• Novinky
 • Kalendář závodů
 • Výsledky
 • Online registrace
 • Profil trati
 • Předpisy
 • Fotogalerie
 • Videogalerie
 • Kontakty
 • 3.závod Radeč Cupu
  Přidáno: 20.05.2015     Autor: Josef Bárta

  Byly spuštÄ›ny pÅ™ihlášky na 3.závod Radeč Cupu, který se koná v sobotu 30.5.


  Také tento rok jedeme kromÄ› vítÄ›zství v jednotlivých kategoriích o Putovní pohár, který získává jezdec
  s nejvyšším počtem bodu z kterékoli kategorie. KromÄ› poháru obdrží vítÄ›z i cenu sponzora http://altany-vysinka.cz zahradní altán v hodnotÄ› 15 000 Kč.
   

  ÄŒasový plán závodu:
  27.5.2015, 23.59 hod. - UzávÄ›rka pÅ™edběžných pÅ™ihlášek

  30.5.2015
  7.00 – 8.30 hod. - Technické prohlídky
  7.15 – 8.30 hod. - Administrativní pÅ™ejímka
  8.35 hod. - UzávÄ›rka pÅ™ihlášek na místÄ›
  8.45 – 9.45 hod. - Oficiální trénink
  9.45 hod. - Rozprava s jezdci
  10.00 hod. - Začátek série rozjíždÄ›k
  16.00 hod. - Finálové rozjížďky
  17.00 hod. - Slavnostní pÅ™edání cen

  3. (2.) ZÁVOD RADEČ CUP 2015 - PŘESUN
  Přidáno: 14.05.2015     Autor: Martin Dvořáček

  Z důvodu pÅ™ekrytí termínů nÄ›kolika akcí, jsme nuceni pÅ™esunout 3. (2.) ZÁVOD RADEÄŒ CUP 2015 na sobotu 30. 5. 2015


  Registrace pro tento závod budou spuštÄ›ny ve stÅ™edu 20. 5. 2015. Omlouváme se za pÅ™ípadné nepÅ™íjemnosti. 

  Televize JS zveÅ™ejnila reportáž z 2. (1.) ZÁVODU RADEÄŒ CUP 2015

  Poděkování předsedovi
  Přidáno: 13.05.2015     Autor: -

  ÄŒlenové Autoklubu Radeč dÄ›kují tímto svému pÅ™edsedovi Láďovi Saidlovi za práci, kterou vykonal pÅ™i pÅ™ípravÄ› nové trati a sezony 2015.


  Zdravím všechny jezdce a příznivce autokrosu
  Přidáno: 10.05.2015     Autor: -

  Hodnocení prvního závodu v Radči


   
  Po dlouhých pÅ™ípravách na závod se konečnÄ› rozjela nová sezóna Radeč cupu 2015. Na začátek bych rád ocenil práci chlapů na pÅ™ípravÄ› tratÄ›. Touto formou bych rád podÄ›koval Rudovi Švorcovi, Leošovi Mullerovi a pepovi Marešovi a všem ostatním, kteÅ™í si opravdu zamakali na pÅ™ípravÄ› trati. Velké dík !!!

  K samotnému závodu. Po ránu nám lehce sprchlo a rozjela se nová sezóna na plné pecky. Hned první rozjižďka a hned první bouda sezóny Ondry Jandy. Po té se to trochu uklidnilo a celkem to odcípalo. Dostávali jsme se pomalu do finále a další bouda Klárky ÄŒáslavské a po té Markéty Koderové. Finále nám frčelo naplno a pÅ™išla další bouda Marka ÄŒáslavského. Finálovky konečnÄ› dojety. To se mi ulevilo, vyhlášení a konečnÄ› zasloužený odpočinek tzv. gaučink. DÄ›kuji všem zúčastnÄ›ným jezdcům a tÄ›ším se na další závody.

