• Novinky
 • Kalendář závodů
 • Výsledky
 • Online registrace
 • Profil trati
 • Předpisy
 • Fotogalerie
 • Videogalerie
 • Kontakty
 • Registrace
  Přidáno: 09.07.2019     Autor: Vlastimil Mečár

  Registrace na závod 20.7 V Dolním Bousově na 
  http://www.akradec.cz/online_registrace.php

   
  Registrace na za závod 3-4.8 v Nové Pace na email: vlastimilmecar@gmail.com nebo SMS 608908810. Jméno jezdce, startovní číslo, kategorie. V tuto chvíli již máme 50 přihlášených jezdců z Německa, Holandska, Belgie. Už zbývá jen cca 80 míst. 


  5 Závod
  Přidáno: 02.07.2019     Autor: Vlastimil Mečár
  Registrace na 5 Závod Radeč Cupu, který se jede 20.7.v Dolním Bousově spuštěny.
  4 ZÁVOD RADEČ CUPU + 2 ZÁVOD KAP(KARPATSKÝ AUTOKROSOVÝ POHÁR)
  Přidáno: 18.06.2019     Autor: Vlastimil Mečár

   

   

  Představenstvo AK Radeč tím to žádá všechny jezdce, kteří se chtějí účastnit společného závodu AK Radeč a  KAP v Přerově, aby se přihlašovaly do závodu na http://www.akradec.czv sekci online registrace co nejdříve, aby měli místní organizátoři dodatek času a věděli na jaký přibližný počet vozů se připravit.

   

  Pokud se vám nedaří zaregistrovat se přez  online registrace, zasílejte prosím na email vlastimilmecar@gmail.com

  Nebo SMS na 608908810. Formou: Jméno jezdce, startovní číslo, kategorie

   

  PEPO OTEVŘENO OD PÁTKU!!!!!!!!!

  HLUK VÝFUKŮ SE NEMĚŘÍ!!!!!!! 


   

  ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MÍSTNÍHO POŘADATELE

  PŘEROV CUP / KLUBOVÝ ZÁVOD

  PŘEROV  22. 6. 2019

  OBSAH :

  I PROGRAM 

  II ORGANIZACE Článek 1

  III VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 2 - 8

  IV PŘEJÍMKY Článek 9 - 10

  V PRŮBĚH ZÁVODU Článek 11 - 17

  VI UZAVŘENÉ PARKOVIŠTĚ – VÝSLEDKY – PROTESTY Článek 18 - 20

  VII CENY A POHÁRY Článek 21

  VIII DALŠÍ INFORMACE Článek 22 – 26 

  I. PROGRAM 

  01. 06. 2019 Zveřejnění propozic a přijetí přihlášek

  Sobota, 22. 06. 2019

  07:00– 08:30 hod Administrativní přejímka (v prostoru věže rozhodčích)

  07:00 – 08:30 hod Technická přejímka (v prostoru věže rozhodčích)

  09:00 hod 1. zasedání SSK (místnost SK ve věži rozhodčích)

  09:15   Volný trénink

  11:30 Rozprava s jezdci

  12:30 Začátek první série rozjížděk

  14:00 Začátek druhé série rozjížděk

  15:30 Začátek třetí série rozjížděk

  16:30 2. zasedání SSK

  16:45 Semifinále a Finále

   Slavnostní předání cen – vždy po dojetí každé divize

  17:30 3. zasedání SSK

  Il. ORGANIZACE

  1. 

  1.1 AUTOKLUB PŘEROV–město v AČR bude organizovat klubový podnik (klubový závod) v souladu s Mezinárodním sportovním řádem FIA (včetně příloh), s předpisy autocrossu FIA, s všeobecnými předpisy pro mistrovství a s těmito propozicemi (a jakýmikoli dalšími předpisy, které mohou být zveřejněny pořadatelem).

