• Novinky
 • Kalendář závodů
 • Výsledky
 • Online registrace
 • Profil trati
 • Předpisy
 • Fotogalerie
 • Videogalerie
 • Kontakty
 • SEZONA 2015
  Přidáno: 12.11.2015     Autor: -

  Pár dnů po ukončení bojů na trati je na čase ohlédnout se za tím, jak vypadala právÄ› odjetá sezóna. Začala vlastnÄ› již koncem loňského roku, kdy byly položeny základy dohody poÅ™adatelů a jezdcům bylo umožnÄ›no promítnout své pÅ™ipomínky do pÅ™edpisů sezóny 2015. Pravidla v nÄ›kterých ohledech dost pÅ™iostÅ™ila a možná i díky tomu se začátek seriálu neskvÄ›l čísly, na která jsme byli dÅ™íve v jednotlivých divizích zvyklí. V rámci dohody začali poÅ™adatelé z Kosic i Radče kontrolovat vozy divize N1400, tak, aby byla očištÄ›na od neregulérních vozů. Zhruba v polovinÄ› roku pÅ™inesla tato snaha ovoce a startujících začalo pÅ™ibývat. Bylo to částečnÄ› i tím, že z dohody vystoupil Autokros Žamberk a konečnÄ› se ukázalo, že je důležité táhnout za jeden provaz, ale ještÄ› důležitÄ›jší je, aby všichni táhli stejným smÄ›rem. Naprostým zlomem pak byl závod v PoÅ™íčí nad Sázavou, který KPM Kosice a AK Radeč pÅ™ímo spolupoÅ™ádali. Pohoda v zázemí i na trati byla naprosto zjevná a určitÄ› pÅ™ispÄ›la i k rozhodnutí spojit síly i v dalších závodech, aÅ¥ už v seriálu Kosice cupu nebo Radeč cupu. Tyto závody plnÄ› potvrdily správnost nastolené cesty a bylo zÅ™ejmé, že poctivá spolupráce pÅ™ináší výsledky, místo chytračení, nepoctivosti a neseriózního jednání, které je jen ostudou celému autokrosu. Počasí nám letos neumožnilo odjet vrchol sezóny v Nové Pace, doufáme, že v roce následujícím nám budou okolnosti více pÅ™át. Rokle byla nahrazena domácí tratí v Kosicích a doteď nás hÅ™eje u srdce velká účast jezdců, kteÅ™í prostÄ› ukázali, že závodit chtÄ›jí a odmÄ›nili naše pÅ™edzávodní vypÄ›tí. ZávÄ›ru seriálů pÅ™álo počasí a o celkové stupnÄ› vítÄ›zů se bojovalo na trati a ne u zeleného stolu, co víc si pÅ™át….

  Nyní pracujeme na vyhlášení vítÄ›zů, jelikož bude na Mikuláše, můžete se tÄ›šit i na návštÄ›vu čerta, který všem nadÄ›lí podle zásluh.

  SamozÅ™ejmostí je i práce na podobÄ› nového ročníku, a pokud trochu odklopíme pokličku pÅ™íprav, bude rozhodnÄ› pro jezdce jednodušší a zajímavÄ›jší než ten letošní Více se dozvíte právÄ› na vyhlášení…….

  ZávÄ›rem dÄ›kujeme všem jezdcům, jejich teamům a samozÅ™ejmÄ› i všem poÅ™adatelům, fotografům a lidem kolem celého autokrosového ročníku 2015 za krásný bezkolizní průbÄ›h závodů.

   

  Za KPM Kosice

  Miroslav Kodrle

   

  Za AK Radeč

  Ladislav Saidl


  8.ZÁVOD RADEČ CUP 2015 - SOUHRN
  Přidáno: 31.10.2015     Autor: Martin Dvořáček

  Dnes 31. 10. 2015 probÄ›hl poslední 8. závod seriálu RADEÄŒ CUP 2015 a níže si můžete již prohlédnout fotografie ze závodu. Výsledky z dnešního závodu a tím i výsledné poÅ™adí v seriálu Vám zveÅ™ejníme zítra.


  https://www.youtube.com/watch?v=gtZbh4_Yjj0

  Kubin video

   

   

  Patrika Foto

  http://autocrossradec.rajce.idnes.cz/Radec,_31.1o.2015_-_foto_Patrika

  Zdravím všechny jezdce, mechaniky a pÅ™íznivce autocrosu.
  Touto cestou bych rád podÄ›koval všem poÅ™adatelům, kteÅ™í se podíleli na pÅ™ípravÄ› posledního závodu v letošní sezonÄ›. Dále bych rád podÄ›koval poÅ™adatelům z KPM Kosice za perfektní spolupráci a pomoc pÅ™i závodÄ› v Radči. Velké dík. Dále bych rád podÄ›koval hasičům, záchrance a hlavnÄ› klukům, kteÅ™í se nám starali o traÅ¥ a odtahy. SamozÅ™ejmÄ› nesmíme zapomenout na dámy co nám napekly a hlavnÄ› babči co nás obsluhovaly a holkám k pokladnÄ› velké dík. ZávÄ›rem musím podÄ›kovat všem fotografům a televizi JS.
  K samotnému závodu. Rád bych Vám všem jezdcům a mechanikům a v neposlední Å™adÄ› Vašim rodinám které Vás podporují jménem AK Radeč podÄ›koval za super závody. Bylo se na co dívat. A musím Å™íct, byli jste perfektní. SamozÅ™ejmÄ› pro všechny jezdce velké dík za podporu. Byli jste perfektní celou sezonu a tÄ›šíme se na další sezonu v roce 2016.

  Za AK Radeč Láďa Saidl.

