• Novinky
 • Kalendář závodů
 • Výsledky
 • Online registrace
 • Profil trati
 • Předpisy
 • Fotogalerie
 • Videogalerie
 • Kontakty
 • Zahradní altány a krytá posezení jako ozdoba Vaší zahrady z kvalitních materiálů.
  Výsledky
  Přidáno: 07.08.2018     Autor: Ladislav Saidl

  Aktualizace výsledků !


  Uff - tak se nám konečně podařilo uchladit počítač, takže jsou aktualizovány výsledky Radeč cupu !!

  Nová Paka
  Přidáno: 30.07.2018     Autor: Vlastimil Mečár

  Máte poslední možnost přihlásit se na závod v Nové Pace, který se jede 18.8. Brzo se registrace uzavřou.
  Odkaz na registrace:

  https://www.kpmkosice.cz/kosice-cup-2015/prihlaska-k-zavodu/

  Propozice k závodu v Žamberku
  Přidáno: 26.07.2018     Autor: Vlastimil Mečár

  STANDARTNÍ PROPOZICE
  Česká Trofej autokrossu pro závod v Žamberku 28.7. 2018
  I. Vstupní informace
  II. Program
  III. Organizace
  IV. Všeobecná ustanovení
  V. Depo
  VI. Přejímky
  VII. Průběh závodu
  VIII. Další informace
  I.Vstupní informace
  Pořadatel AK Radeč z.s. vypisuje závod seriálu Česká Trofej Radeč cupu dne 28.7.208 na závodišti v Žamberku. Závod se pořádá v souladu se Sportovními, Technickými a Organizačními a bezpečnostními předpisy vydanými pro tento seriál a platnými pro rok 2018.
  II.Program
  26.7.2018 24.00 hod. Uzávěrka přihlášek s normálním startovným na
  www.akradec.cz
  27.7.2018 16.00 hod. Otevření depa!!! Depo je na místě organizováno pořadatelem.
  19.00 – 21.00 hod. Předběžné Technické prohlídky a předběžná Administrativní přejímka
  28.7.2018
  7.00 – 8.00 hod. Technické prohlídky a administrativní přejímka
  8.00 – 9.00 hod. Trénink
  9.00 hod. Rozprava s jezdci
  9.15-9.30 hod. Začátek série rozjížděk
  16.00 hod. Finále
  18.00 hod. Slavnostní předání cen
  Časový harmonogram bude upravován podle průběhu závodu.
  III.Organizace
  1. Organizační výbor
  Ladislav Saidl, tel. 608807801
  Hana Saidlová, tel. 608826302                                                                                                                         

  Miloš Vladovič,tel.736228951
  Rudolf Švorc, tel. 603755620
  Vlastimil Mečár, tel. 608908810
  Sergiu Sandul, tel. 776731216
  2. Činovníci závodu
  Ředitel závodu – Ladislav Saidl
  Tajemník závodu – Miloš Vladovič
  Hlavní sportovní komisař – Vlastimil Mečár
  Hlavní technický komisař – Vlastimil Mečár
  Hlavní traťový komisař – David Muller
  Startmaršál – Jaroslav Janáček
  Rozhodčí faktu, cíl – Rudolf Švorc
  PC administrátor – Hana Saidlová
  3. Oficiální vývěsková tabule – bude umístěna u věže, nebo na místě určeném při rozpravě
  IV.Všeobecná ustanovení
  1. Závod je započítáván do seriálu RC s plným počtem bodů u všech tříd s min.
  počtem 5 jezdců v závodě a s polovičním počtem bodů od 3 jezdců ve třídě. Třída
  s menším počtem než 3 jezdci ve třídě nebude vyhlašována a jezdci budou přiřazeni
  k nejbližší třídě.
  2. Závodu se smí zúčastnit fyzická osoba nebo více osob jako jeden team. Osoby
  mladší 18 let mohou závodit jen v doprovodu rodiče nebo osoby, která se prokáže
  notářsky ověřenou plnou mocí.
  3. Jezdci, kteří nemají RTP se závodu účastní bez omezení, podmínkou je přihlášení
  k závodu v souladu s platnými předpisy tj. absolvování technické a administrativní
  přejímky.
  4. Vypsané třídy (dle TP 2018)
  A – do 1400 ccm
  B – do 1600 ccm
  C – nad 1600 ccm
  Š1400 – Škoda do 1400 ccm
  N1400 – neupravené vozy do 1400 

   S – Speciál

  D1 – Buggy 4×2
  D2 – Buggy 4×4 (dle počtu přihlášek – min. 3)
  K – KART
  R1 – RACER do 160 ccm
  R2 – RACER do 125 ccm
  R3 – RACER do 250 ccm
                                                                                                                                                                                                                                                                