  1.2 Organizační výbor

  Jakub Vymazal – předseda organizačního výboru 

  Členové: Soňa Hrbáčková, Jana Hrbáčková, Soňa Hrbáčková ml., Pavel Kleiner, Josef Hartman, Iva Lochmanová, Petr Střelec, Ondřej Indrák, Jaroslav Vrtělka, Lukáš Bělík, Martin Žádník, David Trávníček

  Adresa sekretariátu:  Autoklub Přerov – město v AČR

  Dluhonská 43, 750 00 Přerov

  Tel., fax: +420 581 225 125

  e-mail: info@ak-prerov.cz

  www.ak-prerov.cz 

  1.3 Činovníci

  Hlavní sportovní komisař Kunc Tomáš

  Ředitel závodu Vymazal Jakub

  Hlavní technický komisař Vávra Pavel

  Hlavní časoměřič Saidl Ladislav, Saidlová Hana

  Hlavní lékař TBA

  Rozhodčí faktu  - startovní čára Šrámek Mar., Šrámek Mich., Šrámek D., 

  - předčasný start  Paráková Kateřina

  - cíl Parák L.

  1.4 Oficiální vývěsková tabule

  Oficiální vývěsková tabule bude umístěna v parkovišti závodních strojů a informační v prostoru věže rozhodčích.

  III. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

  2.  Všeobecně

  2.1 Vypsané divize: S1 do 1400ccm, S2 do 1600ccm, S3 nad 1600ccm, S4 

   special 4x4, N 1400, N Škoda 1400, Buggy 4x2, Buggy 4x4, JuniorBuggy 4x4, Kart, RB160, RB125, RB250

  3.  Popis trati

  Místo konání: Přerov – CROSS ARÉNA na Přerovské rokli

  Telefon/fax: +420 

  Mobil : +420 775 243 453

  e-mail : info@ak-prerov.cz

           

  Délka: 1 000 metrů 

  Šířka startu: 20 metrů 

  Maximální šířka: 20 metrů 

  Minimální šířka: 18 metrů 

  Poloha: GPS: 49°28'58.35"N, 17°25'53.44"E - 27 km JV od Olomouce ve směru Přerov – Čekyně

  5. Přihlášky

  5.1 Každá osoba, která se chce zúčastnit podniku musí zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@ak-prerov.cz, nejpozději do data uzávěrky přihlášek, tj. do 10. 6. 2019 23:59 hod.

  5.2 Maximální počet startujících v každé divizi je 30.

  6. Vklady

  6.1 Vklad je:

  a) Všichni soutěžící, kteří se přihlásili do první uzávěrky přihlášek, platí vklad včetně pojištění ve výši 2.000,- Kč (Racer Buggy 1.600,- Kč).. Členský příspěvek pro nečleny za registraci individuálního člena činí 100,- Kč.

  Vklad bude placen v hotovosti na administrativní přejímce.

  Účetní doklady o zaplacení budou předávány při administrativní přejímce.

  6.2 Dodatečné poplatky mohou být vyžadovány od soutěžícího, který odmítne umístit reklamu pořadatele.

  6.3 Vklad bude vrácen pouze: 

  a) v případě odmítnutí přihlášky

  b) pokud se soutěž nebude konat

  c) Jestliže soutěžící zruší svou přihlášku nejpozději v pondělí před podnikem. 50 % vkladu bude vráceno, jestliže je zrušení oznámeno v dalších dnech až do zahájení administrativní přejímky.

  7. Pojištění

  7.1 Autoklub ČR uzavřel se společností Kooperativa pojišťovna, a. s. Vienna Insurance Group, prostřednictvím společnosti PLATINUM Consulting s. r.o. rámcovou pojistnou smlouvu č. 7721116973 o pojištění odpovědnosti pořadatele za škodu způsobenou jinému až do výše 10,000.000, - Kč na akci.

  7.2 Součástí rámcové pojistné smlouvy je pojištění odpovědnosti účastníků za škodu způsobenou při akci jinému, a to účastníkem nebo provozem jeho vozidla. Pojištění se nevztahuje na újmy způsobené ostatním účastníkům akce. Limit pojistného plnění na jednoho účastníka akce činí 10,000.000, - Kč na pojistnou událost s integrální franšízou 5.000,- Kč, tzn., že škody do 5.000,- Kč nebudou hrazeny a škody nad tento limit budou hrazeny v plné výši.

  7.3 Každý jezdec musí mít sjednané své osobní úrazové pojištění, které je povinen předložit při administrativní přejímce (u držitelů licencí FAS AČR stačí předložit licenci jezdce). Pojištění zahraničních účastníků musí zahrnovat i krytí nákladů na případné léčení v ČR.

  IV. PŘEJÍMKY

  9.  Administrativní přejímka

  9.1 Jezdci nebo jejich oficiální zástupci (pro RB jejich zákonní zástupci) se musí dostavit k administrativní přejímce, která se koná ve věži v místnosti administrativní přejímky. U jezdce mladšího 18 let musí být zástupce přítomen vždy.

