• Novinky
 • Kalendář závodů
 • Výsledky
 • Online registrace
 • Profil trati
 • Předpisy
 • Fotogalerie
 • Videogalerie
 • Kontakty
 • Registrace na 4 závod Radeč cupu 2017
  Přidáno: 15.06.2017     Autor: -

  SpuštÄ›ny registrace na 4 závod Radeč cupu, který se jede 24.6.2017 na domácí trati v Radči


  Registrace zde:  Online registrace 

   

  Sedlčany
  Přidáno: 15.06.2017     Autor: -

  Report ze Sedlčan od Honzi Pavlíka


  https://kpmkosice.cz/sedlcany-3-6-2017/

  Amaterském Mistroství Čech a Moravy ( AMČM )
  Přidáno: 12.06.2017     Autor: -

  Vážení jezdci, již tuto sobotu začíná prvním závodem AMÄŒM. PÅ™edkládáme vám proto další slíbené informace k vlastnímu závodu a celému seriálu.

  Informace č.2


  1. TÅ™ídy závody jsou vypsány pro všechny tÅ™ídy dle Kosice cupu. Ostatní tÅ™ídy, které se jezdí na závodištích, které jsou spolupoÅ™adatelem AMÄŒM budou otevÅ™eny dle zájmu jezdců. Podmínkou je min. 4 auta v závodÄ›. Vzhledem k tomu, že se závodů účastní jezdci ze čtyÅ™ závodišÅ¥, nebude toto asi problém.

  2. Termíny závodů zůstávají v platnosti dle první informace

  1. závod se jede 10.6.2017 v PÅ™ibicích

  2. závod se jede 29.7.2017 v Radči

  3. závod se jede ……………. V Boskovicích (termín zatím nebyl určen)

  4. závod se jede 23.9.2017 v Humpolci v rámcu Kosice cupu

  3. Systém bodování

  - ze čtyÅ™ závodů se do celkového hodnocení započítávají tÅ™i závody a to takto :

  - pokud se nepodaÅ™í odjet závod v Boskovicích (probíhají zde stavební práce), bude se všem

  jezdcům škrtat tento závod a počítají se všechny ostatní závody

  - pokud se závod v Boskovicích pojede, bude se každému jezdci škrtat jeho nejhorší výsledek

  v kterémkoliv absolvovaném závodÄ› (neškrtá se závod, kde jezdec nebyl)

  - závodů se lze zúčastnit jako team, tedy za jezdce může jet náhradní jezdec

  - do celkového bodování se počítají body z rozjíždÄ›k a finále A i B. (bodování dle KC)

  - Jezdec s nejvyšším počtem bodů je vítÄ›z soutěže atd.

  - neškrtá se žádná rozjížďka

  4. Závod v PÅ™ibicích

  - depo je otevÅ™eno již v pátek po 14.00 hod.

  - závod začíná v sobotu 10.6.2017 v 7.00 hod. pÅ™ejímkou k závodu

  - startovné je 1000,-Kč

  - v 8.00 hod. je start do tréninku

  - v 9.00 hod. rozprava z jezdci

  - v 9.15 hod. start prvních rozjíždÄ›k

  - pÅ™edpokládané ukončení v 18.00 hod.

  - v areálu je možné napojit se na el.pÅ™ípojku, ale doporučuji vzít el.agregát

  - v depu je možnost přespat do neděle

  - v pátek a v sobotu je v depu zajištÄ›no občerstvení

  5. PÅ™ihlášky k závodu

  - k závodu se lze pÅ™ihlásit telefonicky na tel. 603593934 p.Kodrle nebo tel.702878334 p.KoÅ™ínek

  - nebo sms na výše uvedené tel. ve formÄ› : jméno a pÅ™íjmení, tÅ™ída, startovní číslo

  6. Podmínky pÅ™evzetí k závodu

  -závodů se může zúčastnit jezdec s licencí i bez licence, podmínkou je dobrý zdravotní stav jezdce

  - závodní vozidlo musí mít základní bezpečnostní prvky, tedy rám (i polorám), čtyÅ™bodové pásy a

  odpovídající sedačku, odpojovač baterie. Jezdec musí mít odpovídající ústroj a vybavení (helma,

  kombinéza, boty atd.)

