• Novinky
 • Kalendář závodů
 • Výsledky
 • Online registrace
 • Profil trati
 • Předpisy
 • Fotogalerie
 • Videogalerie
 • Kontakty
 • Sportovec roku 2015
  Přidáno: 02.03.2016     Autor: -

  http://www.televize-js.cz/clanky/upice/upice-sportovci-a-osobnosti-kultury-a-skolstvi-upice-2015                     Akce sportovec roku 2015 mÄ›sta Úpice, kategorie autocross
   Tímto bychom rádi pogratulovali našim sportovcům a zároveň našim členům MarkétÄ› Koderové, KláÅ™e ÄŒáslavské, Markovi ÄŒáslavskému a Radkovi ÄŒáslavskému. Stali jste se sportovci roku 2015 mÄ›sta Úpice. Velká gratulace. Pro nás poÅ™adatelé je to velké ocenÄ›ní a hÅ™eje nás to na srdci. Touto cestou bychom rádi za AK Radeč podÄ›kovali mÄ›stu Úpice. Jsme rádi, že nás mÄ›sto Úpice podporuje a tÄ›šíme se na další sezónu 2016.
   Za AK Radeč Laďa Saidl
   


  Předpisy pro rok 2016
  Přidáno: 31.01.2016     Autor: -

  PÅ™ídány pÅ™edpisy pro sezónu 2016, viz. kategorie PŘEDPISY.


  Technické pÅ™edpisy 2016 (Po kliknutí)
  Soutěžní pÅ™edpisy 2016 (Po kliknutí)
  Organizační a bezpečnostní pÅ™edpisy 2016 (Po kliknutí)

  Kalendář 2016
  Přidáno: 21.01.2016     Autor: -

  Vážení jezdci, mechanici, pÅ™átelé autokrosu,

  kalendáÅ™ na sezónu 2016 je tady. V rámci spolupráce KPM Kosice s AK Radeč došlo k rozhodnutí odjet všechny závody na venkovních tratích společnÄ›. Závody mimo areály Kosice a Radeč, budou započítávány do obou seriálů. Tedy za jedno startovné bodujete do obou seriálů !!!


  Každý ze seriálů bude mít po osmi závodech, pÅ™ičemž tÅ™i se pojedou na domácí trati daného poÅ™adatele. Vzhledem k tomu, že si plnÄ› uvÄ›domujeme angažovanost jezdců a mechaniků i v ostatních seriálech, aÅ¥ už je to MMÄŒR v autokrosu, seriál závodů Racer buggy nebo tÅ™eba ILP, rozhodli jsme se do celkové klasifikace započítat pouze sedm nejlepších výsledků. PÅ™ípadná termínová kolize tedy nevyústí v nemožnost zisku stupnÄ› vítÄ›zů v celkové klasifikaci Kosice cupu nebo Radeč cupu a vše se rozhodne pouze a jen na trati.

  Další novinkou je dvojí závod na trati v Humpolci, které místní poÅ™adatelé vÄ›novali v poslední dobÄ› obrovskou energii a my jim za jejich úsilí chceme podÄ›kovat více než jedním povedeným závodem. Po loňských peripetiích s počasím jsme Paku naplánovali již na kvÄ›tnový termín, touto dobou by nás ještÄ› nemÄ›lo sužovat pekelné vedro a traÅ¥ by mÄ›la být týden po MMÄŒR v perfektní kondici. Naopak znatelnÄ› dÅ™íve než MMÄŒR v autokrosu zavítají jezdci spÅ™átelených seriálů do Sedlčanské kotliny a to tÅ™i týdny po Štikovské rokli. Tradiční termín na konci prázdnin si do kalendáÅ™e zapsalo PoÅ™ící nad Sázavou, kde se loni všem líbilo a byl to jeden z vrcholů loňské sezóny. Jako obvykle seriály začínají i končí doma, i když první závod aÅ¥ už v Radči nebo v Kosicích mohou ovlivnit rozmary počasí, pokusíme se s nimi jako loni se ctí poprat.

  Více naleznete zde KalendáÅ™ závodů 2016 (Po kliknutí).