  Na závÄ›r bych rád podÄ›koval všem poÅ™adatelům, hasičům, záchranářům a tÄ›ším se na další spolupráci. Chlapi Díky! A málem bych zapomnÄ›l na babičku Švorcovou za perfektní pÅ™ípravu závodu p.s. stará se o nás jako bychom byli její vlastní. DÄ›kujeme.

  Láďa Saidl

  Fotogalerie Josef ÄŒervený
  Fotogalerie Petra Králová
  Fotogalerie Foto Kubin
  Reportáž Televize JS
   

  2.závod Radeč Cupu
  Přidáno: 26.04.2015     Autor: Josef Bárta

  Úpravy tratÄ› byly dokončeny, pÅ™ihlášky na závod 2.závod běží.
  ONLINE REGISTRACE


  Startovné: Racer buggy 800,- ostatní 1000,-

  Také tento rok jedeme kromÄ› vítÄ›zství v jednotlivých kategoriích o Putovní pohár, který získává jezdec s nejvyšším počtem bodu z kterékoli kategorie. KromÄ› poháru obdrží vítÄ›z i cenu sponzora http://altany-vysinka.cz/ zahradní altán v hodnotÄ› 15 000 Kč.

  Počasí snad bude lepší a pro Ty kteÅ™í chtÄ›jí RTP, bude probíhat v pátek od 17:00 h.

  ÄŒasový plán závodu:

  6.5.2015, 23.59 hod.

  UzávÄ›rka pÅ™ihlášek s normálním startovným

  8.5.2015, 17.00 – 20.00 hod.
  PÅ™edběžné Technické prohlídky a Prohlídky RTP (Registrační a Technické prohlídky)

  9.4.2015
  7.00 – 8.30 hod. - Technické prohlídky
  7.15 – 8.30 hod. - Administrativní pÅ™ejímka

  8.35 hod. - UzávÄ›rka pÅ™ihlášek se zvýšeným startovným
  8.45 – 9.45 hod. - Oficiální trénink
  9.45 hod. - Rozprava s jezdci
  10.00 hod. - Začátek série rozjíždÄ›k
  17.00 hod. - Finálové rozjížďky
  18.30 hod. - Slavnostní pÅ™edání cen

  OCHUTNÁVKA Z "NOVÉ" TRATĚ
  Přidáno: 15.04.2015     Autor: Martin Dvořáček

  V posledních týdnech Radečská traÅ¥ prošla velikou rekonstrukcí a my Vám pÅ™inášíme nÄ›kolik fotografií a zábÄ›ry z "nové tratÄ›".


  Fotografie naleznete na facebooku (prohlížet můžete i bez pÅ™ihlášení):
  https://www.facebook.com/AutoklubRadec

  Video z "nové" tratÄ› - Foto Kubín:
  https://www.youtube.com/watch?v=5cBPmqBLnN0

  1.závod Radeč cupu se ruší
  Přidáno: 08.04.2015     Autor: Josef Bárta

  Vzhledem k nepÅ™íznivému počasí a velkým zmÄ›nám na trati které se nepodaÅ™ilo dotáhnout do konce, se první závod ruší.


  Omlouváme se všem a tÄ›šíme se na Vás 9.5.2015, kdy probÄ›hne 2.(1.) závod RADEÄŒ CUP 2015.

  *Registrace byly anulovány, sledujte naše stránky, registrace na 2. (1.)  závod budou spuštÄ›ny v průbÄ›hu dubna.

  1.závod se odkládá
  Přidáno: 29.03.2015     Autor: Josef Bárta

  Vzhledem k nepÅ™íznivému počasí a špatné pÅ™edpovÄ›di na pÅ™íští týden odkládáme závod na 11.4. PÅ™ihlášky a pÅ™ihlašování běží dál.

   


  Zatím alespoň virtuání prohlídka trati:
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=816089868466517&set=pcb.862464137146534&type=1&relevant_count=9

  Strana: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 ,