  - pokud se závodů zúčastní jezdec mladší 18 let, musí být pÅ™ítomen statutární zástupce jezdce,

  rodič nebo osoba s plnou mocí zastupovat jezdce

  SrdečnÄ› zveme všechny jezdce na závod do PÅ™ibic. PÅ™ijeďte zkusit nÄ›co nového, co tu ještÄ› nebylo a podpoÅ™te svou účastí novou začínající soutěž.

  Za pořadatele AMČM

  Miroslav Kodrle

  3.závod Radeč cupu
  Přidáno: 09.06.2017     Autor: -

  Vážení pÅ™íznivci autokrossu, chceme touto cestou podÄ›kovat všem jezdcům a jejich teamům za pÄ›kné závody v Sedlčanech.  A dále bychom rádi podÄ›kovaly všem lidičkám, kteÅ™í se podíleli na pÅ™ípravách trati a závodu a samozÅ™ejmÄ› všem kteÅ™í se podíleli na celém průbÄ›hu závodu. I když závody provázelo pÄ›kné parno a muselo se dosti často kropit, a nad rámec očekávání bylo i hodnÄ› odtahů nepojízdných vozidel, podaÅ™ilo se závod odjet dle našeho názoru na velmi slušné úrovni. Za krásný autocrossový zážitek dÄ›kují poÅ™adatelé  AK Radeč.

   

  ZUZKA FOTO:

   

  http://facebook.com/Foto-Zuzka-Rallye-217142288483179/

   

  KUBÍN FOTO:

   

  http://crosskubin.rajce.idnes.cz/2._zavod_Kosice_Cup_Radec_Cup_2017_-_Sedlcany_3.6.2017

   

  https://www.youtube.com/watch?v=4J96avE9tY0 

   

  ANÄŒA FOTO:

   

  http://autocrossradec.rajce.idnes.cz/fotky_ze_Sedlcan_3.6.2017/

   

  JAN PILÁT FOTO:

   

  http://autokrosar.cz/index.php/zobrazeni-galerie/?zobraz_galerii=514

   

  MARTIN MYSLIVEC FOTO:

   

  http://facebook.com/martin.myslivec.7/media_set?set=a.10211018185864730.1073741834.1057314133&type=3

  Amaterském Mistroství Čech a Moravy. AMČM
  Přidáno: 07.06.2017     Autor: -

   

  Informace č.2

  Vážení jezdci, již tuto sobotu začíná prvním závodem AMÄŒM. PÅ™edkládáme vám proto další slíbené informace k vlastnímu závodu a celému seriálu.

  1. TÅ™ídy závody jsou vypsány pro všechny tÅ™ídy dle Kosice cupu. Ostatní tÅ™ídy, které se jezdí na závodištích, které jsou spolupoÅ™adatelem AMÄŒM budou otevÅ™eny dle zájmu jezdců. Podmínkou je min. 4 auta v závodÄ›. Vzhledem k tomu, že se závodů účastní jezdci ze čtyÅ™ závodišÅ¥, nebude toto asi problém.

  2. Termíny závodů zůstávají v platnosti dle první informace

  1. závod se jede 10.6.2017 v PÅ™ibicích

  2. závod se jede 29.7.2017 v Radči

  3. závod se jede ……………. V Boskovicích (termín zatím nebyl určen)

  4. závod se jede 23.9.2017 v Humpolci v rámcu Kosice cupu

  3. Systém bodování

  - ze čtyÅ™ závodů se do celkového hodnocení započítávají tÅ™i závody a to takto :

  - pokud se nepodaÅ™í odjet závod v Boskovicích (probíhají zde stavební práce), bude se všem

  jezdcům škrtat tento závod a počítají se všechny ostatní závody

  - pokud se závod v Boskovicích pojede, bude se každému jezdci škrtat jeho nejhorší výsledek

  v kterémkoliv absolvovaném závodÄ› (neškrtá se závod, kde jezdec nebyl)

  - závodů se lze zúčastnit jako team, tedy za jezdce může jet náhradní jezdec

  - do celkového bodování se počítají body z rozjíždÄ›k a finále A i B. (bodování dle KC)

  - Jezdec s nejvyšším počtem bodů je vítÄ›z soutěže atd.

  - neškrtá se žádná rozjížďka

  4. Závod v PÅ™ibicích

  - depo je otevÅ™eno již v pátek po 14.00 hod.

