• Novinky
 • Kalendář závodů
 • Výsledky
 • Online registrace
 • Profil trati
 • Předpisy
 • Fotogalerie
 • Videogalerie
 • Kontakty
 • Jednání na Autoklubu ÄŒeské republiky
  Přidáno: 11.08.2017     Autor: -

   

  Dnes probÄ›hlo jednání se zástupci poÅ™adatelů seriálu Kosice Cup o jeho zaÅ™azení do závodního kalendáÅ™e Autoklubu ÄŒR. 
  KPM Kosice - autocross 
  Zpráva z jednání ZDE:  

   

   http://www.autoklub.cz/aktualita/2424-jednani-o-zarazeni-kosice-cupu-do-kalendare-autoklubu-cr.html


  Propozice 5. zavodu KRC- Nová Paka
  Přidáno: 07.08.2017     Autor: -
  Nová Paka
  Přidáno: 02.08.2017     Autor: -

  Byly spuštÄ›ny registrace na závod v Nové Pace, který se jede 12.8.2017


  odkaz zde:

   

   

  https://www.kpmkosice.cz/kosice-cup-2015/prihlaska-k-zavodu/
   

  5 závod Radeč cupu
  Přidáno: 02.08.2017     Autor: -

  Vážení pÅ™íznivci autokrossu,
   Rád bych touto cestou podÄ›koval Vám všem jezdcům, mechanikům a Vašim rodinám za tak hojnou účast na pátém závodu Radeč cupu. Jezdili jste včas na start a na trati jste jezdili suprovÄ› a opravdu čistÄ›. Za to Vám patÅ™í velký dík. Škoda jen, že nÄ›kterým závodníkům nevydžela technika. Dále bych rád podÄ›koval Vám všem lidičkám, co jste se podíleli na pÅ™ípravách a úpravách trati pÅ™ed pátým závodem. Jenom škoda , že nám narušily plány pÅ™íprav tam na hoÅ™e ( počasí). No co se dá dÄ›lat jedeme ještÄ› jeden závod v Å™íjnu tak na tom zapracujeme. Dále bych rád podÄ›koval všem poÅ™adatelům z Kosic a AK Radeč za velkou pomoc pÅ™i samotném závodu. Velké dík patÅ™í veterán car clubu ze Dvora Králové za super naleštÄ›né veterány.. Dále Láďovi Abelovi za super ukázku jak umí ovládat svoji repliku stíhačky. A nakonec dík všem hasičům, záchrance, fotografům, klukům na odtahách a kropení, na kasu atd... a jen doufám, že jsem na nikoha nezapomnÄ›l.
   Co Å™íci závÄ›rem. Super atokrossová sobota strávená s Vámi všemi a sláva vítÄ›zům a čest poraženým.
   Za AK Radeč Ladislav Saidl.

  5 závod Radeč cupu + AMČM
  Přidáno: 02.08.2017     Autor: -
  5 závod Radeč cupu + AMČM
  Přidáno: 27.07.2017     Autor: -

  – depo je otevÅ™eno již v pátek po 14.00 hod.                          -- tech. pÅ™ijímky k závodu cca od 18.00 hod.                          – závod začíná v sobotu 29.7.2017 v 7.00 hod. pÅ™ejímkou k závodu                                                                                       – startovné je 1100,-Kč (900 Kč pro tÅ™ídy racer)

  – v 8.00 hod. je start do tréninku                                               – v 9.00 hod. rozprava z jezdci

  – v 9.15 hod. start prvních rozjíždÄ›k

  – pÅ™edpokládané ukončení v 18.00 hod.

  – v areálu je možné napojit se na el.pÅ™ípojku, ale doporučuji vzít el.agregát

  – v depu je možnost pÅ™espat do nedÄ›le

  – v pátek a v sobotu je v depu zajištÄ›no občerstvení v hospodÄ› U Ládíka.

  Registrace do závodu na :

  http://www.akradec.cz/online_registrace.php

  Amaterském Mistroství Čech a Moravy ( AMČM )
  Přidáno: 25.07.2017     Autor: -

   

   

  Vážení pÅ™átelé do druhého podniku seriálu jdeme se stejnou chutí jako do prvního. ZmÄ›nili jsme však název seriálu na upozornÄ›ní pana Vávry, který seriál s obdobným názvem již dlouhé roky provozuje. ByÅ¥ o nÄ›m není skoro slyšet, jeho pÅ™ání respektujeme.

   


  Video ze 4 závodu Radeč cupu od Kubin Zeman
  Přidáno: 15.07.2017     Autor: -

  Strana: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 ,