• Novinky
 • Kalendář závodů
 • Výsledky
 • Online registrace
 • Profil trati
 • Předpisy
 • Fotogalerie
 • Videogalerie
 • Kontakty
 • Další informace k zahájení sezony 2015
  Přidáno: 05.03.2015     Autor: Josef Bárta

  Návod, který platí pro všechny RTP vypracoval Miroslav Kodrle


  Registrace jezdce a prohlídka soutěžního vozu - RTP
  Blíží se termíny RTP a protože to není všem úplnÄ› jasné, tady je malá kuchaÅ™ka:
  1. Jezdec, který nebude mít RTP max. do tÅ™etího závodu, nebude do seriálu bodován.
  Počítá se samozÅ™ejmÄ› absolvovaný závod, ne poÅ™adí závodu v seriálu. Tedy pokud jezdec pojede svůj první závod v Radči, druhý v Žamberku, na dalším závodÄ› a to kdekoliv, už musí mít RTP.
  2. RTP platí pro závodištÄ› Radeč, Žamberk a Kosice a také pro seriály závodů poÅ™ádané tÄ›mito poÅ™adateli.
  Tedy, když si jezdec udÄ›lá RTP v Radči, může bez problémů pÅ™ijet na závody do Kosic a Žamberka.
  3. Termín RTP je vždy sobota od 10.00 hod. na pÅ™íslušném závodišti a to 14.3. v Radči, 21.3. v Žamberku a 28.3. v Kosicích.
  Pokud nechcete čekat, je dobré si na tel.603593934 zaregistrovat požadovanou dobu. Tito jezdci budou mít pÅ™ednost pÅ™ed ostatními. Dále je potÅ™eba zvážit kam to mám blíž a tam pÅ™ijet.
  4. Náhradní termíny RTP jsou vždy v pátek pÅ™ed prvním závodem a to opÄ›t u kteréhokoliv poÅ™adatele.
  Tady je potÅ™eba dát pozor na to, že poÅ™adatel v pátek zvládne udÄ›lat RTP max. 10 jezdcům, ale rozhodnÄ› ne 30 !! Je nutné se opÄ›t dopÅ™edu objednat na výše uvedeném tel.čísle. Jezdci, který pÅ™ijede v pátek pÅ™ed závodem nebude RTP bez objednání provedena !!
  Tyto termíny jsou určeny jezdcům, kteÅ™í to mají opravdu daleko napÅ™. Děčín, Jihlava apod.
  5. RTP je možné provést mimo stanovené termíny pro skupinu jezdců (min.5) kdekoliv, po dohodÄ› s poÅ™adatelem.
  Pokud skupina jezdců zvolí i tuto možnost, je potÅ™ebné nejpozdÄ›ji do 14.3. dohodnout s poÅ™adatelem (tel.603593934) termín a místo RTP.
  6. Poslední možností je provést RTP pÅ™i závodÄ›.
  Tady ale pozor, nic si nemusíte objednávat, ale zaplatíte 1000,-Kč za RTP.
  7. K RTP je potÅ™eba mít všechny doklady jezdce nebo jezdců v pÅ™ípadÄ› teamu dle Soutěžních pÅ™edpisů, bod 3.3. a dále soutěžní vůz.
  V pÅ™ípadÄ› teamů je nutná účast pouze jednoho jezdce, další jezdci si provedou registraci pÅ™ed prvním závodem.
  Je možné pÅ™ijet na RTP i s nedodÄ›laným autem, než pak nÄ›co zbytečnÄ› pÅ™edÄ›lávat. Musíte ale počítat s tím, že poÅ™adatel na prvním závodÄ› vůz znovu prohlédne. To už není vaše starost, RTP máte započítanou. Termín nedodÄ›lané auto není myšlen tak, že bude kastle a čtyÅ™i kola, cca 80% musí být hotovo.
  8. Jezdci, kteÅ™í mají nebo budou mít „republikové prohlídky“ tj Průkaz sportovního speciálu platné pro 2015 se nemusí RTP zúčastnit.
  Jejich povinností je tento průkaz od vozidla pÅ™edložit poÅ™adateli pÅ™ed prvním závodem.
  9. Jezdec, který uvažuje pouze o dvou závodech v sezónÄ›, RTP nepotÅ™ebuje.
  10. Po absolvování RTP bude jezdci vystaven Průkaz sportovního automobilu (PSA) a potvrzena licence pro danou tÅ™ídu a vozidlo.
  Jezdec s PSA pÅ™ed závodem nepÅ™istavuje vozidlo k technické prohlídce, tech.prohlídku absolvuje s vozidlem pouze na výzvu poÅ™adatele.
  Pokud se chce jezdec účastnit závodu ve více tÅ™ídách, musí toto oznámit pÅ™i RTP poÅ™adateli a zaregistrovat vozidlo v nejslabší tÅ™ídÄ›, ve které bude závodit.
  11. PÅ™ed RTP je nutné mít zaregistrované startovní číslo.
  V pÅ™ípadÄ› účasti ve více tÅ™ídách musí být číslo registrováno v nejslabší tÅ™ídÄ› !!
  12. NaÅ™ízení, závady a doporučení vydané pÅ™i RTP nebo v průbÄ›hu sezóny jedním poÅ™adatelem budou respektována a dodržována i druhými poÅ™adateli.
  Pozor na to! Pokud bude mít jezdec na vozidle závadu na závodÄ› v Žamberku, musí mít závadu odstranÄ›nu jíž na dalším závodÄ› a to kdekoliv, napÅ™. v Kosicích, ne až na dalším závodÄ› v Žamberku.
  Doufám, že teď již bude všechno jasné, také to, že jmenovatelem je bezpečnost jezdců a závodů a ne obtěžování jezdců poÅ™adatelem. Proto neberte pÅ™ípravu vozu a následnou RTP na lehkou váhu. V pÅ™ípadÄ› dotazů klidnÄ› volejte.
  Miroslav Kodrle
  Tel.603593934