  10. Technická přejímka

  Jezdci nebo jejich oficiální zástupci se musí dostavit k technické přejímce, která se koná v prostoru věže rozhodčích.

  10.2 Hluk-nic


  12. Trénink a informace pro jezdce

  12.1 Jeden volný trénink je vypsán na 4 kola od prvního přejetí cílové čáry.

  12.2 Informace budou předány jezdcům v písemné podobě při administrativní přejímce.

  14.  Kvalifikace

  Kvalifikační jízdy jsou vypsány na 5 kol.

  15. Finále

  Semifinálové jízdy jsou vypsány na 6 kol.

  Finálové jízdy jsou vypsány na 7 kol.

  VI. UZAVŘENÉ PARKOVIŠTĚ – VÝSLEDKY – PROTESTY

  20. Protesty – odvolání

  20.1 Protesty musí být podány v souladu s MSŘ.

  Všechny protesty musí být písemně a musí být předány řediteli závodu nebo jeho zástupci či v jejich nepřítomnosti sportovním komisařům, a také částka 11.000,- Kč. Pokud protest vyžaduje demontáž a opětovnou montáž různých prvků vozu, od protestujících je vyžadována kauce až do výše 250.000,- Kč.

  20.5 Soutěžící mají právo na odvolání, a to ve smyslu bodu 5.3. Disciplinárního řádu AS AČR.

  Výše kauce při odvolání činí 21.000 Kč. 

  Vll. CENY A POHÁRY

  21. Ceny

  Vyhlášení vítězů bude bezprostředně po skončení závodu. Jezdci, kteří se umístili na prvních třech místech, se musí tohoto vyhlašování zúčastnit. Neúčast na vyhlašování bude potrestána propadnutím věcných cen.

  VlIl. DALŠÍ INFORMACE

  22. Hasicí přístroje

  Každý jezdec musí zajistit, že v paddocku v jeho zóně bude mít pro tým k dispozici 1 ks min. 5 kg hasicí přístroj. 

  23. Ochrana životního prostředí

  Požaduje se, aby každý jezdec měl k dispozici plachtu z umělé hmoty o minimálním rozměru 4 x 5 m (pro RB 2 x 3 m), kterou umístí pod závodní vozidlo jako prevenci proti znečištění půdy od olejů, benzínu apod.

  25. Činovník pro styk se soutěžícími

  Činovník pro styk se soutěžícími bude označen oranžovou vestou s nápisem, tel. Číslem a jeho stanoviště bude v prostoru vedoucího parkoviště závodních strojů v parkovišti závodních strojů.

  26. Zplnomocnění

  Tyto propozice byly schváleny FAS AČR dne 

        

  Jakub Vymazal

  ředitel závodu v. r. 

  https://https://www.facebook.com/events/1008212849538802/?ti=cl

  Propozice
  Přidáno: 27.05.2019     Autor: Vlastimil Mečár

  STANDARTNÍ PROPOZICE

  ?eská Trofej autokrossu Rade? cupu pro závod na domácí trati v Rad?i.

  Po?adatel AK Rade? z.s. vypisuje závod seriálu ?eská Trofej Rade? cupu dne 1.6.2019 na závodišti v Rad?i u Úpice . Závod se po?ádá v souladu se Sportovními, Technickými a Organiza?ními a bezpe?nostními p?edpisy vydanými pro tento seriál a platnými pro rok 2019.

  31.5.2019 v 14.00 hod. uzáv?rka p?ihlášek na www.akradec.cz v sekci ' online registrace'. 

  31.5.2019 V 17.00 hod. otev?ení depa a od 18:30hod. technické p?ijímky. Depo je na míst? organizováno po?adatelem.

  V DEPU JSOU K DISPOZICI EL. P?ÍPOJKY

   1.6.2019:
   7.00– 8.00 hod. Technické prohlídky a administrativní p?ejímka
  9.00 – 10.oo hod. Trénink
  10.00 hod. Rozprava s jezdci
  10.15-10.30 hod. Za?átek série rozjí�d?k
  16.00 hod. Finále
  18.00 hod. Slavnostní p?edání cen
  ?asový harmonogram bude upravován podle pr?b?hu závodu.
  Organiza?ní výbor:
  Ladislav Saidl, tel. 608807801
  Hana Saidlová, tel. 608826302
  Rudolf Švorc, tel. 603755620
  Vlastimil Me?ár, tel. 608908810
  ?inovníci závodu:
  ?editel závodu –Vladimír Levý
  Tajemník závodu – Jan Nešpor
  Hlavní sportovní komisa? - Zden?k Novák
  Hlavní technický komisa? – Vlastimil Me?ár
  Hlavní tra?ový komisa? - Vladimír Múller
  Startmaršál – Jarda Janá?ek
  Rozhod?í faktu, cíl – Ruda Švorc
  PC administrátor – Hana Saidlová.