  - závod začíná v sobotu 10.6.2017 v 7.00 hod. pÅ™ejímkou k závodu

  - startovné je 1000,-Kč

  - v 8.00 hod. je start do tréninku

  - v 9.00 hod. rozprava z jezdci

  - v 9.15 hod. start prvních rozjíždÄ›k

  - pÅ™edpokládané ukončení v 18.00 hod.

  - v areálu je možné napojit se na el.pÅ™ípojku, ale doporučuji vzít el.agregát

  - v depu je možnost přespat do neděle

  - v pátek a v sobotu je v depu zajištÄ›no občerstvení

  5. PÅ™ihlášky k závodu

  - k závodu se lze pÅ™ihlásit telefonicky na tel. 603593934 p.Kodrle nebo tel.702878334 p.KoÅ™ínek

  - nebo sms na výše uvedené tel. ve formÄ› : jméno a pÅ™íjmení, tÅ™ída, startovní číslo

  6. Podmínky pÅ™evzetí k závodu

  -závodů se může zúčastnit jezdec s licencí i bez licence, podmínkou je dobrý zdravotní stav jezdce

  - závodní vozidlo musí mít základní bezpečnostní prvky, tedy rám (i polorám), čtyÅ™bodové pásy a

  odpovídající sedačku, odpojovač baterie. Jezdec musí mít odpovídající ústroj a vybavení (helma,

  kombinéza, boty atd.)

  - pokud se závodů zúčastní jezdec mladší 18 let, musí být pÅ™ítomen statutární zástupce jezdce,

  rodič nebo osoba s plnou mocí zastupovat jezdce

  SrdečnÄ› zveme všechny jezdce na závod do PÅ™ibic. PÅ™ijeďte zkusit nÄ›co nového, co tu ještÄ› nebylo a podpoÅ™te svou účastí novou začínající soutěž.

  Za pořadatele AMČM

  Miroslav Kodrle


  3 Závod Sedlčany
  Přidáno: 21.05.2017     Autor: -

  SpuštÄ›ny pÅ™ihlášky na závod v Sedlčanech.

   

  https://www.kpmkosice.cz/kosice-cup-2015/prihlaska-k-zavodu/


  2. ZÁVOD HUMPOLEC - PODĚKOVÁNÍ
  Přidáno: 16.05.2017     Autor: -

  Vážení pÅ™íznivci autokrossu, rád bych touto cestou podÄ›koval Vám všem jezdcům, Vašim teamům a hlavnÄ› Vašim rodinám za tak velkou účast na Humpoleckém závodÄ›. Super účast, super počasí, prostÄ› super den strávený s Vámi všemi. Velká jednička s hvÄ›zdičkou.


  Dále bych rád podÄ›koval všem poÅ™adatelům, hasičům, záchrance a v neposlední Å™adÄ› fotografům, kteÅ™í se podíleli na pÅ™ípravách a průbÄ›hu závodu v Humpolci. Za to Vám patÅ™í dík. A co Å™íct závÄ›rem - sláva vítÄ›zům a velká čest poraženým a tÄ›šíme se na další závod v Sedlčanech.

  Za AK Radeč L. Saidl

   

   

  Amaterském Mistroství Čech a Moravy. AMČM
  Přidáno: 10.05.2017     Autor: -

  Vážení autokrosaÅ™i,

  V ÄŒR působí nÄ›kolik klubů, které poÅ™ádají lokální autokrosové závody a mají vybudované zázemí. PrávÄ› tyto kluby jsme oslovili s nápadem na sjednocení pravidel u vybraných tÅ™íd, tak aby byla umožnÄ›na účast jezdců na jakémkoliv závodišti, které bude právÄ› poÅ™ádat závody. A zároveň také o vytvoÅ™ení jedné vrcholné soutěže, na které se budou podílet zainteresovaní poÅ™adatelé a samozÅ™ejmÄ›  vy, jezdci. Díky tomu dojde ke zvýšení  atraktivity autokrosu jako takového a mimo jiné si jezdci z různých seriálu budou moci porovnat svou výkonnost s jezdci, se kterými se ještÄ› na závodišti nepotkali. Tato soutěž má zatím pracovní název „Amaterské Mistrovství ÄŒech a Moravy“ (AMÄŒM).

