• Novinky
 • Kalendář závodů
 • Výsledky
 • Online registrace
 • Profil trati
 • Předpisy
 • Fotogalerie
 • Videogalerie
 • Kontakty
 • 1.závod Radeč cupu
  Přidáno: 11.04.2017     Autor: -

   

  RTP v pátek od 16:00 do 19:00 

   

  ÄŒasový plán závodu na sobotu 15.4.

   

  7:00-8:00 PÅ™ejímky,pÅ™ihlášky k závodu

   

  8:00-8.30 Tréninky

   

  8:30-Rozprava.START ZÁVODU


  1.ZÁVOD RADEČ CUP 2017
  Přidáno: 30.03.2017     Autor: -

  Vážení autokrosaÅ™i,

  ChtÄ›li bychom vás pozvat na první závod letošní autokrosové sezóny Radeč cupu. V posledních dnech a týdnech intenzivnÄ› pÅ™ipravujeme traÅ¥ i její okolí, tak abychom se 15. dubna mohli společnÄ› setkat v našem závodním areálu. Počasí nám zatím vychází vstÅ™íc a věříme, že se bude jednat o kvalitní závody a ne volnou jízdu jednou stopou. Na poÅ™ádání se budou podílet i členové KPM Kosice, neboÅ¥ naše úspÄ›šná spolupráce bude pokračovat i v roce 2017.

  PÅ™ihlášky OTEVŘENY ZDE

  Za AK Radeč

  Ladislav Saidl

  SOBOTA -BRIGÁDA
  Přidáno: 21.03.2017     Autor: -

  Brigáda na trati pÅ™ed sezonou se koná tuto sobotu 25.3 od 9 Hod. Každá pomocná ruka vítána.


  OSOBNOSTI SPORTU ÚPICE - PEPA BÁRTA
  Přidáno: 05.03.2017     Autor: -

  Autoklub Radeč by rád touto cestou podÄ›koval Pepovi Bártovi za dlouholetou spolupráci pÅ™i poÅ™ádání a pÅ™ípravÄ› závodů.


  Byl jsi zaÅ™azen do osobnosti sportu mÄ›sta Úpice a tímto bychom Ti rádi pogratulovali. TÄ›šíme se na další spolupráci s námi všemi v Autoklubu i v dalších letech.

  Pepo velké dík.

  Za AK Radeč team pořadatelů a předseda

  http://www.rajce.net/a13797983
  https://www.youtube.com/watch?v=vO0Yww9V6hc

  Aktualizovaný kalendář 2017
  Přidáno: 29.01.2017     Autor: -

  Vážení závodníci,
  PÅ™ed mÄ›sícem jsme v dobré víÅ™e vydali kalendáÅ™ závodů pro ročník 2017. Bohužel vám pÅ™inášíme jeho zmÄ›nu,
  která byla vynucena pozdÄ› vydaným kalendáÅ™em pro racer buggy ve velké republice.
  Na konci loňské sezóny jsme byli kontaktování zástupci FAS s nabídkou spolupráce,
  a věřili jsme, že další sezóna se ponese v duchu nabídky ve vzájemném spolupůsobení,
  které pÅ™inese opÄ›tovný rozkvÄ›t naší autokrosové disciplíny. Z dosavadních výsledků vyplývá,
  že ne všichni čelní pÅ™edstavitelé se už ztotožnili s myšlenkou opravdové podpory autokrosu
  již od úplných začátků, které nejsou spojeny s takovou finanční zátěží, aÅ¥ už se jedná o kterýkoliv amatérský seriál.
  Ti, kteÅ™í se rozhodli pro spolupráci s Kosice cupem a Radeč cupem a společnÄ› vytvoÅ™ili letošní závodní kalendáÅ™,se dostali novÄ› vydaným kalendáÅ™em do termínové kolize a byli nuceni zvolit, jakým způsobem s původnÄ› daným termínem naloží.
  Protože my považujeme všechny organizace spolupracující na Kosice cupu a Radeč cupu za partnery,
  vyšli jsme jim vstÅ™íc s možnou zmÄ›nou kalendáÅ™e. Jde nám o to, abychom se všichni mohli setkávat na tratích nejen republikového,ale i evropského formátu, protože to si každý opravdový autokrosaÅ™ zaslouží.
  I pÅ™es problémy, které vám tato zmÄ›na pÅ™ináší, věříme, že se nám společnÄ› opravdu podaÅ™í uspoÅ™ádat autokrosový seriál, který naváže na poctivou práci let minulých.
  Za KPM Kosice
  Miroslav Kodrle
  Za AK Radeč
  Ladislav Saidl 


