• Novinky
 • Kalendář závodů
 • Výsledky
 • Online registrace
 • Profil trati
 • Předpisy
 • Fotogalerie
 • Videogalerie
 • Kontakty
 • OCHUTNÁVKA Z "NOVÉ" TRATÄš
  Přidáno: 15.04.2015     Autor: Martin Dvořáček

  V posledních týdnech Radečská traÅ¥ prošla velikou rekonstrukcí a my Vám pÅ™inášíme nÄ›kolik fotografií a zábÄ›ry z "nové tratÄ›".


  Fotografie naleznete na facebooku (prohlížet můžete i bez pÅ™ihlášení):
  https://www.facebook.com/AutoklubRadec

  Video z "nové" tratÄ› - Foto Kubín:
  https://www.youtube.com/watch?v=5cBPmqBLnN0

  1.závod Radeč cupu se ruší
  Přidáno: 08.04.2015     Autor: Josef Bárta

  Vzhledem k nepÅ™íznivému počasí a velkým zmÄ›nám na trati které se nepodaÅ™ilo dotáhnout do konce, se první závod ruší.


  Omlouváme se všem a tÄ›šíme se na Vás 9.5.2015, kdy probÄ›hne 2.(1.) závod RADEÄŒ CUP 2015.

  *Registrace byly anulovány, sledujte naše stránky, registrace na 2. (1.)  závod budou spuštÄ›ny v průbÄ›hu dubna.

  1.závod se odkládá
  Přidáno: 29.03.2015     Autor: Josef Bárta

  Vzhledem k nepÅ™íznivému počasí a špatné pÅ™edpovÄ›di na pÅ™íští týden odkládáme závod na 11.4. PÅ™ihlášky a pÅ™ihlašování běží dál.

   


  Zatím alespoň virtuání prohlídka trati:
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=816089868466517&set=pcb.862464137146534&type=1&relevant_count=9

  Vážení přátelé je to tady!!!
  Přidáno: 25.03.2015     Autor: Josef Bárta

  Sezona 2015 na nové trati začíná!


  V sobotu 4.4.2015 začne letošní ročník RADEÄŒ CUPU.Také tento rok jedeme kromÄ› vítÄ›zství v jednotlivých kategoriích o Putovní pohár, který získává jezdec s nejvyšším počtem bodu z kterékoli kategorie. KromÄ› poháru obdrží vítÄ›z i cenu sponzora http://altany-vysinka.cz/ zahradní altán v hodnotÄ› 15000 Kč.

  Registrace na závod jsou spuštÄ›ny, časový plán závodního dne upÅ™esním pÅ™íští týden.

  Úpravy trati probíhají
  Přidáno: 23.03.2015     Autor: Josef Bárta

  Začala totální rekonstrukce trati:


  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=812823535459817&set=pcb.859672210759060&type=1&theater

  Další info koncem týdne.

  Technické přejímky
  Přidáno: 17.03.2015     Autor: Josef Bárta

  První technické máme za sebou.Doufám,že jste si tu zimu všichni užili,projeli se alespoň na váhu

  a už pilnÄ› pracujete aby do závodů bylo vše pÅ™ipraveno..

  Další termín prohlídek je 21.3. v Žamberku a pak  28.3.v Kosicích.

  Pár fotek pro Vás poÅ™ídila PéÅ¥a Králová:

  http://petaphotography.rajce.idnes.cz/14._03._2015_-_Technicke_prejimky_-_AK_Radec

  Sobotní přejímky v Radči
  Přidáno: 12.03.2015     Autor: Josef Bárta

  V sobotu 14.bÅ™ezna v 10:00 začíná autokrosová sezona 2015 technickými pÅ™ejímkami.


  Vše je pÅ™ipraveno,od 10.můžete najíždÄ›t ke kontrole,po které Vám bude vystaven technický průkaz.

  Kontrola je zdarma, koná za každého počasí ve stanu na závodišti.Hospoda U Ládika bude otevÅ™ena.

   

                              PÅ™ípadné dotazy na tel.604752052  Josef Bárta

   

  TECHNICKÉ PŘEDPISY - UPRAVENO 8.1.2015
  SOUTĚŽNÍ PŘEDPISY
  ORGANIZAÄŒNÍ A BEZPEÄŒNOSTNÍ PŘEDPISY

   

  Další informace k zahájení sezony 2015
  Přidáno: 05.03.2015     Autor: Josef Bárta

