• Novinky
 • Kalendář závodů
 • Výsledky
 • Online registrace
 • Profil trati
 • Předpisy
 • Fotogalerie
 • Videogalerie
 • Kontakty
 • 8.ZÁVOD RADEÄŒ CUP 2015 - SOUHRN
  Přidáno: 31.10.2015     Autor: Martin Dvořáček

  Dnes 31. 10. 2015 probÄ›hl poslední 8. závod seriálu RADEÄŒ CUP 2015 a níže si můžete již prohlédnout fotografie ze závodu. Výsledky z dnešního závodu a tím i výsledné poÅ™adí v seriálu Vám zveÅ™ejníme zítra.


  https://www.youtube.com/watch?v=gtZbh4_Yjj0

  Kubin video

   

   

  Patrika Foto

  http://autocrossradec.rajce.idnes.cz/Radec,_31.1o.2015_-_foto_Patrika

  Zdravím všechny jezdce, mechaniky a pÅ™íznivce autocrosu.
  Touto cestou bych rád podÄ›koval všem poÅ™adatelům, kteÅ™í se podíleli na pÅ™ípravÄ› posledního závodu v letošní sezonÄ›. Dále bych rád podÄ›koval poÅ™adatelům z KPM Kosice za perfektní spolupráci a pomoc pÅ™i závodÄ› v Radči. Velké dík. Dále bych rád podÄ›koval hasičům, záchrance a hlavnÄ› klukům, kteÅ™í se nám starali o traÅ¥ a odtahy. SamozÅ™ejmÄ› nesmíme zapomenout na dámy co nám napekly a hlavnÄ› babči co nás obsluhovaly a holkám k pokladnÄ› velké dík. ZávÄ›rem musím podÄ›kovat všem fotografům a televizi JS.
  K samotnému závodu. Rád bych Vám všem jezdcům a mechanikům a v neposlední Å™adÄ› Vašim rodinám které Vás podporují jménem AK Radeč podÄ›koval za super závody. Bylo se na co dívat. A musím Å™íct, byli jste perfektní. SamozÅ™ejmÄ› pro všechny jezdce velké dík za podporu. Byli jste perfektní celou sezonu a tÄ›šíme se na další sezonu v roce 2016.

  Za AK Radeč Láďa Saidl.

  Reportáž Televize JS (Po kliknutí)

  Fotogalerie Josef ÄŒervený (Po kliknutí)
  Fotogalerie Tomáš Sejkora (Po kliknutí)
  Fotogalerie Kubin - Foto/Video (Po kliknutí)
  Fotogalerie Zuzka Rallye (Po kliknutí)
  Fotogalerie Petra Králová (Po kliknutí) NOVÉ
  Fotogalerie Jirka BoÅ™ek (Po kliknutí) NOVÉ

   

   

   

  8.závod Radeč Cup -časový plán
  Přidáno: 27.10.2015     Autor: -

  7:00-8:00 PÅ™ejímky

   

  8:00-8.30 Tréninky

   

  8:30-Rozprava.START ZÁVODU

   

  Přijeďte včas,ať to stihneme,bude brzo tma.

   

  Kdo pÅ™ijede v pátek,elektropÅ™ípojky na vytápÄ›ní nejsou.

   


  8.závod Radeč Cupu
  Přidáno: 17.10.2015     Autor: -

  Konec letošní autocrossové sezony je tady.

  Byly spuštÄ›ny pÅ™ihlášky na 8.závod.

  Pokud počasí dovolí,pojede se v sobotu 31.10.

  ÄŒekají Vás poslední letošní boje

  o vítÄ›zství v jednotlivých kategoriích,

   ale i možnost soutěžit o ceny sponzora

  firmy www.altany-vysinka.cz


  1.cena za celkové umístÄ›ní altán Grande stavebnice
   2.cena za celkové umístÄ›ní zahradní sezení
   3.cena za celkové umístÄ›ní zástÄ›na pro pÄ›stování popínavých rostlin
   

  Foto z Kosic
  Přidáno: 11.10.2015     Autor: -

  Fotogalerie - Kubin (Po kliknutí)
  Fotogalerie - Zuzka Rallye (Po kliknutí)
  Fotogalerie - Mishel Karešová (Po kliknutí)

  Video - Kubin (Po kliknutí)