  5. Přihlášky k závodu
  5.1 Přihlásit k závodu se lze na stránkách www.akradec Přihlášky
  nebo při administrativní přejímce v den závodu, ale jezdec platí vyšší
  startovné.
  5.2 Startovné je 1400,- Kč splatné při administrativní přejímce, zvýšené
  startovné je 1600,- Kč. U tříd Racer je startovné 1000,- Kč, zvýšené 1200,- Kč. Startovné ve dvou třídách je 1900,- Kč, ve třech třídách 2600,- Kč. 
  5.3 Ve startovném je zahrnut poplatek za takzvané „kempovné“ ( voda, WC, osvětlení, příprava a úklid depa).El. energie bude účtovaná 150,-Kč
  5.4 Startovné se vrací pouze v případě odstoupení jezdce před startem do tréninku. V případě odstoupení ze závodu po absolvování tréninku se vrací jezdci polovina startovného. Jezdec je povinen si vyžádat vrácení startovného sám. Vrácení startovného povoluje ředitel závodu.
  6. Jezdec se účastní závodu na vlastní nebezpečí, pořadatel nenese žádnou
  odpovědnost za případné škodní události na zdraví nebo majetku. 
  V. Depo
  1. Depo je organizované pořadatelem. Předběžná rezervace míst je možná – p. Vl.Mečár tel. 608908810
  2. Při příjezdu teamu na závodiště je nutné urychleně obsadit přidělené místo a
  neblokovat příjezdové komunikace. Skládání závodních vozidel na příjezdových
  komunikacích je zakázáno.
  3. Do depa je povolen vjezd pouze vozidlům přepravujícím závodní vozidla. Ostatní vozidla doprovázející závodníky musí být odstavena na parkovišti pro diváky, případně uhrazen poplatek 100,-Kč za auto.
  4. Při stání závodních vozidel nebo opravách musí jezdci a jejich doprovod zabránit úniku ropných produktu, pod celým vozidlem musí být uložena záchytná nepropustná plachta s přesahem 50 cm na každou stranu.
  5. Všichni v depu si ručí za svůj majetek, musí udržovat pořádek a noční klid. Rozdělávání ohňů je zakázáno.
  6. V depu platí bez výjimek zásady ochrany životního prostředí dle platných zákonů ČR. Za případné prohřešky nenese pořadatel žádnou odpovědnost a odpovědnost padá na toho, kdo zákony porušil.
  VI.Přejímky
  1. Jezdec se musí dostavit se závodním vozem nejprve na technickou prohlídku,
  jezdci s RTP vozidla se dostaví pouze s Průkazem sportovního vozidla vydaným KPM Kosice nebo AK Radeč. Po prohlídce vozu vystaví technický komisař kartu „Převzetí vozidla k závodu“.
  2. Dále jezdec absolvuje administrativní přejímku, kde je povinen vlastnoručně
  vyplnit přihlášku k závodu, za nezletilé jezdce vyplní a podepíše přihlášku zákonný
  zástupce. Při administrativní přejímce předkládá požadované dokumenty(viz Soutěžní předpisy) a kartu Převzetí vozidla k závodu.
  3. Jezdec musí mít při přejímce na vozidle řádně umístěna a provedena startovní čísla a po dobu závodu zajistí jejich jasnou čitelnost. Jezdec musí změnit své startovní číslo, pokud bylo již zaregistrováno jinému jezdci.
  4. Jezdec obdrží při přejímce tři samolepící vstupenky, pro sebe a dva členy teamu. Tyto vstupenky jsou členové teamu povinni si neprodleně umístit na zápěstí.
  5. Doplňkové kontroly mohou být provedeny kdykoliv během závodu.
  VII. Průběh závodu
  1. Jezdec musí absolvovat trénink a odjet min. jedno celé kolo. Při poruše vozidla platí, že když jezdec přejel silou motoru startovní čáru, klasifikoval se do závodu.
  2. Jedou se tři rozjížďky, pro postup jezdce do finále se započítávají body ze všech rozjížděk. Body do finále se počítají od 10 (1 jezdec 10 bodů, 2 jezdec 9 bodů atd.), jezdec s vyšším počtem bodů postupuje do finále. Jezdci jsou zařazení do startovních roštů, tak aby vystřídali všechny startovní řady, rozjížďky jsou číslovány. Jezdci jsou rozhlasem upozorněni na následující rozjížďku a na jména jezdců, kteří jsou do této rozjížďky zařazeni. Jezdec nesmí nastoupit do jiné rozjížďky, musí sledovat rozpis rozjížděk a na start se dostavit včas.
  3. Do finále postupuje přímo osm nejlepších jezdců z rozjížděk a dva jezdci z finále B.
  Pokud bude méně jak 14 jezdců ve třídě, B finále se nejede a do A finále postupuje
  nejlepších deset jezdců z rozjížděk.
  4. V případě, že se jezdec nedostaví na start, jeho místo zůstává prázdné.
  5. Po odjetí rozjížděk budou zveřejněny průběžné výsledky a případná napomenutí
  nebo tresty.
  6. Jezdec může podat protest na technický stav vozidla soupeře nebo na rozhodnutí
  komisařů. Protest musí být podán písemně řediteli závodu do deseti minut po
  dokončení rozjížďky. Jakákoliv jiná forma protestu nebude brána v potaz a při
  nesportovním chování bude jezdec vyloučen ze závodu.
  7. Během závodu musí být na závodním vozidle zapnuto zadní světlo a to již při
  příjezdu na start. Pokud startmaršál signalizuje tabulí se zobrazeným symbolem
  reflektoru, musí jezdec rozsvítit brzdová světla.
  8. Za nesportovní chování jezdce nebo jeho doprovodu bude jezdec vyloučen ze
  závodu.
  9. První tři jezdci z každé třídy obdrží ceny.
  U třídy Racer 160 obdrží ceny prvních deset jezdců.
  U třídy Racer 125 obdrží ceny prvních osm jezdců.
  U třídy Racer 250 obdrží ceny prvních pět jezdců.
  VIII. Další informace
  1. V depu jsou povoleny přenosné grily.
  2. Po 22.00 hod. je zakázáno jakýmkoliv způsobem rušit noční klid.
  3. V depu je zajištěna studená voda, stánek, splachovací WC, omezené připojení na el. energii.
  4. Každý jezdec je povinen mít na svém stanovišti v depu hasicí přístroj min. 2l a nádobu nebo plastový pytel na odpad. Nebezpečný odpad musí být uložen do připravených nádob na sběrném místě.
  5. Do prostoru depa je zakázán vjezd soukromých vozidel. Za poškození vozidel nenese pořadatel žádnou odpovědnost.
  6. Je zakázaná jakákoliv propagace bez vědomí pořadatele.
  7. Další informace jsou obsaženy v Soutěžních, Technických a Organizačních a bezpečnostních předpisech na stránkách pořadatele.
  8. Pořadatel může na základě SP rozhodnout jinak než je uvedeno v propozicích a to před i v průběhu závodu.
  9. Prohlídky RTP pouze po dohodě s Technickým komisařem : p. Mečar tel. 608908810
  Za AK Radeč
  Ladislav Saidl

