cupu-v-autokrosu

   


  Info k závodu v Poříčí nad Sázavou
  Přidáno: 09.09.2015     Autor: -

  Zdravím všechny

  Blíží se sobotní závod v PoÅ™íčí n/S. srdečnÄ› všechny zvu a pÅ™edkládám nÄ›kolik informací.

  1/Závod je vypsán pro všechny tÅ™ídy dle Soutěžních pÅ™edpisů, tedy i pro tÅ™ídu Škoda N1400. SamozÅ™ejmÄ› platí, že musí být pÅ™ihlášeno min. 5 aut.

  2/ Začátek a průbÄ›h závodu standartnÄ› tj. pÅ™ihlášky k závodu od 7.00 do 8.30, následují volné tréninky, v 10.00 rozprava a start rozjíždÄ›k.

  3/ Depo bude otevÅ™eno už v pátek od 16.00 a je možné se pÅ™ipojit na el.energii. Vlastní pÅ™ipojení budou jednotlivÄ› Å™ešit poÅ™adatelé z PoÅ™íčí hned na místÄ› dle vašich žádostí.

  4/ Občerstvení je zajištÄ›no již od pátku.

  Miroslav Kodrle


  5.ZÁVOD RADEČ CUP 2015 - HODNOCENÍ
  Přidáno: 07.09.2015     Autor: -

  Hodnocení 5 závodu v Radči
   PÅ™edem než začnu hodnotit závod rád bych podÄ›koval Jirkovi Jandovi za sekání a pÅ™ípravu depa. Velké dík!!! Dále bych rád podÄ›koval celému teamu AK Radeč za pÅ™ípravu a perfektnÄ› poÅ™adatelsky zvládnutý závod. Chlapci a dÄ›včata velké dík!!! Dále dÄ›kujeme hasičům, záchrance, fotografům, televizi JS a v neposlední Å™adÄ› ženským co nám buchty napekly. Jezdci i poÅ™adatelé si je moc pochvalovali. Moooc dÄ›kujeme!!!
   A k samotnému závodu
   Po ránu se nám to trochu zašprajclo na zaÅ™azení jezdců do skupin a naplánovat jak vůbec mají jet aby ti co jeli více kategorií mÄ›li aspoň trochu prodlevu mezi rozjížďkami. Po té se nám rozjel závod a krásnÄ› nám to frčelo. Smůla jen, že hasičům vypovÄ›dÄ›lo službu čerpadlo. Po té museli vodu doplňovat do cisterny motorovým čerpadlem a proto klukům trvalo o trochu déle než se vrátili na traÅ¥. Byl to opÄ›t hodnÄ› prašný závod, ale jezdci se s tím vypoÅ™ádali jako mazáci. Frčeli jsme do finálovek a musím Å™íci, že jsem si oddechl. Na konec bouda mezi mechaniky. To vám můžu Å™íct, že ve mÄ› hodnÄ› hrklo. NaštÄ›stí to dopadlo dobÅ™e. Další bouda navrátilce Pepy Hoška s tak krásným novým autem to naštve. Ale Pepa se k tomu postavil čelem a v depu konstatoval (svedu to na kácení stromů) . Pepo držíme palečky aby si auto do PoÅ™íčí naladil.Dále bych rád podÄ›koval Filipovi Hartmanovi, že chlapákům od velkých bugin ukázal jak krásnÄ› ovládá svůj závodní speciál. Obsadil se svoji malou buginkou mezi velkými chlapi první místo. Filipe gratulujeme!!! Co Å™íci závÄ›rem. Sláva vítÄ›zům a čest poraženým. DÄ›kuji všem jezdcům, že se dostavili v tak hojném počtu, že s námi vydrželi až do konce a rvali se v tom prachu. Chlapci a dÄ›včata velké dík!!! TÄ›šíme se na další závody v PoÅ™íčí nad Sázavou
   Za AK Radeč Láďa Saidl


  Fotogalerie - Jirka BoÅ™ek
  Fotogalerie - PéÅ¥a Králová
  Fotogalerie - Kubin

   

   

  5.závod Radeč Cupu
  Přidáno: 04.09.2015     Autor: -

  Na zítrÄ›jší závod je vše pÅ™ipraveno

   

