• Novinky
 • Kalendář závodů
 • Výsledky
 • Online registrace
 • Profil trati
 • Předpisy
 • Fotogalerie
 • Videogalerie
 • Kontakty
 • OSOBNOSTI SPORTU ÚPICE - PEPA BÁRTA
  Přidáno: 05.03.2017     Autor: -

  Autoklub Radeč by rád touto cestou podÄ›koval Pepovi Bártovi za dlouholetou spolupráci pÅ™i poÅ™ádání a pÅ™ípravÄ› závodů.


  Byl jsi zaÅ™azen do osobnosti sportu mÄ›sta Úpice a tímto bychom Ti rádi pogratulovali. TÄ›šíme se na další spolupráci s námi všemi v Autoklubu i v dalších letech.

  Pepo velké dík.

  Za AK Radeč team pořadatelů a předseda

  http://www.rajce.net/a13797983
  https://www.youtube.com/watch?v=vO0Yww9V6hc

  Aktualizovaný kalendář 2017
  Přidáno: 29.01.2017     Autor: -

  Vážení závodníci,
  PÅ™ed mÄ›sícem jsme v dobré víÅ™e vydali kalendáÅ™ závodů pro ročník 2017. Bohužel vám pÅ™inášíme jeho zmÄ›nu,
  která byla vynucena pozdÄ› vydaným kalendáÅ™em pro racer buggy ve velké republice.
  Na konci loňské sezóny jsme byli kontaktování zástupci FAS s nabídkou spolupráce,
  a věřili jsme, že další sezóna se ponese v duchu nabídky ve vzájemném spolupůsobení,
  které pÅ™inese opÄ›tovný rozkvÄ›t naší autokrosové disciplíny. Z dosavadních výsledků vyplývá,
  že ne všichni čelní pÅ™edstavitelé se už ztotožnili s myšlenkou opravdové podpory autokrosu
  již od úplných začátků, které nejsou spojeny s takovou finanční zátěží, aÅ¥ už se jedná o kterýkoliv amatérský seriál.
  Ti, kteÅ™í se rozhodli pro spolupráci s Kosice cupem a Radeč cupem a společnÄ› vytvoÅ™ili letošní závodní kalendáÅ™,se dostali novÄ› vydaným kalendáÅ™em do termínové kolize a byli nuceni zvolit, jakým způsobem s původnÄ› daným termínem naloží.
  Protože my považujeme všechny organizace spolupracující na Kosice cupu a Radeč cupu za partnery,
  vyšli jsme jim vstÅ™íc s možnou zmÄ›nou kalendáÅ™e. Jde nám o to, abychom se všichni mohli setkávat na tratích nejen republikového,ale i evropského formátu, protože to si každý opravdový autokrosaÅ™ zaslouží.
  I pÅ™es problémy, které vám tato zmÄ›na pÅ™ináší, věříme, že se nám společnÄ› opravdu podaÅ™í uspoÅ™ádat autokrosový seriál, který naváže na poctivou práci let minulých.
  Za KPM Kosice
  Miroslav Kodrle
  Za AK Radeč
  Ladislav Saidl 


  Datum Kosice CUP 2017 Radeč CUP 2017
  15.4. - Radeč ?
  29.4. Kosice -
  13.5. Humpolec Humpolec
  3.6. Sedlčany Sedlčany
  24.6. - Radeč
  22.7. Kosice  
  29.7.   Radeč
  12.8. Nová Paka Nová Paka
  9.9. Přerov Přerov
  23.9  Humpolec Humpolec
  7.10. PoÅ™íčí nad Sáz. PoÅ™íčí nad Sáz.
  21.10.   Radeč
  28.10. Kosice  

  ?- Dle počasí a stavu trati

  Vyhlášení 2016
  Přidáno: 07.11.2016     Autor: -

  Vážení pÅ™átelé autocrossu,
  máme za sebou sezonu 2016 a již se tÄ›šíme na tu následující v roce 2017. Touto cestou bych rád podÄ›koval všem poÅ™adatelům, fotografům, TV JS a všem co jste se podíleli na pÅ™ípravách a průbÄ›hu vyhlášení ve Vrchlabí. Velké a mnohonásobné díky všem. Dále bych rád podÄ›koval Vám všem jezdcům a rodinným pÅ™íslušníkům a doprovodům, že jste se zúčastnili na vyhlášení ve Vrchlabí v tak hojném počtu. Velké podÄ›kování všem.
  Za mě a AK Radeč super tečka za uplynulou sezonou.

  Za AK Radeč Láďa Saidl


  Reportáž TV JS
  http://www.televize-js.cz/clanky/televize-js/televize-js-vyhlaseni-vysledku-radec-cup-kosice-cup-2016

  Honza Pilát
  http://www.autokrosar.cz/index.php/zobrazeni-galerie/?zobraz_galerii=456

  FOTO ZUZKA
  https://www.facebook.com/pg/Foto-Zuzka-Rallye-217142288483179/photos/?tab=album&album_id=533440366853368

  Slavnostní vyhlášení info č.3
  Přidáno: 31.10.2016     Autor: -

  Na časté dotazy odpovídáme:

  Počet vyhlašovaných míst

  Kategorie Racer buggy 125 se vyhlašuje do 9.místa

  Kategorie Racer buggy 250 se vyhlašuje do 7.místa

  Kategorie Racer buggy 160 a všechny ostatní se vyhlašují do 5.místa


   


  Ty z Vás, kteÅ™í se hodlají zúčastnit, rezervujte si stůl u paní Anny Urbanové na čísle +420 603 592 299

  Slavnostní vvyhlášení info č.2
  Přidáno: 26.10.2016     Autor: -

  Vážení pÅ™íznivci autokrosu,

  V rámci organizace vyhlášení výsledků letošní sezóny bychom ty z Vás, kteÅ™í se hodlají zúčastnit, požádali o rezervaci stolů u paní Anny Urbanové. Stačí zaslat sms na číslo +420 603 592 299, které bude obsahovat pÅ™íjmení, tÅ™ídu a žádaný počet rezervací. V pÅ™ípadÄ› kontaktu pÅ™es FB prosím pÅ™idejte i vaše telefonní číslo.

