• Novinky
 • Kalendář závodů
 • Výsledky
 • Online registrace
 • Profil trati
 • Předpisy
 • Fotogalerie
 • Videogalerie
 • Kontakty
 • 8.závod Radeč Cup -časový plán
  Přidáno: 27.10.2015     Autor: -

  7:00-8:00 PÅ™ejímky

   

  8:00-8.30 Tréninky

   

  8:30-Rozprava.START ZÁVODU

   

  Přijeďte včas,ať to stihneme,bude brzo tma.

   

  Kdo pÅ™ijede v pátek,elektropÅ™ípojky na vytápÄ›ní nejsou.

   


  8.závod Radeč Cupu
  Přidáno: 17.10.2015     Autor: -

  Konec letošní autocrossové sezony je tady.

  Byly spuštÄ›ny pÅ™ihlášky na 8.závod.

  Pokud počasí dovolí,pojede se v sobotu 31.10.

  ÄŒekají Vás poslední letošní boje

  o vítÄ›zství v jednotlivých kategoriích,

   ale i možnost soutěžit o ceny sponzora

  firmy www.altany-vysinka.cz


  1.cena za celkové umístÄ›ní altán Grande stavebnice
   2.cena za celkové umístÄ›ní zahradní sezení
   3.cena za celkové umístÄ›ní zástÄ›na pro pÄ›stování popínavých rostlin
   

  Foto z Kosic
  Přidáno: 11.10.2015     Autor: -

  Fotogalerie - Kubin (Po kliknutí)
  Fotogalerie - Zuzka Rallye (Po kliknutí)
  Fotogalerie - Mishel Karešová (Po kliknutí)

  Video - Kubin (Po kliknutí)


  Závod Nová Paka se překládá do Kosic
  Přidáno: 30.09.2015     Autor: -

  Vážení jezdci, mechanici, fandové autokrosu,

  StejnÄ› jako vy i my jsme se tÄ›šili na vrchol letošní sezóny autokrosu nelicencovaných jezdců ve Štikovské rokli u Nové Paky. PÅ™íprava probíhala naprosto standardnÄ› – byla zajištÄ›na zdravotní služba, jednotka Rychlé záchranné služby, hasiči, traÅ¥ový komisaÅ™ a tisíc dalších drobností pro zdárný průbÄ›h závodu. O víkendu nám však bylo sdÄ›leno z AK Nová Paka, že situace s vodou je stále neuspokojivá a závod je ohrožen. Neváhali jsme, a i když to nÄ›komu může pÅ™ijít podivné, zajistili jsme na kropení trati pitnou vodu. Poté se vyskytl problém stran jejího transportu na závodištÄ›. PodaÅ™ilo se nám vyjednat odbÄ›rné místo tÄ›snÄ› u závodištÄ› i vůz, který smí pitnou vodu čerpat, tak aby závody mohly probÄ›hnout. Za dvÄ› hodiny poté cca ve 14 hodin v úterý 29.9., nám zástupce AK Nová Paka sdÄ›lil, že i pÅ™es vše co se nám podaÅ™ilo zajistit, se závody prostÄ› nepojedou. Opravdu si nejsme vÄ›domi, co víc jsme mohli udÄ›lat proto, aby se závod v Nové Pace uskutečnil. S poÅ™adateli v Nové Pace máme dlouholetou dobrou zkušenost a bohužel netušíme, kdo nebo jaká organizace doopravdy stojí za tím, že se tam v sobotu všichni nesejdeme. ZávÄ›rem bych chtÄ›l ještÄ› podÄ›kovat poÅ™adatelům z Humpolce, kteÅ™í by nám vyšli vstÅ™íc, ale časová rezerva, která zbyla pro zajištÄ›ní závodu jim již toto neumožnila. Závody v daném termínu však odjedeme a to na domácí trati v Kosicích, kde budou poÅ™adatelé dÄ›lat možné i nemožné, proto, abychom zajistili další důstojný závod Kosice cupu a Radeč cupu. Pokud jste se již pÅ™ihlásili k závodu v daném termínu, Vaše registrace je platná i když došlo ke zmÄ›nÄ› závodištÄ›.

  Za KPM Kosice

  Miroslav Kodrle

  Za AK Radeč

  Ladislav Saidl


  FOTO Z Poříčí nad Sázavou
  Přidáno: 23.09.2015     Autor: -

  kubin video:

  https://www.youtube.com/watch?v=atsoYb8jF2I

  Foto Zuzka Rallye

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.385498444980895.1073741897.217142288483179&type=3

  Kubin Foto

  http://crosskubin.rajce.idnes.cz/6.zavod_Kosice_Cup_2015_-_Porici_n.S._12.9.2015

   

   AK Radeč se omlouvá všem závodníkům,výsledky budou až se webmaster vrátí z dovolené.