  TÄ›šíme se na shledání s vámi,

  Za KPM Kosice
  Miroslav Kodrle

  Za AK Radeč
  Ladislav Saidl

  Co v zimní pauze...
  Přidáno: 06.01.2016     Autor: -

  Vážení jezdci, mechanici, pÅ™íznivci autokrosu,

  rádi bychom Vás již seznámili s kalendáÅ™em pro rok 2016, ale dokud nebude vydán platný kalendáÅ™ MMÄŒR nechceme Vás mást zbytečnými daty.

  VÄ›zte však, že spolupráce KPM Kosice a AK Radeč dále pokračuje a jejím vyústÄ›ním na začátku letošního roku je motokárový závod.

  Konát se bude ve Velkém DÅ™evíči nedaleko Hronova ( http://adrenalium.cz/motokarova_draha.html ) v sobotu 6.února. Na místÄ› lze pak klidnÄ› pobýt i pÅ™es noc a zkusit další atrakce viz. http://adrenalium.cz/

   

  Do závodu se můžete hlásit prostÅ™ednictvím pÅ™ihlášek na KPM KOSICE. Soutěžit se bude ve tÅ™ech kategoriích – Aktivní jezdci, Mechanici (doprovody, poÅ™adatelé) a poslední, tou rozhodnÄ› nejhezčí kategorií budou Ženy (manželky, milenky, mechaničky…).

  Závodit se bude na totožných strojích a o zdvihovém objemu  200 ccm s pohánÄ›nou zadní nápravou. PÅ™ilbu si můžete na místÄ› půjčit , ale pÅ™edpokládáme, že vÄ›tšina z Vás bude je zvyklá na vlastní „kokos“. Hlavním kritériem pro umístÄ›ní pak bude čas. Vzhledem k tomuto faktu budeme dle potÅ™eby podávat na místÄ› Guttalax, pro zlepšení pomÄ›ru hmotnost / výkon  :) Dle počtu pÅ™ihlášek zvažujeme i možný závod teamů. Jako pÅ™i všech závodech námi poÅ™ádaných je u jezdců zákaz pití alkoholických nápojů, jakmile však odjedete svoji rundu bude to jen na Vás :)

  JeštÄ› pár nezbytných údajů – sraz na místÄ› bude ve 14:00, závody začnou po nezbytné rozpravÄ› o hodinu pozdÄ›ji v 15:00 a dráhu máme rezervovanou na minimálnÄ› tÅ™i hodiny. Co Vás též zajímá je výše startovného – ta závisí pÅ™edevším na počtu účastníků a pÅ™edpokládáme její výši pÅ™i 50 motokáristech okolo 700 Kč.

  Další informace pÅ™ímo z centra dÄ›ní:

  WiFi – v celém objektu – zdarma
   Parkování – pod uzavÅ™ením a kamerovým systémem

  ubytování (nutno zamluvit nejdéle do 4.2.2016 tel. č. 606 602 272):
   a) v pokojích s vl. soc. zaÅ™ízením – 345,-Kč/os/noc /pÅ™i celkovém počtu osob ve skupinÄ›  nad 20 osob je pak ubytování v tÄ›chto pokojích  295,-Kč/os/noc
   b) v pokojích se společnými sociálkami – 240,-Kč/os/noc,   u skupin nad 20 osob – 195,-Kč/os/noc
   stravování:
   nabídneme vám následující s tím, že si mohou pÅ™ítomní vybrat:
  pÅ™i pÅ™íjezdu – odpolední občerstvení 
   a)- obložený talíÅ™ /chleby s pomazánkami/ – 95,Kč/talíÅ™
  b) – párek s rohlíkem nebo  chlebem –  40,-Kč
  c) – sekaná s chlebem – 50,-Kč
  d) – polévka – 35,-Kč
  večeÅ™e: 
   guláš s knedlíkem – 145,-Kč
  svíčková  s  jelením masem- 200,-Kč
  celá kýta na grilu /min 20 osob/ – 300,-Kč/os
  SnídanÄ›:  bohatý buffet – /vč. nápojů/ – 98,-Kč/os
  Bar
   je otevÅ™en non stop – dokud se pije a je veselo. ÄŒepujeme pivo Plzeň 12 nebo Krakonoše.

  Pokud by nÄ›kdo chtÄ›l vÄ›dÄ›t ještÄ› více kontaktujte prosím paní Ivanu Sommernitzovou na telefonu 602312722 .

