• Novinky
 • Kalendář závodů
 • Výsledky
 • Online registrace
 • Profil trati
 • Předpisy
 • Fotogalerie
 • Videogalerie
 • Kontakty
 • 1.závod Radeč cupu
  Přidáno: 18.04.2017     Autor: -

  Vážení pÅ™íznivci autokrossu,
  rád bych touto cestou podÄ›koval Vám všem jezdcům a Vašim rodinným pÅ™íslušníkům za podporu na prvním závodu v letošní sezónÄ›. Suprová účast a myslím krásné souboje na trati. Jezdili jste opravdu čistÄ›. Dámy a pánové proto Vám všem velké dík.
  Dále bych rád podÄ›koval všem lidičkám, kteÅ™í se podíleli na pÅ™ípravách trati a závodu a samozÅ™ejmÄ› všem kteÅ™í se podíleli na celém průbÄ›hu závodu. A proto velké dík.
  SamozÅ™ejmÄ› nesmíme zapomenout na hasiče a záchranku a hlavnÄ› na veškeré fotografy, kteÅ™í nás a Vás jezdce pÅ™ijeli nafotit a proto sláva všem.
  ZávÄ›rem bych rád Å™ekl: Super den strávený s Vámi všemi a tÄ›šíme se na další závody.
  Za AK Radeč L. Saidl


  Kubin video

   

  https://www.youtube.com/watch?v=BrRQxbAziRY

   

  Josef ÄŒervený

   

  http://foto-cerveny.humlak.cz/autocros_15_4_17/index.htm

   

  Jirka Bořek

   

  http://www.rtm-motorsport.wbs.cz/Radec-Cup-2017---1zavod.html

   

  KUBIN

   

  http://crosskubin.rajce.idnes.cz/1._zavod_Radec_Cup_2017_-_Radec_15.4._2017/

   

  PAVEL CHYMEK

   

  http://digileo.rajce.idnes.cz/AUTOCROSS_RADEC_CUP_15.4.2017/

   

  ZUZKA FOTO

   

  https://www.facebook.com/pg/Foto-Zuzka-Rallye-217142288483179/photos/?tab=album&album_id=606627246201346

  AKTUÁLNĚ 1.ZÁVOD
  Přidáno: 14.04.2017     Autor: -

  Vážení závodníci a pÅ™íznivci AK Radeč,


  na zítÅ™ejší závod je vše pÅ™ipraveno,neváhejte a pÅ™ijeďte na první letošní závod sezony 2017 v ÄŒR!! Foto na FB


   Podle pÅ™edpovÄ›di má zítra odpoledne lehce pršet takže


   UPOZORNÄšNÍ PRO ZÁVODNÍKY


   BUDE PEÄŒLIVÄš KONTROLOVÁNO TAŽNÉ OKO ABY NEBYLO ZDRŽOVÁNÍ PŘI ODTAHU A NA START

   

  BUDETE NAJÍŽDÄšT VÄŒAS NA NIKOHO SE NEÄŒEKÁ !!!
   


  1.závod Radeč cupu
  Přidáno: 11.04.2017     Autor: -

   

  RTP v pátek od 16:00 do 19:00 

   

  ÄŒasový plán závodu na sobotu 15.4.

   

  7:00-8:00 PÅ™ejímky,pÅ™ihlášky k závodu

   

  8:00-8.30 Tréninky

   

  8:30-Rozprava.START ZÁVODU


  1.ZÁVOD RADEČ CUP 2017
  Přidáno: 30.03.2017     Autor: -

  Vážení autokrosaÅ™i,

  ChtÄ›li bychom vás pozvat na první závod letošní autokrosové sezóny Radeč cupu. V posledních dnech a týdnech intenzivnÄ› pÅ™ipravujeme traÅ¥ i její okolí, tak abychom se 15. dubna mohli společnÄ› setkat v našem závodním areálu. Počasí nám zatím vychází vstÅ™íc a věříme, že se bude jednat o kvalitní závody a ne volnou jízdu jednou stopou. Na poÅ™ádání se budou podílet i členové KPM Kosice, neboÅ¥ naše úspÄ›šná spolupráce bude pokračovat i v roce 2017.

  PÅ™ihlášky OTEVŘENY ZDE

  Za AK Radeč

  Ladislav Saidl

  SOBOTA -BRIGÁDA
  Přidáno: 21.03.2017     Autor: -

  Brigáda na trati pÅ™ed sezonou se koná tuto sobotu 25.3 od 9 Hod. Každá pomocná ruka vítána.


