• Novinky
 • Kalendář závodů
 • Výsledky
 • Online registrace
 • Profil trati
 • Předpisy
 • Fotogalerie
 • Videogalerie
 • Kontakty
 • Zahradní altány a krytá posezení jako ozdoba Vaší zahrady z kvalitních materiálů.
  Fotogalerie z testování 5.4.2014
  Přidáno: 06.04.2014     Autor: Lubor Kult

  Včera probÄ›hlo zajímavé testování které nám trošičku kazil dešÅ¥, ale i tak jsme si to všichni užili


  Fotografie, jak vše probíhalo je testování 5.4.2014.

  Přihlášky na 1. závod sezóny RadečCUP
  Přidáno: 05.04.2014     Autor: Lubor Kult

  Vážení pÅ™átelé autokrosu,

  byly spuštÄ›ny registrace k závodu 12.4.2014, tak se prosím všichni co nejdÅ™íve pÅ™ihlašte.


  ONLINE REGISTRACE

  Změna termínu testování
  Přidáno: 28.03.2014     Autor: Lubor Kult

  Vzhledem k počtu pÅ™ihlášených na zítÅ™ejší testování se toto pÅ™esouvá o jeden týden t.j. na 5.4.2014


  ONLINE REGISTRACE,

  Další testování
  Přidáno: 15.03.2014     Autor: Lubor Kult

  Tak se nám na poslední chvilku zkazilo počasí na dnešním testování, ale i pÅ™esto se jezdilo.

  Další testování plánujeme na sobotu za 14 dní. To je 29.3.2014 sledujte aktuality.

   


  Bylo by dobré pokud by jste se pÅ™ihlásili na ONLINE REGISTRACE, abychom mÄ›li pÅ™ehled o zájmu.

  Po dnešní diskuzi s kolegy z autoklubu dáme pÅ™íležitost i autům neupraveným pro organizované vyzkoušení si svých vozidel. Pokud potÅ™ebujete více informací napište. Rádi bychom Vám vyšli vstÅ™íc abychom si další testování maximálnÄ› užili.

  PRVNÍ TESTOVÁNÍ 2014
  Přidáno: 14.03.2014     Autor: Josef Bárta

  Zítra 15.3. od 10.00 se koná avizované testování na trati v Radči.Po letošní "zimÄ›" je traÅ¥ v poÅ™ádku.

  Zváni jsou všichni bývalí,součastní i budoucí závodníci ze všech tratí.Toto testování je pÅ™ipraveno pro všechny

  kteÅ™í chtÄ›jí pÅ™ed sezonou vyzkoušet auto,seznámit se z tratí.

   

                                                 Dobrý start do sezony 2014 pÅ™eje AK RADEÄŒ


  První testování
  Přidáno: 04.03.2014     Autor: Lubor Kult

  Testování 15.3.2014 v Radči v dobÄ› 10:00-16:00.


  vzhledem ke krásnému, teplmému a suchému "jaru", které nám trvá již od ledna Vás srdečnÄ› zveme na testování na naši traÅ¥ v Radči 15.3.2014 od 10 hodin. PÅ™íspÄ›vek na údržbu trati je 200,- Kč za celý den testování nebo 100,- Kč za každou započatou hodinu. Budeme se tÄ›šit na všechny a doufám, že se dostavíte v hojném počtu a to jak plechovky tak buggy. V pÅ™ípadÄ› nepÅ™íznivého počasí bude testování o týden odloženo, ale dle pÅ™edpovÄ›dí myslím, že nám tato varianta nehrozí. Sledujte pozornÄ› tyto stránky.

  Novinky pro sezónu 2014
  Přidáno: 14.02.2014     Autor: Lubor Kult

  Novinky pro sezónu 2014 pro RadečCUP a AmÄŒRa.


  Vážení pÅ™átelé a kamarádi,

  sezóna 2014 se pomÄ›rnÄ› rychle blíží a tak bych Vás rád seznamil s novinkami v našem RadečCupu a s ním paralelním AmÄŒRa, který AK Radeč spolupoÅ™ádá.

  1) V plechovkách pojedeme jako již tradičnÄ› divize:

  • Junior 1400ccm
  • N 1400ccm série
  • N 1600ccm série
  • do 1400ccm
  • do 1600ccm
  • nad 1600ccm
  • 4x4 speciál

  2) v bugynách jsou oproti minulým letům zmÄ›ny neb se nám podaÅ™ilo již zaregistrovat a pÅ™ihlásit více jak 14 bugyn ve všech kategoriích Racer, pojedeme každou divizi zvlášÅ¥ a to:

  • RacerBuggy 160
  • RacerBuggy 250
  • RacerBuggy 600
  • Buggy 4x2
  • Buggy 4x4
  • KartBuggy

  Technická pravidla pro všechny RacerBuggy jsou standardní autoklubová a budou vystavena na našich stránkách.

   

  Všechny jezdce žádám o registraci Vašich startovních čísel a aktualizaci kontaktů na adrese predseda@akradec.cz abychom pÅ™edešli rychlému pÅ™elepování čísel pÅ™ed závody.

  Velkou a určitÄ› velmi vítanou zmÄ›nou je platba cestovného v seriálu AmÄŒRa kde budete dostávat 2,-Kč / km. Startovné bude opÄ›t jako loni pohyblivé dle počtu vozů, aby to bylo pro Vás co nejlevnÄ›jší, ale aby to pokrylo náklady na poÅ™ádání. PÅ™edpoklad je, že jako loni se bude pohybovat mezi 800,- a 1000,- Kč.

  Jakékoli dotazy a námÄ›ty mÄ› posílejte na již výše zmínÄ›nou mailovou adresu.

  ZVEŘEJNĚN KALENDÁŘ SEZÓNY 2014
  Přidáno: 09.02.2014     Autor: Martin Dvořáček

  Byl zveÅ™ejnÄ›n kalendáÅ™ závodů seriálu RADEÄŒ CUP 2014.
  http://akradec.cz/kalendar_2014.php


  KALENDÁŘ 2014:
  12. 04. 2014
  - 1. závod RADEÄŒ CUP 2014 - Radeč
  17. 05. 2014 - 2. závod RADEÄŒ CUP 2014, AMÄŒRA - Radeč
  21. - 22. 06. 2014 - 3. závod RADEÄŒ CUP 2014, AMÄŒRA - Šluknov
  02. - 03. 08. 2014 - 4. závod RADEÄŒ CUP 2014, AMÄŒRA - Nová Paka
  13. 09. 2014 - 5. závod RADEÄŒ CUP 2014 - Radeč
  11. 10. 2014 - 6. závod RADEÄŒ CUP 2014 - Radeč
  01. 11. 2014 - 7. závod RADEÄŒ CUP 2014 - Radeč

  Strana: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 ,