  TECHNICKÉ PŘEDPISY - UPRAVENO 8.1.2015
  SOUTĚŽNÍ PŘEDPISY
  ORGANIZAÄŒNÍ A BEZPEÄŒNOSTNÍ PŘEDPISY

  SEZONA 2015 ZA DVEŘMI
  Přidáno: 25.02.2015     Autor: Josef Bárta

  Vážení pÅ™átelé,
  nová závodní sezona brzy odstartuje. Všichni už se určitÄ› tÄ›šíte na technickou prohlídku která se bude konat 14.3. od 10:00  na závodišti v Radči.


  Další termíny pro ty kteÅ™í nestíhají nebo chtÄ›jí RTP blíže je 21.3. Žamberk a 28.3. Kosice. BÄ›hem RTP Vám bude na Váš závodní speciál vystaven Technický průkaz platný pro všechny tÅ™i spolupracující závodištÄ›. Zjednoduší a zkrátí se tak pÅ™ejímky pÅ™ed závody.

  Věříme že jste na autech pilnÄ› pracovali a tÄ›šíme se na Vás 14.bÅ™ezna 2015

  Startovní čísla
  Přidáno: 05.02.2015     Autor: Josef Bárta

  Ve čtvrtek 5.2.ve 12.00 hod bude spuštÄ›na jednotná registrace startovních čísel pro Radeč, Kosice a Žamberk.


  PÅ™ed registrací si zkontrolujte jestli je číslo volné!
  Registrace na:
  http://www.kpmkosice.cz/ - pro všechny uvedené závodištÄ› !!!

  KALENDÁŘ ZÁVODŮ RADEČ CUP 2015
  Přidáno: 31.01.2015     Autor: Martin Dvořáček

  PrávÄ› byl zveÅ™ejnÄ›n kalendáÅ™ závodu pro RADEÄŒ CUP 2015.
  http://akradec.cz/kalendar_2015.php


  Vyjádření vedení AK Radeč,KPM Kosice a Autokros Žamberk
  Přidáno: 26.01.2015     Autor: Josef Bárta

  Na stránkách KPM Kosice si můžete pÅ™ečíst proč došlo k dohodÄ› poÅ™adatelů a další odpovÄ›di na dotazy

  k sezonÄ› 2015

   http://www.kpmkosice.cz/proc-proto/


  Jedno video z loňské sezony

  http://www.youtube.com/watch?v=BwXbrgk2mxI

  NOVÉ PŘEDPISY PRO RADEČ CUP 2015
  Přidáno: 03.01.2015     Autor: Martin Dvořáček

  Níže pod odkazy naleznete nové technické, soutěžní a organizační / bezpečnostní pÅ™edpisy platné pro RADEÄŒ CUP 2015. Jak si všimnete v pÅ™iložených dokumentech, pÅ™edpisy jsou platné nejen pro RADEÄŒ CUP 2015, ale také pro závody KOSICE CUP 2015 a AUTOKROS ŽAMBERK s nimiž novÄ› spolupracujeme.


  Prosíme o důkladné prostudování a dodržení uvedených termínů (technická kontrola, ad.).

  Nové pÅ™edpisy:
  TECHNICKÉ PŘEDPISY - UPRAVENO 8.1.2015
  SOUTĚŽNÍ PŘEDPISY
  ORGANIZAÄŒNÍ A BEZPEÄŒNOSTNÍ PŘEDPISY

  PF 2015
  Přidáno: 21.12.2014     Autor: -

  AUTOKLUB RADEÄŒ DÄšKUJE VŠEM ZÁVODNÍKÅ®M,

   

  POŘADATELÅ®M A VŠEM PŘÁTELÅ®M ZA PŘÍZEŇ A PODPORU

   

  A PŘEJE VŠEM HODNÄš ZDRAVÍ A MNOHO OSOBNÍCH

   

  I SPORTOVNÍCH ÚSPÄšCHÅ® V ROCE 2015

   


  Fotografie z vyhlášení sezony 2014:
  Fotogalerie Petra Králová

  UKONČENÍ SEZONY RADEČ CUP 2014
  Přidáno: 08.11.2014     Autor: Josef Bárta

  VYHLÁŠENÍ RADEÄŒ CUP 2014

   


  SrdečnÄ› zveme všechny na vyhlášení sezony 2014,

  které se koná 6.12. 2014 v 17:00 v TrutnovÄ› v hotelu Krakonoš,

  BarvíÅ™ská ulice 41

  Hudba k tanci i poslechu zajištÄ›na

  Kdo bude chtít ubytování, rezervujte si na www.hotel-krakonos.cz

  ceny ubytování:jednolůžkový se snídaní      760,-

                        dvoulůžkový  se snídaní      1180,-.

                        tÅ™ílůžkový  se snídaní          1500,-

                        čtyÅ™lůžkový se snídaní        1680,-.

                        apartmán se snídaní            2000,-

  Strana: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 ,