• Novinky
 • Kalendář závodů
 • Výsledky
 • Online registrace
 • Profil trati
 • Předpisy
 • Fotogalerie
 • Videogalerie
 • Kontakty
 • 4.závod Radeč Cupu
  Přidáno: 10.07.2015     Autor: -

  TraÅ¥ je pÅ™ipravená,počasí objednané,zítra jedeme!


  4. ZÁVOD RADEČ CUP 2015
  Přidáno: 27.06.2015     Autor: -

  OtevÅ™eny pÅ™íhlášky na 4. závod RADEÄŒ CUP 2015, který se koná v sobotu 11. 7. 2015.

  BÄ›hem tohoto závodu probÄ›hne doprovodný program - ukázka veteránů z Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem i další a na základÄ› hlasování, které bude probíhat v průbÄ›hu dne společnÄ› vybereme a vyhlásíme nejlepší 3 veterány.


  ÄŒasový plán závodu:
  8.7.2015, 23.59 hod. - UzávÄ›rka pÅ™edběžných pÅ™ihlášek

  11.7.2015
  7.00 – 8.30 hod. - Technické prohlídky
  7.15 – 8.30 hod. - Administrativní pÅ™ejímka
  8.35 hod. - UzávÄ›rka pÅ™ihlášek na místÄ›
  8.45 – 9.45 hod. - Oficiální trénink
  9.45 hod. - Rozprava s jezdci
  10.00 hod. - Začátek série rozjíždÄ›k
  10:30 hod. - PÅ™íjezd Veteran Car Club Dvůr Králové nad Labem
  16.00 hod. - Finálové rozjížďky
  17.00 hod. - Slavnostní pÅ™edání cen

  Fotogalerie:

    
    

  Aktuální info
  Přidáno: 22.06.2015     Autor: -

  Na trati se pracuje na rozšíÅ™ení startovního roštu a úpravÄ› nejvíce rozbitých zatáček.

  Po delší pauze se nám blíží termín dalšího závodu.V sobotu otevíráme pÅ™íhlášky.


  3. ZÁVOD RADEČ CUP 2015 - SOUHRN
  Přidáno: 30.05.2015     Autor: Martin Dvořáček

  3. závod RADEÄŒ CUP 2015 je za námi a Vy si již můžete prohlédnout výsledky a fotografie z dnešního závodu.


  Fotogalerie Josef ÄŒervený
  Fotogalerie Foto Kubin
  Fotogalerie Jirka BoÅ™ek ml.
  Fotogalerie Patrika BÅ™ezinová
  Fotogalerie Jirka BoÅ™ek st.

  Reportáž Televize JS

  http://televize-js.cz/clanky/upice/upice-ii-zavod-autokrosu-radec-cup-2015


  Zdravím všechny jezdce a pÅ™íznivce autokrosu.

  Takže hodnocení 3.2.závodu v Radči. PÅ™edem než začnu hodnotit závod, tak bych rád ocenil team Onda Jandu a touto formou jim moc dÄ›kujeme za podílení se na pÅ™ípravách trati, sekání kolem trati a pÅ™ípravu nového startovního semaforu. SamozÅ™ejmÄ› Rudovi Švorcovi a Liborovi Švorcovi za dodÄ›lání semaforu a uvedení do chodu. Chlapi velké dík!!!!!

  A k samotnému závodu. PÅ™es noc nám sprchlo ke prospÄ›chu trati. Po ránu pÅ™ejímky, tréninky a dostali jsme se do rozjíždÄ›k, hasiči nemuseli kropit a krásnÄ› nám to frčelo, vše probíhalo v klidu a dostávali jsme se do finálovek. Hned první finálovka v kategori N 1400 a bouda Petra Vondrouše. Finálovky dojety ceny a poháry pÅ™edány. Všechno nejlepší vítÄ›zům a čest poraženým. Za mÄ› osobnÄ› perfektní den a tÄ›ším se na další závody a jsem rád, že se kolem jezdců line dobrá nálada. Nakonec Vám musím slíbit, že problém zatáček č.6 a 5 budeme do pÅ™íštího závodu Å™ešit k Vaší spokojenosti. Nakonec velké podÄ›kování všem jezdcům, poÅ™adatelům, hasičům, záchrance, holkám u pokladny, babičce Švorcové a jejímu teamu, fotografům, televizi JS, holkám co nám napekly za perfektní pÅ™ípravu a průbÄ›h závodu.

  Velké dík všem za team AK Radeč Láďa Saidl

  3.závod Radeč cupu
  Přidáno: 28.05.2015     Autor: Josef Bárta

  TraÅ¥ je pÅ™ipravená, pÅ™edpověď počasí je pÅ™íznivá, v sobotu startujeme!!!


  3.závod Radeč Cupu
  Přidáno: 20.05.2015     Autor: Josef Bárta

  Byly spuštÄ›ny pÅ™ihlášky na 3.závod Radeč Cupu, který se koná v sobotu 30.5.


  Také tento rok jedeme kromÄ› vítÄ›zství v jednotlivých kategoriích o Putovní pohár, který získává jezdec
  s nejvyšším počtem bodu z kterékoli kategorie. KromÄ› poháru obdrží vítÄ›z i cenu sponzora http://altany-vysinka.cz zahradní altán v hodnotÄ› 15 000 Kč.
   

  ÄŒasový plán závodu:
  27.5.2015, 23.59 hod. - UzávÄ›rka pÅ™edběžných pÅ™ihlášek

  30.5.2015
  7.00 – 8.30 hod. - Technické prohlídky
  7.15 – 8.30 hod. - Administrativní pÅ™ejímka
  8.35 hod. - UzávÄ›rka pÅ™ihlášek na místÄ›
  8.45 – 9.45 hod. - Oficiální trénink
  9.45 hod. - Rozprava s jezdci
  10.00 hod. - Začátek série rozjíždÄ›k
  16.00 hod. - Finálové rozjížďky
  17.00 hod. - Slavnostní pÅ™edání cen

  3. (2.) ZÁVOD RADEČ CUP 2015 - PŘESUN
  Přidáno: 14.05.2015     Autor: Martin Dvořáček

  Z důvodu pÅ™ekrytí termínů nÄ›kolika akcí, jsme nuceni pÅ™esunout 3. (2.) ZÁVOD RADEÄŒ CUP 2015 na sobotu 30. 5. 2015


  Registrace pro tento závod budou spuštÄ›ny ve stÅ™edu 20. 5. 2015. Omlouváme se za pÅ™ípadné nepÅ™íjemnosti. 

  Televize JS zveÅ™ejnila reportáž z 2. (1.) ZÁVODU RADEÄŒ CUP 2015

  Poděkování předsedovi
  Přidáno: 13.05.2015     Autor: -

  ÄŒlenové Autoklubu Radeč dÄ›kují tímto svému pÅ™edsedovi Láďovi Saidlovi za práci, kterou vykonal pÅ™i pÅ™ípravÄ› nové trati a sezony 2015.


  Strana: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 ,