  TÄ›šíme se na Vás,

  poÅ™adatelé KPM Kosice a AK Radeč


  Vážení příznivci Autocrossu
  Přidáno: 08.12.2015     Autor: -

  Protože máme ukončenou celou sezónu Radeč Cupu 2015, tak bych rád podÄ›koval celému TEAMU AK RADEÄŒ za super zázemí, které jste pÅ™ipravovali po celý rok pÅ™i pÅ™ípravách závodů, poÅ™ádání závodů, práce na trati a samozÅ™ejmÄ› DEPA. Moc Vám všem touto formou dÄ›kuji. SamozÅ™ejmÄ› dÄ›kuji všem sponzorům kteÅ™í se podíleli na celé sezónÄ› 2015. V neposlední Å™adÄ› dÄ›kuji Vám všem jezdcům, mechanikům a Vašim rodinám, kteÅ™í Vás podporují celou sezónu. Jsme rádi, že jste s námi vydrželi bojovat až do konce sezóny. DÄ›kuji Všem co jste se dostavili na vyhlášení sezóny 2015 do Chlumce nad Cidlinou. Velké DÍK DÍK DÍK!!!
  Co Å™íct závÄ›rem "Super sezóna 2015" a samozÅ™ejmÄ› se tÄ›šíme na tu novou v novém roce 2016. Nakonec pÅ™eji Vám všem krásné prožití Vánočních svátků, moc krásných dárků a do nového roku pÅ™eji všem mnoho zdraví, štÄ›stí a mnoho splnÄ›ných pÅ™ání.
  Za AK RADEČ Ladislav Saidl.


  foto Zuzka Rallye:

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.406135772917162.1073741904.217142288483179&type=3

  foto Kubin:

  http://autocrossradec.rajce.idnes.cz/Vyhlaseni_vitezu_Radec_Cup_Kosice_Cup_2015_-_Kubin/

   

  Vyhlášení výsledků ve třídách
  Přidáno: 29.11.2015     Autor: -

  Vážení jezdci,

  dovolte abych Vás ještÄ› jednou pozval na slavností vyhlášení Radeč Cupu 2015

  Vím, že nÄ›kteÅ™í z vás nejsou pravidelnými čtenáÅ™i pÅ™edpisů a proto pro vaší informaci pÅ™edkládám pÅ™ehled tÅ™íd a počty vyhlášených umístÄ›ní :

   

  TÅ™ída Racer 160             vyhlášeno bude 1 – 6.místo

   

  TÅ™ída Racer 125              vyhlášeno bude 1 – 6.místo

   

  TÅ™ída Racer 250               vyhlášeno bude 1 – 6.místo

   

  TÅ™ída Škoda N1400          vyhlášeno bude 1 – 3.místo

   

  TÅ™ída N1400                     vyhlášeno bude 1 –3.místo

   

  TÅ™ída 1400                        vyhlášeno bude 1 –3.místo

   

  TÅ™ída 1600                         vyhlášeno bude 1 – 3.místo

   

  TÅ™ída nad 1600                  vyhlášeno bude 1 –3.místo

   

  TÅ™ída Speciál                     vyhlášeno bude 1 – 3.místo

   

  TÅ™ída Kart                            vyhlášeno bude 1 – 3.místo

   

  TÅ™ída Buggy 4 x 2                vyhlášeno bude 1 – 3.místo

   

  TÅ™ída Buggy 4 x 4                 vyhlášeno bude 1 – 3.místo

   

  Nad rámec tÅ™íd bude vyhlášen Putovní pohár a cena hlavního sponzora a budou pÅ™edány další jednotlivé poháry dle kompetence poÅ™adatele.

  Tedy sečteno, podtrženo, všichni jezdci, kteÅ™í se umístili v jednotlivých tÅ™ídách na avizovaných umístÄ›ních si odvezou domů pohár a ceny.