  Oficiální výv?sková tabule – bude umíst?na u v?�e, nebo na míst? ur?eném p?i rozprav?.

  Závod bude bodov? zapo?ítáván do seriálu Rade? cup.

  Na míst? budou pro zájemce probíhat RTP pro seriál Rade? cup 2019.

  Startovné: D?ti - 1000K?

  Dosp?lí- 1200 K?

  dv? kategorie - 1800

  t?i kategorie - 2100

  Vodné, kempovné, elekt?ina + 100K?

  Za AK Rade?
  Ladislav Saidl

  3 Zavod Radec cup 2019
  Přidáno: 18.05.2019     Autor: Vlastimil Mečár

   

  Registrace na závod 1.6.2019 v Radci spusteny


  23.3 Testovaci zavod + RTP Nechanice

  20.4 RADEC

  4.5. PORICI NAD SAZAVOU

  1.6. RADEC

  22.6. PREROV / Radec cup + KAP(Karpatsky Autokrosovy Pohar) 

  20.7. DOLNI BOUSOV

  3.8. - 4.8 NOVA PAKA

  17.8 NECHANICE

  31.8. PREROV / Radec cup + KAP(Karpatsky Autokrosovy Pohar)

  19.10. RADEC

  2.11. NECHANICE (dle stavu trati a pocasi) 

  Přidáno: 05.05.2019     Autor: Ladislav Saidl

   

  Vážení příznivci autokrosu, rádi bychom poděkovali vám všem za tak hojnou návštevu na závodě v Poříčí nad Sázavou. super den strávený s vámi všemi a velké poděkování celému teamu Poříčským pořadatelům a všem ostatním co nám pomáhali s přípravou a průběhem celého závodu.

  Za AK Radeč

  Ladislav Saidl


  První informace k závodu v Nové Pace
  Přidáno: 29.04.2019     Autor: Vlastimil Mečár

   

  Vážení jezdci a příznivci autocrossu.

  Radi bychom vám podaly informace k závodu v Nové Pace.

  Protože se nám podařilo dohodnout se zástupci autocrossařů z Holandska, Belgie a Německa,  měníme termín pořádání závodu v Nové Pace. Závod se po dohodě s vedením autoclubu Nové Paky uskuteční 3.8 - 4.8.2019. Závod se tedy pojede na dva dny. Depo se bude otevírat již ve čtvrtek 1.8 a zavírat v pondělí 5.8. Veškeré další informace budou včas vydány na našich stránkách, našem facebooku  a stránkách http://www.a-autocross.cz/ . V tomto termínu se měl konat závod v Nechanicích.  O tento závod vás samozřejmě nepřipravíme, a po dohodě s vedením přesouváme závod v Nechanicích na 17.8.2019.

  Dále jsme pro vás připravili poslední závod sezony na 2.11.2019 v Nechanicích. A tento závod bude zároveň rozloučením sezony 2019. Tento závod se pojede dle stavu trati s počasí.

  Za AK Radeč

  Ladislav Saidl

   


   

  zde dodán změněný kalendář:

   

  23.3  Testovací závod + RTP Nechanice
  20.4 RADEČ
  4.5. POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
  1.6. RADEČ
  22.6. PŘEROV / Radeč cup + KAP(Karpatský Autokrosový Pohár)
  20.7. DOLNÍ BOUSOV
  3.8. - 4.8 NOVÁ PAKA

  17.8 NECHANICE

  31.8.  PŘEROV / Radeč cup + KAP(Karpatský Autokrosový Pohár)
  19.10.  RADEČ

  2.11.  NECHANICE (dle stavu trati a počasí)
   

  Reportáž z prvního letošního závodu v Radči
  Přidáno: 29.04.2019     Autor: Vlastimil Mečár

  Strana: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 ,