  Reportáž Televize JS (Po kliknutí)

  Fotogalerie Josef ÄŒervený (Po kliknutí)
  Fotogalerie Tomáš Sejkora (Po kliknutí)
  Fotogalerie Kubin - Foto/Video (Po kliknutí)
  Fotogalerie Zuzka Rallye (Po kliknutí)
  Fotogalerie Petra Králová (Po kliknutí) NOVÉ
  Fotogalerie Jirka BoÅ™ek (Po kliknutí) NOVÉ

   

   

   

  8.závod Radeč Cup -časový plán
  Přidáno: 27.10.2015     Autor: -

  7:00-8:00 PÅ™ejímky

   

  8:00-8.30 Tréninky

   

  8:30-Rozprava.START ZÁVODU

   

  Přijeďte včas,ať to stihneme,bude brzo tma.

   

  Kdo pÅ™ijede v pátek,elektropÅ™ípojky na vytápÄ›ní nejsou.

   


  8.závod Radeč Cupu
  Přidáno: 17.10.2015     Autor: -

  Konec letošní autocrossové sezony je tady.

  Byly spuštÄ›ny pÅ™ihlášky na 8.závod.

  Pokud počasí dovolí,pojede se v sobotu 31.10.

  ÄŒekají Vás poslední letošní boje

  o vítÄ›zství v jednotlivých kategoriích,

   ale i možnost soutěžit o ceny sponzora

  firmy www.altany-vysinka.cz


  1.cena za celkové umístÄ›ní altán Grande stavebnice
   2.cena za celkové umístÄ›ní zahradní sezení
   3.cena za celkové umístÄ›ní zástÄ›na pro pÄ›stování popínavých rostlin
   

  Foto z Kosic
  Přidáno: 11.10.2015     Autor: -

  Fotogalerie - Kubin (Po kliknutí)
  Fotogalerie - Zuzka Rallye (Po kliknutí)
  Fotogalerie - Mishel Karešová (Po kliknutí)

  Video - Kubin (Po kliknutí)


  Závod Nová Paka se překládá do Kosic
  Přidáno: 30.09.2015     Autor: -

  Vážení jezdci, mechanici, fandové autokrosu,

  StejnÄ› jako vy i my jsme se tÄ›šili na vrchol letošní sezóny autokrosu nelicencovaných jezdců ve Štikovské rokli u Nové Paky. PÅ™íprava probíhala naprosto standardnÄ› – byla zajištÄ›na zdravotní služba, jednotka Rychlé záchranné služby, hasiči, traÅ¥ový komisaÅ™ a tisíc dalších drobností pro zdárný průbÄ›h závodu. O víkendu nám však bylo sdÄ›leno z AK Nová Paka, že situace s vodou je stále neuspokojivá a závod je ohrožen. Neváhali jsme, a i když to nÄ›komu může pÅ™ijít podivné, zajistili jsme na kropení trati pitnou vodu. Poté se vyskytl problém stran jejího transportu na závodištÄ›. PodaÅ™ilo se nám vyjednat odbÄ›rné místo tÄ›snÄ› u závodištÄ› i vůz, který smí pitnou vodu čerpat, tak aby závody mohly probÄ›hnout. Za dvÄ› hodiny poté cca ve 14 hodin v úterý 29.9., nám zástupce AK Nová Paka sdÄ›lil, že i pÅ™es vše co se nám podaÅ™ilo zajistit, se závody prostÄ› nepojedou. Opravdu si nejsme vÄ›domi, co víc jsme mohli udÄ›lat proto, aby se závod v Nové Pace uskutečnil. S poÅ™adateli v Nové Pace máme dlouholetou dobrou zkušenost a bohužel netušíme, kdo nebo jaká organizace doopravdy stojí za tím, že se tam v sobotu všichni nesejdeme. ZávÄ›rem bych chtÄ›l ještÄ› podÄ›kovat poÅ™adatelům z Humpolce, kteÅ™í by nám vyšli vstÅ™íc, ale časová rezerva, která zbyla pro zajištÄ›ní závodu jim již toto neumožnila. Závody v daném termínu však odjedeme a to na domácí trati v Kosicích, kde budou poÅ™adatelé dÄ›lat možné i nemožné, proto, abychom zajistili další důstojný závod Kosice cupu a Radeč cupu. Pokud jste se již pÅ™ihlásili k závodu v daném termínu, Vaše registrace je platná i když došlo ke zmÄ›nÄ› závodištÄ›.

  Za KPM Kosice

  Miroslav Kodrle

  Za AK Radeč

  Ladislav Saidl


  FOTO Z Poříčí nad Sázavou
  Přidáno: 23.09.2015     Autor: -

  kubin video:

  https://www.youtube.com/watch?v=atsoYb8jF2I

  Foto Zuzka Rallye

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.385498444980895.1073741897.217142288483179&type=3

  Kubin Foto

  http://crosskubin.rajce.idnes.cz/6.zavod_Kosice_Cup_2015_-_Porici_n.S._12.9.2015

   

   AK Radeč se omlouvá všem závodníkům,výsledky budou až se webmaster vrátí z dovolené.

   

  PÅ™ihlášky na Paku na KPM KOSICE

   


  Reportáž TV JS z 5.závodu Registrace na Paku
  Přidáno: 14.09.2015     Autor: -

  Byla spuštÄ›na registracena závod Radeč Cupu a Kosice Cup 3.10. v Nové Pace.

  Registrujte se prosím na:

  http://www.kpmkosice.cz/kosice-cup-2015/prihlaska-k-zavodu/

   

  http://www.televize-js.cz/clanky/upice/upice-5-zavod-radec-cupu-v-autokrosu

   


  Strana: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 ,