   

  PÅ™ihlášky na Paku na KPM KOSICE

   


  Reportáž TV JS z 5.závodu Registrace na Paku
  Přidáno: 14.09.2015     Autor: -

  Byla spuštÄ›na registracena závod Radeč Cupu a Kosice Cup 3.10. v Nové Pace.

  Registrujte se prosím na:

  http://www.kpmkosice.cz/kosice-cup-2015/prihlaska-k-zavodu/

   

  http://www.televize-js.cz/clanky/upice/upice-5-zavod-radec-cupu-v-autokrosu

   


  Info k závodu v Poříčí nad Sázavou
  Přidáno: 09.09.2015     Autor: -

  Zdravím všechny

  Blíží se sobotní závod v PoÅ™íčí n/S. srdečnÄ› všechny zvu a pÅ™edkládám nÄ›kolik informací.

  1/Závod je vypsán pro všechny tÅ™ídy dle Soutěžních pÅ™edpisů, tedy i pro tÅ™ídu Škoda N1400. SamozÅ™ejmÄ› platí, že musí být pÅ™ihlášeno min. 5 aut.

  2/ Začátek a průbÄ›h závodu standartnÄ› tj. pÅ™ihlášky k závodu od 7.00 do 8.30, následují volné tréninky, v 10.00 rozprava a start rozjíždÄ›k.

  3/ Depo bude otevÅ™eno už v pátek od 16.00 a je možné se pÅ™ipojit na el.energii. Vlastní pÅ™ipojení budou jednotlivÄ› Å™ešit poÅ™adatelé z PoÅ™íčí hned na místÄ› dle vašich žádostí.

  4/ Občerstvení je zajištÄ›no již od pátku.

  Miroslav Kodrle


  5.ZÁVOD RADEČ CUP 2015 - HODNOCENÍ
  Přidáno: 07.09.2015     Autor: -

  Hodnocení 5 závodu v Radči
   PÅ™edem než začnu hodnotit závod rád bych podÄ›koval Jirkovi Jandovi za sekání a pÅ™ípravu depa. Velké dík!!! Dále bych rád podÄ›koval celému teamu AK Radeč za pÅ™ípravu a perfektnÄ› poÅ™adatelsky zvládnutý závod. Chlapci a dÄ›včata velké dík!!! Dále dÄ›kujeme hasičům, záchrance, fotografům, televizi JS a v neposlední Å™adÄ› ženským co nám buchty napekly. Jezdci i poÅ™adatelé si je moc pochvalovali. Moooc dÄ›kujeme!!!
   A k samotnému závodu
   Po ránu se nám to trochu zašprajclo na zaÅ™azení jezdců do skupin a naplánovat jak vůbec mají jet aby ti co jeli více kategorií mÄ›li aspoň trochu prodlevu mezi rozjížďkami. Po té se nám rozjel závod a krásnÄ› nám to frčelo. Smůla jen, že hasičům vypovÄ›dÄ›lo službu čerpadlo. Po té museli vodu doplňovat do cisterny motorovým čerpadlem a proto klukům trvalo o trochu déle než se vrátili na traÅ¥. Byl to opÄ›t hodnÄ› prašný závod, ale jezdci se s tím vypoÅ™ádali jako mazáci. Frčeli jsme do finálovek a musím Å™íci, že jsem si oddechl. Na konec bouda mezi mechaniky. To vám můžu Å™íct, že ve mÄ› hodnÄ› hrklo. NaštÄ›stí to dopadlo dobÅ™e. Další bouda navrátilce Pepy Hoška s tak krásným novým autem to naštve. Ale Pepa se k tomu postavil čelem a v depu konstatoval (svedu to na kácení stromů) . Pepo držíme palečky aby si auto do PoÅ™íčí naladil.Dále bych rád podÄ›koval Filipovi Hartmanovi, že chlapákům od velkých bugin ukázal jak krásnÄ› ovládá svůj závodní speciál. Obsadil se svoji malou buginkou mezi velkými chlapi první místo. Filipe gratulujeme!!! Co Å™íci závÄ›rem. Sláva vítÄ›zům a čest poraženým. DÄ›kuji všem jezdcům, že se dostavili v tak hojném počtu, že s námi vydrželi až do konce a rvali se v tom prachu. Chlapci a dÄ›včata velké dík!!! TÄ›šíme se na další závody v PoÅ™íčí nad Sázavou
   Za AK Radeč Láďa Saidl


  Fotogalerie - Jirka BoÅ™ek
  Fotogalerie - PéÅ¥a Králová
  Fotogalerie - Kubin

   

   

  Strana: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 ,