   

  INFO Žamberk
  Přidáno: 25.07.2018     Autor: Vlastimil Mečár

   

   

  28.7 se Žamberk určitě jede


  Žamberk 28.7.2018
  Přidáno: 12.07.2018     Autor: Vlastimil Mečár

  Spuštěny registrace na závod v Žamberku, který se jede 28.7. 


  Upozornění pro jezdce
  Přidáno: 09.07.2018     Autor: Vlastimil Mečár

  Vážení jezdci,

   

  Přinášíme Vám důležitou zprávu k závodu Radeč cupu, který se měl konat v termínu 21.7.2018.

   

  Musíme se Vám jezdcům i Vašim doprovodům omluvit, avšak tento závod jsme nuceni zrušit vzhledem k místní situaci se zdroji vody. Prakticky můžeme vyloučit možnost standardního kropení a vzhledem k bezpečnosti všech účastníků akci rušíme. Závod je zrušen bez náhrady.

   

  Ještě jednou se všem omlouváme za způsobené komplikace. Závod 28.7.2018 v Žamberku bude uskutečněn dle kalendáře. Těšíme se na shledání s Vámi o pár dní později v Žamberku.

   

  Za AK Radeč

  Ladislav Saidl


  Změna kalendáře Radeč cupu
  Přidáno: 02.07.2018     Autor: Vlastimil Mečár

  Vážení jezdci Radeč cupu,

  Po mnoha urgencích z Vaší strany Vám vycházíme vstříc a v kalendáři dochází k posunutí termínu prvního z letních závodů vypsaných pro Radeč cup.

  Na domácí trati v Radči se pojede až 21.července, tak aby nekolidoval se závodem MMČR v autokrosu v Poříčí nad Sázavou, termín závodu v Žamberku, 28. července, zůstává zachován.

  Za AK Radeč

  Ladislav Saidl


  INFO K PACE č. 2
  Přidáno: 22.06.2018     Autor: Vlastimil Mečár

  Vážení jezdci,

  Po vyhodnocení předpřihlášek na srpnový závod v Nové Pace jsme dospěli k jednoznačnému rozhodnutí. Závod ve Štikovské rokli bude pouze jednodenní a bude mít omezení, co se týče počtu účastníků v jednotlivých divizích. Podmínkou pro jistý start v Nové Pace je účast na minimálně třech závodech letošního Kosice cupu a Radeč cupu. Posledními dvěma závody započítávanými do této kvóty jsou závody 7.7. v Kosicích a 14.7. v Radči.

   

  Jezdci, kteří splní uvedenou podmínku, v současnosti je to 68 účastníků, se budou moci přednostně přihlásit k závodům v Pace a teprve týden před vlastním závodem bude na základě těchto přihlášek umožněno přihlášení i jezdcům, kteří daný limit nesplnili. Celkový počet maximálně přihlášených v dané divizi uveřejníme až po červencovém závodu v Radči.

   

  Omlouváme se Vám za komplikace, ale věříme, že tímto opatřením se nám podaří maximalizovat úspěšný průběh srpnového závodu.

   

  Za KPM Kosice Miroslav Kodrle

  Za AK Radeč Ladislav Saidl


  Strana: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 ,