   


  Vyhlášení sezony 2015
  Přidáno: 19.11.2015     Autor: -

  Pozvánka
  Vážení jezdci a pÅ™átelé autokrosu,
  rok se s rokem sešel a je tu poslední zastávka letošního seriálu, či spíše seriálů.
  Tímto bychom Vás chtÄ›li pozvat na vyhlášení Kosice cupu a Radečcupu do Chlumce nad Cidlinou 5. prosince. Nabitý program bude startovat cca v 17 hodin, a pokud budete mít po vyhlášení všech kategorií dost sil, zábava bude pokračovat až do hodin ranních.
  Pro ubytování byl zajištÄ›n Penzion u Vacků http://ubytovaniuvacku.cz/, kam se můžete obrátit s potÅ™ebou pÅ™espání včetnÄ› snídaní.
  Pokud budete potÅ™ebovat více informací obracejte se prosím na Andulku Urbanovou na tel. : 603 592 299 nebo mailem na urbanova.anna@seznam.cz.
  TÄ›šíme se na Vás,
  Pořadatele Kosice cupu a Radečcupu
  Mapa:https://www.google.cz/maps/@50.1573773,15.4615209,16z
  nebo pÅ™ímo obrázkem zde:
   


  SEZONA 2015
  Přidáno: 12.11.2015     Autor: -

  Pár dnů po ukončení bojů na trati je na čase ohlédnout se za tím, jak vypadala právÄ› odjetá sezóna. Začala vlastnÄ› již koncem loňského roku, kdy byly položeny základy dohody poÅ™adatelů a jezdcům bylo umožnÄ›no promítnout své pÅ™ipomínky do pÅ™edpisů sezóny 2015. Pravidla v nÄ›kterých ohledech dost pÅ™iostÅ™ila a možná i díky tomu se začátek seriálu neskvÄ›l čísly, na která jsme byli dÅ™íve v jednotlivých divizích zvyklí. V rámci dohody začali poÅ™adatelé z Kosic i Radče kontrolovat vozy divize N1400, tak, aby byla očištÄ›na od neregulérních vozů. Zhruba v polovinÄ› roku pÅ™inesla tato snaha ovoce a startujících začalo pÅ™ibývat. Bylo to částečnÄ› i tím, že z dohody vystoupil Autokros Žamberk a konečnÄ› se ukázalo, že je důležité táhnout za jeden provaz, ale ještÄ› důležitÄ›jší je, aby všichni táhli stejným smÄ›rem. Naprostým zlomem pak byl závod v PoÅ™íčí nad Sázavou, který KPM Kosice a AK Radeč pÅ™ímo spolupoÅ™ádali. Pohoda v zázemí i na trati byla naprosto zjevná a určitÄ› pÅ™ispÄ›la i k rozhodnutí spojit síly i v dalších závodech, aÅ¥ už v seriálu Kosice cupu nebo Radeč cupu. Tyto závody plnÄ› potvrdily správnost nastolené cesty a bylo zÅ™ejmé, že poctivá spolupráce pÅ™ináší výsledky, místo chytračení, nepoctivosti a neseriózního jednání, které je jen ostudou celému autokrosu. Počasí nám letos neumožnilo odjet vrchol sezóny v Nové Pace, doufáme, že v roce následujícím nám budou okolnosti více pÅ™át. Rokle byla nahrazena domácí tratí v Kosicích a doteď nás hÅ™eje u srdce velká účast jezdců, kteÅ™í prostÄ› ukázali, že závodit chtÄ›jí a odmÄ›nili naše pÅ™edzávodní vypÄ›tí. ZávÄ›ru seriálů pÅ™álo počasí a o celkové stupnÄ› vítÄ›zů se bojovalo na trati a ne u zeleného stolu, co víc si pÅ™át….

  Nyní pracujeme na vyhlášení vítÄ›zů, jelikož bude na Mikuláše, můžete se tÄ›šit i na návštÄ›vu čerta, který všem nadÄ›lí podle zásluh.

  SamozÅ™ejmostí je i práce na podobÄ› nového ročníku, a pokud trochu odklopíme pokličku pÅ™íprav, bude rozhodnÄ› pro jezdce jednodušší a zajímavÄ›jší než ten letošní Více se dozvíte právÄ› na vyhlášení…….

  ZávÄ›rem dÄ›kujeme všem jezdcům, jejich teamům a samozÅ™ejmÄ› i všem poÅ™adatelům, fotografům a lidem kolem celého autokrosového ročníku 2015 za krásný bezkolizní průbÄ›h závodů.

   

  Za KPM Kosice

  Miroslav Kodrle

   

  Za AK Radeč

  Ladislav Saidl


  Strana: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 ,