  OSOBNOSTI SPORTU ÚPICE - PEPA BÁRTA
  Přidáno: 05.03.2017     Autor: -

  Autoklub Radeč by rád touto cestou podÄ›koval Pepovi Bártovi za dlouholetou spolupráci pÅ™i poÅ™ádání a pÅ™ípravÄ› závodů.


  Byl jsi zaÅ™azen do osobnosti sportu mÄ›sta Úpice a tímto bychom Ti rádi pogratulovali. TÄ›šíme se na další spolupráci s námi všemi v Autoklubu i v dalších letech.

  Pepo velké dík.

  Za AK Radeč team pořadatelů a předseda

  http://www.rajce.net/a13797983
  https://www.youtube.com/watch?v=vO0Yww9V6hc

  Aktualizovaný kalendář 2017
  Přidáno: 29.01.2017     Autor: -

  Vážení závodníci,
  PÅ™ed mÄ›sícem jsme v dobré víÅ™e vydali kalendáÅ™ závodů pro ročník 2017. Bohužel vám pÅ™inášíme jeho zmÄ›nu,
  která byla vynucena pozdÄ› vydaným kalendáÅ™em pro racer buggy ve velké republice.
  Na konci loňské sezóny jsme byli kontaktování zástupci FAS s nabídkou spolupráce,
  a věřili jsme, že další sezóna se ponese v duchu nabídky ve vzájemném spolupůsobení,
  které pÅ™inese opÄ›tovný rozkvÄ›t naší autokrosové disciplíny. Z dosavadních výsledků vyplývá,
  že ne všichni čelní pÅ™edstavitelé se už ztotožnili s myšlenkou opravdové podpory autokrosu
  již od úplných začátků, které nejsou spojeny s takovou finanční zátěží, aÅ¥ už se jedná o kterýkoliv amatérský seriál.
  Ti, kteÅ™í se rozhodli pro spolupráci s Kosice cupem a Radeč cupem a společnÄ› vytvoÅ™ili letošní závodní kalendáÅ™,se dostali novÄ› vydaným kalendáÅ™em do termínové kolize a byli nuceni zvolit, jakým způsobem s původnÄ› daným termínem naloží.
  Protože my považujeme všechny organizace spolupracující na Kosice cupu a Radeč cupu za partnery,
  vyšli jsme jim vstÅ™íc s možnou zmÄ›nou kalendáÅ™e. Jde nám o to, abychom se všichni mohli setkávat na tratích nejen republikového,ale i evropského formátu, protože to si každý opravdový autokrosaÅ™ zaslouží.
  I pÅ™es problémy, které vám tato zmÄ›na pÅ™ináší, věříme, že se nám společnÄ› opravdu podaÅ™í uspoÅ™ádat autokrosový seriál, který naváže na poctivou práci let minulých.
  Za KPM Kosice
  Miroslav Kodrle
  Za AK Radeč
  Ladislav Saidl 


  Datum Kosice CUP 2017 Radeč CUP 2017
  15.4. - Radeč ?
  29.4. Kosice -
  13.5. Humpolec Humpolec
  3.6. Sedlčany Sedlčany
  24.6. - Radeč
  22.7. Kosice  
  29.7.   Radeč
  12.8. Nová Paka Nová Paka
  9.9. Přerov Přerov
  23.9  Humpolec Humpolec
  7.10. PoÅ™íčí nad Sáz. PoÅ™íčí nad Sáz.
  21.10.   Radeč
  28.10. Kosice  

  ?- Dle počasí a stavu trati

  Vyhlášení 2016
  Přidáno: 07.11.2016     Autor: -

  Vážení pÅ™átelé autocrossu,
  máme za sebou sezonu 2016 a již se tÄ›šíme na tu následující v roce 2017. Touto cestou bych rád podÄ›koval všem poÅ™adatelům, fotografům, TV JS a všem co jste se podíleli na pÅ™ípravách a průbÄ›hu vyhlášení ve Vrchlabí. Velké a mnohonásobné díky všem. Dále bych rád podÄ›koval Vám všem jezdcům a rodinným pÅ™íslušníkům a doprovodům, že jste se zúčastnili na vyhlášení ve Vrchlabí v tak hojném počtu. Velké podÄ›kování všem.
  Za mě a AK Radeč super tečka za uplynulou sezonou.

  Za AK Radeč Láďa Saidl


  Reportáž TV JS
  http://www.televize-js.cz/clanky/televize-js/televize-js-vyhlaseni-vysledku-radec-cup-kosice-cup-2016

  Honza Pilát
  http://www.autokrosar.cz/index.php/zobrazeni-galerie/?zobraz_galerii=456

  FOTO ZUZKA
  https://www.facebook.com/pg/Foto-Zuzka-Rallye-217142288483179/photos/?tab=album&album_id=533440366853368

  Strana: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 ,