• Novinky
  • Kalendář závodů
  • Výsledky
  • Online registrace
  • Profil trati
  • Předpisy
  • Fotogalerie
  • Videogalerie
  • Kontakty
  • 4.závod Radeč cupu
    Přidáno: 05.06.2016     Autor: -

    SpuštÄ›ny registrace na 4.závod Radeč cupu, který se koná 18.6.na upravené trati

    Na tomto závodÄ› nás navštíví členové Veteran car klubu Dvůr Králové se svými stroji.

    Jezdci i diváci mají možnost hlasovat o nejhezčího veterána.

     


    Třetí závod Radeč Cupu
    Přidáno: 24.05.2016     Autor: -

    Vážení pÅ™íznivci autocrossu
    musím touto cestou podÄ›kovat všem poÅ™adatelům, kteÅ™í se podíleli na pÅ™ípravÄ› a průbÄ›hu závodu v Sedlčanské kotlinÄ›. Víme jak vypadalo závodištÄ› v minulém týdnu a musíme ocenit jak bravůrnÄ› to kluci zvládli. Velké dík.
    Dále bych rád ocenil pÅ™ístup Vás všech jezdců, jezdili jste prostÄ› čistÄ› a suprovÄ› a svým pÅ™ístupem a pílí pÅ™i najíždÄ›ní na start jste se postarali o super závod.
    DÄ›kuji všem závodníkům, Vašim doprovodům velké dík.
    Nakonec musím podÄ›kovat všem poÅ™adatelům, fotografům, partnerům, sponzorům, kteÅ™í se podíleli na pÅ™ípravÄ› a poÅ™ádání závodů v Sedlčanech. Všem velké dík.
    ProstÄ› dálší super autocrossový víkend strávený s Vámi všemi za super počasí a tÄ›šíme se na další závody.
    Za AK Radeč Láďa Saidl


    Honza Pilát

    http://www.autokrosar.cz/index.php/zobrazeni-galerie/?zobraz_galerii=382

    Michal Vostárek

    https://www.zonerama.com/vostymfoto/Album/1681316

    FOTO Kubin

    http://crosskubin.rajce.idnes.cz/3._zavod_Kosice_Radec_Cup_2016_-_Sedlcany_4.6._2016

     

    Závod v Poříčí nad Sázavou
    Přidáno: 15.05.2016     Autor: -

    Vážení pÅ™íznivci autocrossu,
    rád bych touto cestou podÄ›koval Vám všem poÅ™adatelům, kteÅ™í jste se podíleli na pÅ™ípravÄ› a průbÄ›hu závodu v PoÅ™íčí nad Sázavou a vydrželi s námi bojovat až do konce. Nemá cenu zde vyzdvihovat různé členy autoklubu. Byli jste prostÄ› suproví a jste jedničky. Chlapci a dÄ›včata velké dík.
    Dále bych rád podÄ›koval Vám všem jezdcům, kteÅ™í jste nás pÅ™ijeli podpoÅ™it do PoÅ™íčí nad Sázavou. Byli jste prostÄ› super. Velké dík.
    V neposlední Å™adÄ› musíme podÄ›kovat autoklubu v PoÅ™íčí nad Sázavou za jejich pÅ™ístup a nasazení pÅ™i pÅ™ípravÄ› závodu a podÄ›kovat hlavnÄ› Honzovi Růžičkovi. Velké dík.
    A závÄ›rem bych rád vyzvednul práci našich fotografů. Bez fotografů prostÄ› nežijem. Proto velké díky.
    A co Å™íci závÄ›rem: krásné počasí, super lidi, no prostÄ› super autocrossový víkend.
    Za AK Radeč Láďa Saidl


    Zuzka Foto

    https://www.facebook.com/Foto-Zuzka-Rallye-217142288483179/photos/?tab=album&album_id=462683200595752

    Michal Vostárek

    https://www.zonerama.com/vostymfoto/Album/1604374

    Kubin Foto

    http://crosskubin.rajce.idnes.cz/2._zavod_Kosice_Cup_Radec_Cup_2016_-_Porici_n.S._14.5._2016

    Kubin Video

    https://www.youtube.com/watch?v=KBk8Cfdcxgw

    Info k Nové Pace
    Přidáno: 10.05.2016     Autor: -

    Vážení jezdci, pÅ™íznivci autokrosu,

    Zde je vyjádÅ™ení pÅ™edsedy AK Nová Paka Bohumila Kužela:

             Auto klub v AÄŒR Nová Paka s politováním musí všem jezdcům a pÅ™íznivcům

    autokrosu Kosice cup oznámit, že naplánovaný závod seriálu na sobotu 14.kvÄ›tna 2016 se nemůže uskutečnit z důvodů pÅ™ekročení limitu odbÄ›ru vody povoleného na kvÄ›ten z pÅ™ilehlého rybníka.