  Návod, který platí pro všechny RTP vypracoval Miroslav Kodrle


  Registrace jezdce a prohlídka soutěžního vozu - RTP
  Blíží se termíny RTP a protože to není všem úplnÄ› jasné, tady je malá kuchaÅ™ka:
  1. Jezdec, který nebude mít RTP max. do tÅ™etího závodu, nebude do seriálu bodován.
  Počítá se samozÅ™ejmÄ› absolvovaný závod, ne poÅ™adí závodu v seriálu. Tedy pokud jezdec pojede svůj první závod v Radči, druhý v Žamberku, na dalším závodÄ› a to kdekoliv, už musí mít RTP.
  2. RTP platí pro závodištÄ› Radeč, Žamberk a Kosice a také pro seriály závodů poÅ™ádané tÄ›mito poÅ™adateli.
  Tedy, když si jezdec udÄ›lá RTP v Radči, může bez problémů pÅ™ijet na závody do Kosic a Žamberka.
  3. Termín RTP je vždy sobota od 10.00 hod. na pÅ™íslušném závodišti a to 14.3. v Radči, 21.3. v Žamberku a 28.3. v Kosicích.
  Pokud nechcete čekat, je dobré si na tel.603593934 zaregistrovat požadovanou dobu. Tito jezdci budou mít pÅ™ednost pÅ™ed ostatními. Dále je potÅ™eba zvážit kam to mám blíž a tam pÅ™ijet.
  4. Náhradní termíny RTP jsou vždy v pátek pÅ™ed prvním závodem a to opÄ›t u kteréhokoliv poÅ™adatele.
  Tady je potÅ™eba dát pozor na to, že poÅ™adatel v pátek zvládne udÄ›lat RTP max. 10 jezdcům, ale rozhodnÄ› ne 30 !! Je nutné se opÄ›t dopÅ™edu objednat na výše uvedeném tel.čísle. Jezdci, který pÅ™ijede v pátek pÅ™ed závodem nebude RTP bez objednání provedena !!
  Tyto termíny jsou určeny jezdcům, kteÅ™í to mají opravdu daleko napÅ™. Děčín, Jihlava apod.
  5. RTP je možné provést mimo stanovené termíny pro skupinu jezdců (min.5) kdekoliv, po dohodÄ› s poÅ™adatelem.
  Pokud skupina jezdců zvolí i tuto možnost, je potÅ™ebné nejpozdÄ›ji do 14.3. dohodnout s poÅ™adatelem (tel.603593934) termín a místo RTP.
  6. Poslední možností je provést RTP pÅ™i závodÄ›.
  Tady ale pozor, nic si nemusíte objednávat, ale zaplatíte 1000,-Kč za RTP.
  7. K RTP je potÅ™eba mít všechny doklady jezdce nebo jezdců v pÅ™ípadÄ› teamu dle Soutěžních pÅ™edpisů, bod 3.3. a dále soutěžní vůz.
  V pÅ™ípadÄ› teamů je nutná účast pouze jednoho jezdce, další jezdci si provedou registraci pÅ™ed prvním závodem.
  Je možné pÅ™ijet na RTP i s nedodÄ›laným autem, než pak nÄ›co zbytečnÄ› pÅ™edÄ›lávat. Musíte ale počítat s tím, že poÅ™adatel na prvním závodÄ› vůz znovu prohlédne. To už není vaše starost, RTP máte započítanou. Termín nedodÄ›lané auto není myšlen tak, že bude kastle a čtyÅ™i kola, cca 80% musí být hotovo.
  8. Jezdci, kteÅ™í mají nebo budou mít „republikové prohlídky“ tj Průkaz sportovního speciálu platné pro 2015 se nemusí RTP zúčastnit.
  Jejich povinností je tento průkaz od vozidla pÅ™edložit poÅ™adateli pÅ™ed prvním závodem.
  9. Jezdec, který uvažuje pouze o dvou závodech v sezónÄ›, RTP nepotÅ™ebuje.
  10. Po absolvování RTP bude jezdci vystaven Průkaz sportovního automobilu (PSA) a potvrzena licence pro danou tÅ™ídu a vozidlo.
  Jezdec s PSA pÅ™ed závodem nepÅ™istavuje vozidlo k technické prohlídce, tech.prohlídku absolvuje s vozidlem pouze na výzvu poÅ™adatele.
  Pokud se chce jezdec účastnit závodu ve více tÅ™ídách, musí toto oznámit pÅ™i RTP poÅ™adateli a zaregistrovat vozidlo v nejslabší tÅ™ídÄ›, ve které bude závodit.
  11. PÅ™ed RTP je nutné mít zaregistrované startovní číslo.
  V pÅ™ípadÄ› účasti ve více tÅ™ídách musí být číslo registrováno v nejslabší tÅ™ídÄ› !!
  12. NaÅ™ízení, závady a doporučení vydané pÅ™i RTP nebo v průbÄ›hu sezóny jedním poÅ™adatelem budou respektována a dodržována i druhými poÅ™adateli.
  Pozor na to! Pokud bude mít jezdec na vozidle závadu na závodÄ› v Žamberku, musí mít závadu odstranÄ›nu jíž na dalším závodÄ› a to kdekoliv, napÅ™. v Kosicích, ne až na dalším závodÄ› v Žamberku.
  Doufám, že teď již bude všechno jasné, také to, že jmenovatelem je bezpečnost jezdců a závodů a ne obtěžování jezdců poÅ™adatelem. Proto neberte pÅ™ípravu vozu a následnou RTP na lehkou váhu. V pÅ™ípadÄ› dotazů klidnÄ› volejte.
  Miroslav Kodrle
  Tel.603593934

  TECHNICKÉ PŘEDPISY - UPRAVENO 8.1.2015
  SOUTĚŽNÍ PŘEDPISY
  ORGANIZAÄŒNÍ A BEZPEÄŒNOSTNÍ PŘEDPISY

  Strana: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 ,