  Datum Kosice CUP 2017 Radeč CUP 2017
  15.4. - Radeč ?
  29.4. Kosice -
  13.5. Humpolec Humpolec
  3.6. Sedlčany Sedlčany
  24.6. - Radeč
  22.7. Kosice  
  29.7.   Radeč
  12.8. Nová Paka Nová Paka
  9.9. Přerov Přerov
  23.9  Humpolec Humpolec
  7.10. PoÅ™íčí nad Sáz. PoÅ™íčí nad Sáz.
  21.10.   Radeč
  28.10. Kosice  

  ?- Dle počasí a stavu trati

  Vyhlášení 2016
  Přidáno: 07.11.2016     Autor: -

  Vážení pÅ™átelé autocrossu,
  máme za sebou sezonu 2016 a již se tÄ›šíme na tu následující v roce 2017. Touto cestou bych rád podÄ›koval všem poÅ™adatelům, fotografům, TV JS a všem co jste se podíleli na pÅ™ípravách a průbÄ›hu vyhlášení ve Vrchlabí. Velké a mnohonásobné díky všem. Dále bych rád podÄ›koval Vám všem jezdcům a rodinným pÅ™íslušníkům a doprovodům, že jste se zúčastnili na vyhlášení ve Vrchlabí v tak hojném počtu. Velké podÄ›kování všem.
  Za mě a AK Radeč super tečka za uplynulou sezonou.

  Za AK Radeč Láďa Saidl


  Reportáž TV JS
  http://www.televize-js.cz/clanky/televize-js/televize-js-vyhlaseni-vysledku-radec-cup-kosice-cup-2016

  Honza Pilát
  http://www.autokrosar.cz/index.php/zobrazeni-galerie/?zobraz_galerii=456

  FOTO ZUZKA
  https://www.facebook.com/pg/Foto-Zuzka-Rallye-217142288483179/photos/?tab=album&album_id=533440366853368

  Slavnostní vyhlášení info č.3
  Přidáno: 31.10.2016     Autor: -

  Na časté dotazy odpovídáme:

  Počet vyhlašovaných míst

  Kategorie Racer buggy 125 se vyhlašuje do 9.místa

  Kategorie Racer buggy 250 se vyhlašuje do 7.místa

  Kategorie Racer buggy 160 a všechny ostatní se vyhlašují do 5.místa


   


  Ty z Vás, kteÅ™í se hodlají zúčastnit, rezervujte si stůl u paní Anny Urbanové na čísle +420 603 592 299

  Slavnostní vvyhlášení info č.2
  Přidáno: 26.10.2016     Autor: -

  Vážení pÅ™íznivci autokrosu,

  V rámci organizace vyhlášení výsledků letošní sezóny bychom ty z Vás, kteÅ™í se hodlají zúčastnit, požádali o rezervaci stolů u paní Anny Urbanové. Stačí zaslat sms na číslo +420 603 592 299, které bude obsahovat pÅ™íjmení, tÅ™ídu a žádaný počet rezervací. V pÅ™ípadÄ› kontaktu pÅ™es FB prosím pÅ™idejte i vaše telefonní číslo.

  Novinkou vyhlášení bude dražba altánu SAMOS, který darovala firma ALTÁNY na VÝŠINCE (www.altany-vysinka.cz). Výtěžek dražby bude pÅ™edán LéčebnÄ› zrakových vad ve DvoÅ™e Králové nad Labem (www.ocnilecebna.cz), která se zabývá pÅ™edevším léčením strabismu a amblyopie u dÄ›tí. S dražbou začneme na částce 10 tis. Kč.

  TÄ›šíme se na shledání s Vámi, které bude místo závodního napÄ›tí, provázet hlavnÄ› spokojenost nad dosaženými výsledky.

  Za KPM Kosice Miroslav Kodrle

  Za AK Radeč Ladislav Saidl


  Strana: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 ,