    Povolením Povodí Labe a vodoprávního úÅ™adu máme stanovený limit odbÄ›ru. NÄ›kdo z naších,,pÅ™átel ,, si dal za práci pÅ™esnÄ› spočítat odbÄ›r a anonymnÄ› nás udat na vodoprávní úÅ™ad Nová Paka,s kterým nyní celou problematiku znovu Å™ešíme.Věříme, že se celý problém v nejbližší dobÄ› vyÅ™eší abychom mohli pokračovat v plánovaných akcích jak autokrosu tak motokrosu. V součastné dobÄ› jsou do odvolání zákazu zastaveny všechny závody a treninky. Celá vÄ›c nás velice mrzí ,ale lidská závist , blbost a moc státních úÅ™edníků v této dobÄ› vládne v naší společnosti a odrazuje ještÄ› ty co chtÄ›jí nÄ›co dÄ›lat od práce.

    Výbor AK Nová Paka

    Bohužel zpráva pÅ™išla v dobÄ› (dnes odpoledne), kdy už nebylo možné jakýmkoliv jiným způsobem zajistit kropení trati.

    ALE… vyšel nám ohromnÄ› vstÅ™íc AMK PoÅ™íÄí – jedeme TAM, takže jenom mÄ›níme lokaci a ne termín.

    Obrovskou mÄ›rou se na této rychlé reakci podílel Honza „Pinďa“ Růžička a všichni mu za jeho pÅ™ístup dÄ›kujeme.

    TÄ›šíme se na Vás,


    Registrace na druhý závod Radeč Cupu
    Přidáno: 20.04.2016     Autor: -

    Vážení závodníci!

    Byly spuštÄ›ny pÅ™ihlášky na závod  v Nové Pace.

    Protože se tento závod započítává do poháru

    Radče i Kosic,

    REGISTRUJTE SE PROSÍM

    NA TENTO ZÁVOD NA STRÁNKÁCH

    www.kpmkosice.cz

     


    Hodnocení 1.závodu
    Přidáno: 09.04.2016     Autor: -

    Vážení a milí pÅ™íznivci autocrossu.
    Máme odjetý první závod Radeč cupu 2016. Jsem rád, že jste se dostavili na tento závod v tak hojném počtu. I když nám nepÅ™álo počasí, musím pÅ™iznat, že jste opravdu jezdili čistÄ› a ohleduplnÄ› ke svým soupeřům, i když traÅ¥ byla Å™ádnÄ› mokrá. Musím Vám všem jezdcům vysmeknout poklonu a podÄ›kovat, že jste s námi poÅ™adateli vydrželi bojovat až do konce. Velké dík.
    ZávÄ›rem bych rád podÄ›koval všem poÅ™adatelům a samozÅ™ejmÄ› i poÅ™adatelům od Kosic, kteÅ™í se s námi podíleli na pÅ™ípravÄ› a průbÄ›hu závodu. Chlapci a dÄ›včata velké dík. Dále bych rád podÄ›koval holkám na kase, holkám ve stánku, hasičům, záchrance a v neposlední Å™adÄ› všem fotografům, kteÅ™í v tomto počasí se leckdy nebáli ke svému koníčku i kleknout a mnohdy i lehnout. Za toto velké dík. SamozÅ™ejmÄ› nesmíme zapomenout na televizi JS.
    Díky všem.
    SamozÅ™ejmÄ› se tÄ›šíme na další závody v sezónÄ› 2016
    Za AK Radeč Ladislav Saidl


    Fotogalerie - Zuzka Rallye

    Fotogalerie - Patrika BÅ™ezinová

    Fotogalerie - Jirka Bořek

    lVideo - TV JS


    Fotogalerie - Josef ÄŒervený


    Fotogalerie - Petra Králová


    Fotogalerie - Kubin


    Fotogalerie - Pavel Chymek


    Fotogalerie - David JeÅ™ábek

     

    Aktualní info
    Přidáno: 08.04.2016     Autor: -

    Asi od 15:00 neprší, všechno je pÅ™ipraveno na závod
     


    Aktuální info
    Přidáno: 08.04.2016     Autor: -

    TraÅ¥ na první letošní závod je pÅ™ipravená, počasí pátek ráno-zataženo neprší


    Strana: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 ,