  7.00 – 8.30 hod. - Technické prohlídky
  7.15 – 8.30 hod. - Administrativní pÅ™ejímka
  8.35 hod. - UzávÄ›rka pÅ™ihlášek na místÄ›
  8.45 – 9.45 hod. - Oficiální trénink
  9.45 hod. - Rozprava s jezdci
  10.00 hod. - Začátek série rozjíždÄ›k
  16.00 hod. - Finálové rozjížďky
  17.00 hod. - Slavnostní pÅ™edání cen
   


  5.závod Radeč Cupu
  Přidáno: 25.08.2015     Autor: -

  Byly spuštÄ›ny pÅ™ihlášky na 5.závod který se jede 5.9.2015

  Na závod 12.9 v PoÅ™íčí nad Sázavou se regisrtrujte na stránkách www.kpmkosice.cz


  Informace ke zbytku sezony
  Přidáno: 24.08.2015     Autor: -

  Zdravím všechny jezdce a pÅ™íznivce autocrossu.
   Po dlouhých jednáních jsme konečnÄ› doladili veškeré termíny zbývajících závodů sezóny 2015. Po dohodÄ› s KPM Kosice jsme zaÅ™adili závod v PoÅ™íčí nad Sázavou a v Nové Pace do závodů Radeč cupu. Jelikož je závod v PoÅ™íčí jen týden potom radečském, což sebou nese zvýšené úsilí na udržení závodní techniky v chodu, po dohodÄ› s KPM Kosice budou mít jezdci v PoÅ™íčí nad Sázavou snížené startovné. Jedná se o všechny jezdce, kteÅ™í se dostaví 5. záÅ™í na závod do Radče u Úpice.Snížené startovné pro PoÅ™íčí činí 900,- Kč. Věřím, že budete rádi, že se budete moci svézt na další republikové trati a dále na evropské v Nové Pace. Body, které získáte na závodech v PoÅ™íčí a v Nové Pace, budou započítány jak do závodu AK Radeč tak i KPM Kosice.Doufám, že na nás nezanevÅ™ete kvůli posunům v kalendáÅ™i, ale věřte, že jsme se snažili vše naladit k Vaší spokojenosti. Tímto DÄ›kuji panu Kodrlemu, že vynaložil nemalé úsilí dotáhnou vše ke spokojenosti všech a tÄ›šíme se na další závody.
   Za AK Radeč Ladislav Saidl


  Změny v kalendáři
  Přidáno: 20.08.2015     Autor: -

  Vážení jezdci,

  V rámci spolupráce mezi KPM Kosice a AK Radeč je dohodnuto, že jezdci kteÅ™í se zúčastní závodu 5. záÅ™í v Radči budou mít na závod 12. záÅ™í v PoÅ™íčí nad Sázavou startovné snížené na 900 Kč.
   
   Po jednání nejen KPM Kosice, AK Radeč a AK Nová Paka, ale i AMK PoÅ™íčí nad Sázavou dochází ke zmÄ›nám v kalendáÅ™i na letošní sezónu, vynucených letošním velmi suchým létem.
   Na žádost MÄ›sta PoÅ™íčí nad Sázavou a AMK PoÅ™íčí nad Sázavou byl závod na tamním závodišti „Na Homolce“ pÅ™eložen o týden dozadu tj. na 12.záÅ™í. V původním termínu 5. záÅ™í si bude možné zazávodit v Radči.

   Domácí závod v Kosicích, který se mÄ›l jet 26. záÅ™í, se bez náhrady ruší a místo nÄ›ho se pojede 3. Å™íjna společný závody KPM Kosice a AK Radeč v Nové Pace.
   Závod 24. Å™íjna v Kosicích v kalendáÅ™i zůstává.
   Víme, že mnohým z Vás tyto zmÄ›ny pÅ™idÄ›lají starosti, ale věřte, že důvodem k nim je pouze snaha zachovat oba závody na tratích, kde se standardnÄ› jezdí MÄŒR či ME.
   TÄ›šíme se s Vámi na shledání na pÅ™íštích závodech,
   Za KPM Kosice
   Miroslav Kodrle

   

   


  Strana: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 ,