   

  Pro rok 2017 se dohodly na spolupráci a poÅ™ádání tyto kluby:

  AK Přibice

  AK Radeč

  AK Bakov nad Jizerou

  AK Boskovice

  KPM Kosice

  Dále jednáme s dalšími kluby a věříme, že vám brzo budeme moci pÅ™edstavit další poÅ™adatelé a tratÄ›, na kterých je možné odjet společný seriál.

  Letošní rok bude nultým ročníkem, pÅ™i kterém si vyzkoušíme koordinaci seriálu v rámci všech klubů. Je jasné, že každý poÅ™adatel má nastaveny pravidla trochu jinak. Budeme vycházet z pravidel všech klubů a jako základ jsou brány pÅ™edpisy KPM Kosice. Budeme vás informovat o společných pravidlech a určitÄ› není potÅ™eba se ničeho obávat, pokud jde o účast či neúčast v závodÄ›. Společným jmenovatelem je pouze bezpečnost jezdce tj. rám (i polorám), čtyÅ™bodové pásy a odpovídající sedačka, odpojovač baterie a ústroj a vybavení jezdce.

  Identifikovali jsme tÅ™ídy, které se již účastní závodů u daných klubů nebo se svou specifikací blíží tomu, co známe ze seriálu Kosice cup.

  Jedná se o:

  N1400

  1400

  1600

  Nad 1600

  Speciál

  Pokud bude zájem ze strany jezdců, otevÅ™eme i jiné tÅ™ídy.

  A jak se to vlastnÄ› pojede?

  Každé ze závodišÅ¥ v  rámci svého seriálu odjede 2 – 3 závody a udÄ›lá průběžné hodnocení svého seriálu. Jezdci, kteÅ™í se umístí na 1. až 5. místÄ› v dané kategorii (tÅ™ídÄ›) se tak kvalifikovali na závody MAMÄŒR a mohou se zúčastnit vybraných společných závodů všech zúčastnÄ›ných poÅ™adatelů. Vzhledem k tomu, že se jedná o úplnou novinku samozÅ™ejmÄ› nikoho nebudeme nutit k účasti v tÄ›chto závodech a závodu se může zúčastnit jiný jezdec z daného závodištÄ›, který bude mít o tuto soutěž zájem. Tedy, kdo chce jezdit tam, kde je zvyklý, nic se pro nÄ›j nemÄ›ní. Jezdec, který to chce vyzkoušet jinde a s jinými jezdci má možnost se společných závodů zúčastnit.

  MMAÄŒR se bude skládat se čtyÅ™ závodů. TÅ™i závody se pojedou na domácích tratích poÅ™adatelů v rámci jejich závodů v daných termínech a čtvrtý závod se pojede na republikové trati. Jeden závod se bude škrtat.
  1.závod se jede 10.6.2017 v PÅ™ibicích
  2.závod se jede 29.7.2017 v Radči
  3.závod se jede ……………. V Boskovicích (termín zatím nebyl určen)
  4.závod se jede 23.9.2017 v Humpolci v rámcu Kosice cupu

  Po odjetí posledního závodu budou vyhlášeny výsledky a bude stanoven termín a místo vyhlášení mistrů v dané tÅ™ídÄ›. V každé tÅ™ídÄ› bude vyhlášeno pÄ›t prvních jezdců a ti obdrží ceny a poháry.

  Berte prosím tuto informaci za vstupní, veškeré podrobnosti budeme průběžnÄ› zveÅ™ejňovat na stránkách jednotlivých poÅ™adatelů.

  Jak vidno nultý ročník by nemÄ›l nijak negativnÄ› ovlivnit současné dÄ›ní na jednotlivých závodištích, ale ukáže možnou cestu pro roky další. Chceme pro vás vytvoÅ™it nÄ›co nového a zajímavého a udÄ›láme pro to maximum. Bez vás jezdců a teamů to samozÅ™ejmÄ› nezvládneme a proto vás žádáme o spolupráci a podporu aÅ¥ již pÅ™i tvorbÄ› pÅ™edpisů nebo účastí na společných závodech.

  PÄ›vnÄ› věříme, že se nám společnÄ› podaÅ™í pÅ™ispÄ›t k dalšímu rozvoji autokrosu.

   

  Za AK PÅ™ibice                                                

  Josef Růžička   

                                                      

  Za AK Boskovice

  JiÅ™í PÅ™ichystal           

                                                                                               

  Za AK Radeč                                               

  Ladislav Saidl         

                                   

  Za KPM Kosice

  Miroslav Kodrle


  Strana: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 ,