  Novinkou vyhlášení bude dražba altánu SAMOS, který darovala firma ALTÁNY na VÝŠINCE (www.altany-vysinka.cz). Výtěžek dražby bude pÅ™edán LéčebnÄ› zrakových vad ve DvoÅ™e Králové nad Labem (www.ocnilecebna.cz), která se zabývá pÅ™edevším léčením strabismu a amblyopie u dÄ›tí. S dražbou začneme na částce 10 tis. Kč.

  TÄ›šíme se na shledání s Vámi, které bude místo závodního napÄ›tí, provázet hlavnÄ› spokojenost nad dosaženými výsledky.

  Za KPM Kosice Miroslav Kodrle

  Za AK Radeč Ladislav Saidl


  Vyhlášení sezóny 2016
  Přidáno: 13.10.2016     Autor: -

  Vážení pÅ™íznivci autokrosu,
  pÅ™iblížil se nám konec sezóny 2016 a právÄ› proto si Vás dovolujeme pozvat na vyhlášení celkových výsledků letošní sezóny.
  Poslední setkání účastníků Kosice cupu a Radeč cupu v roce 2016 se bude konat: 5. listopadu od 17:00 hod. V kulturním domÄ› StÅ™elnice (Vančurova 378) ve Vrchlabí. Občerstvení bude zajištÄ›no, neboÅ¥ součástí kulturního domu je i výtečná hospůdka. SamozÅ™ejmÄ› myslíme na Vás, kteÅ™í pÅ™ijedete z dalekých koutů české republiky a pro ty si dovolujeme nabídnout ubytování v místním komplexu Felicity hotel s.r.o., Kapitána Jaroše 496 Vrchlabí. Objednávky můžete učinit na internetových stránkách www.ubytovanirico.cz a nebo telefonicky 734 150 322. Ceny za ubytování jsou od 285,- Kč na osobu a noc. Z dalších možností se nabízí penzion Milana SklenáÅ™e, kde se můžete ubytovat po kontaktu na tel.: 603 894 139.
  TÄ›šíme se na shledání s Vámi,
  za team KPM Kosice M. Kodrle, za AK Radeč L. Saidl

   

  Byly aktualizovány výsledky po posledním závodÄ›, včetnÄ› odpočtu nejhoršího výsledku, podle pravidel. 


  8.závod Radeč Cupu
  Přidáno: 06.10.2016     Autor: -

  Vážení pÅ™íznivci autocrossu,
  rád bych touto cestou podÄ›koval všem sponzorům, kteÅ™í se podíleli na výstavbÄ› našeho nového Å™editelství na závodišti v Radči a kteÅ™í nás podporují celou sezonu. Za to Vám patÅ™í velké Dík!!!
  K samotnému závodu. SamozÅ™ejmÄ› jsme rádi, že jste nás pÅ™ijeli podpoÅ™it v tak hojném počtu závodníků.Celý závod jste jezdili čistÄ› a suprovÄ› jste najíždÄ›li na start. Za to Vám a Vašim doprovodům patÅ™í velké dík !!! Věřte že pÅ™i pÅ™edpovÄ›dích a jak vypadal celý týden s počasím jsem z toho všeho mÄ›l těžkou hlavu, ale myslím, že závod dopadl ke vší spokojenosti. ProstÄ› super autocrossový víkend strávený s Vámi všemi. A samozÅ™ejmÄ› sláva vítÄ›zům a čest poraženým.
  ZávÄ›rem bych rád podÄ›koval všem poÅ™adatelům, aÅ¥ už z AK Radeč tak i KPM Kosice. Za pomoc pÅ™i pÅ™ípravÄ› u průbÄ›hu závodu velké dík. V neposlední Å™adÄ› nesmíme zapomenout na hasiče, fotografi, televizi JS, klukům na odtahách, k pokladnÄ›. Snad jsem na nikoho nezapomnÄ›l Za to Vám patÅ™í velké dík !!!
  Za AK Radeč Láďa Saidl


  Video Televize JS
  http://www.televize-js.cz/clanky/upice/upice-radec-cup-2016

  Fotogalerie Josef ÄŒervený
  http://foto-cerveny.humlak.cz/autocros_8_10_16/index.htm

  Foto Kubin
  http://crosskubin.rajce.idnes.cz/8.zavod_Radec_Cup_2016_-_Radec_8.10._2016

  Pavel Chymek
  http://digileo.rajce.idnes.cz/AUTOCROSS_RADEC_CUP_8.10.2016/

  Foto Jirka Bořek
  http://www.rtm-motorsport.wbs.cz/Radec-Cup-2016---3zavod.html

  FOTO Jan Pilát
  http://www.autokrosar.cz/index.php/zobrazeni-galerie/?zobraz_galerii=446

  8.závod Radeč Cupu
  Přidáno: 02.10.2016     Autor: -

  UpozornÄ›ní pro jezdce-elektrika není po celém depu takže centrály sebou

   

  ÄŒasový plán závodu na sobotu 8.10. :

   

  7:00-8:00 PÅ™ejímky

   

  8:00-8.30 Tréninky

   

  8:30-Rozprava.START ZÁVODU

   

   

  Aktualizovány výsledky po sedmém závodu.


  Strana: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 ,