  Závod Nová Paka se překládá do Kosic
  Přidáno: 30.09.2015     Autor: -

  Vážení jezdci, mechanici, fandové autokrosu,

  StejnÄ› jako vy i my jsme se tÄ›šili na vrchol letošní sezóny autokrosu nelicencovaných jezdců ve Štikovské rokli u Nové Paky. PÅ™íprava probíhala naprosto standardnÄ› – byla zajištÄ›na zdravotní služba, jednotka Rychlé záchranné služby, hasiči, traÅ¥ový komisaÅ™ a tisíc dalších drobností pro zdárný průbÄ›h závodu. O víkendu nám však bylo sdÄ›leno z AK Nová Paka, že situace s vodou je stále neuspokojivá a závod je ohrožen. Neváhali jsme, a i když to nÄ›komu může pÅ™ijít podivné, zajistili jsme na kropení trati pitnou vodu. Poté se vyskytl problém stran jejího transportu na závodištÄ›. PodaÅ™ilo se nám vyjednat odbÄ›rné místo tÄ›snÄ› u závodištÄ› i vůz, který smí pitnou vodu čerpat, tak aby závody mohly probÄ›hnout. Za dvÄ› hodiny poté cca ve 14 hodin v úterý 29.9., nám zástupce AK Nová Paka sdÄ›lil, že i pÅ™es vše co se nám podaÅ™ilo zajistit, se závody prostÄ› nepojedou. Opravdu si nejsme vÄ›domi, co víc jsme mohli udÄ›lat proto, aby se závod v Nové Pace uskutečnil. S poÅ™adateli v Nové Pace máme dlouholetou dobrou zkušenost a bohužel netušíme, kdo nebo jaká organizace doopravdy stojí za tím, že se tam v sobotu všichni nesejdeme. ZávÄ›rem bych chtÄ›l ještÄ› podÄ›kovat poÅ™adatelům z Humpolce, kteÅ™í by nám vyšli vstÅ™íc, ale časová rezerva, která zbyla pro zajištÄ›ní závodu jim již toto neumožnila. Závody v daném termínu však odjedeme a to na domácí trati v Kosicích, kde budou poÅ™adatelé dÄ›lat možné i nemožné, proto, abychom zajistili další důstojný závod Kosice cupu a Radeč cupu. Pokud jste se již pÅ™ihlásili k závodu v daném termínu, Vaše registrace je platná i když došlo ke zmÄ›nÄ› závodištÄ›.

  Za KPM Kosice

  Miroslav Kodrle

  Za AK Radeč

  Ladislav Saidl


  FOTO Z Poříčí nad Sázavou
  Přidáno: 23.09.2015     Autor: -

  kubin video:

  https://www.youtube.com/watch?v=atsoYb8jF2I

  Foto Zuzka Rallye

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.385498444980895.1073741897.217142288483179&type=3

  Kubin Foto

  http://crosskubin.rajce.idnes.cz/6.zavod_Kosice_Cup_2015_-_Porici_n.S._12.9.2015

   

   AK Radeč se omlouvá všem závodníkům,výsledky budou až se webmaster vrátí z dovolené.

   

  PÅ™ihlášky na Paku na KPM KOSICE

   


  Reportáž TV JS z 5.závodu Registrace na Paku
  Přidáno: 14.09.2015     Autor: -

  Byla spuštÄ›na registracena závod Radeč Cupu a Kosice Cup 3.10. v Nové Pace.

  Registrujte se prosím na:

  http://www.kpmkosice.cz/kosice-cup-2015/prihlaska-k-zavodu/

   

  http://www.televize-js.cz/clanky/upice/upice-5-zavod-radec-cupu-v-autokrosu

   


  Info k závodu v Poříčí nad Sázavou
  Přidáno: 09.09.2015     Autor: -

  Zdravím všechny

  Blíží se sobotní závod v PoÅ™íčí n/S. srdečnÄ› všechny zvu a pÅ™edkládám nÄ›kolik informací.

  1/Závod je vypsán pro všechny tÅ™ídy dle Soutěžních pÅ™edpisů, tedy i pro tÅ™ídu Škoda N1400. SamozÅ™ejmÄ› platí, že musí být pÅ™ihlášeno min. 5 aut.

  2/ Začátek a průbÄ›h závodu standartnÄ› tj. pÅ™ihlášky k závodu od 7.00 do 8.30, následují volné tréninky, v 10.00 rozprava a start rozjíždÄ›k.

  3/ Depo bude otevÅ™eno už v pátek od 16.00 a je možné se pÅ™ipojit na el.energii. Vlastní pÅ™ipojení budou jednotlivÄ› Å™ešit poÅ™adatelé z PoÅ™íčí hned na místÄ› dle vašich žádostí.

  4/ Občerstvení je zajištÄ›no již od pátku.

  Miroslav Kodrle


  Strana: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 ,