• Novinky
 • Kalendář závodů
 • Výsledky
 • Online registrace
 • Profil trati
 • Předpisy
 • Fotogalerie
 • Videogalerie
 • Kontakty
 • Nová Paka se jede
  Přidáno: 01.08.2019     Autor: Ladislav Saidl

   

  Tak na Paku je momentálně přihlášených 116 jezdců. Takže ještě zbývá pár volných míst. Ať si píše a říká kdo chce, co chce, Paku jedeme. 


  Propozice k Nové Pace
  Přidáno: 26.07.2019     Autor: Vlastimil Mečár

   

  JSOU TO PROPOZICE Z REPUBLIKY, TAK JE BERTE S NADHLEDEM. NAPŘÍKLAD MĚŘENÍ HLUKU VÝFUKŮ, HOMOLOGOVANE KOMBINÉZY, HOMOLOGOVANE VYBAVENÍ VOZU ATD.   

   

  ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

  Klubový závod

   NOVÁ PAKA

  03. - 04.08 .2019

  OBSAH:

  I

  PROGRAM

  II

  ORGANIZACE

  III

  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

  IV

  VI              

  POJIŠTĚNÍ

  PŘEJÍMKY

  JÍZDY

  VII

  CENY A POHÁRY

  VIII

  DALŠÍ INFORMACE

  I.    PROGRAM

  17.7.2019    Zveřejnění propozic a přijetí přihlášek

  2.8.2019    Uzávěrka přihlášek

  Pátek

   

  1800 - 2030    Administrativní přejímka (budova v parkovišti závodních strojů)

  1830 - 2030    Technická přejímka (budova v parkovišti závodních strojů)

   

  Sobota

  08.00-09.00    Administrativní přejímka (budova v parkovišti závodních strojů)

  08.00-09.00    Technická přejímka (budova v parkovišti závodních strojů)

  09.00-10.30    Volný trénink – 3 kola

  11.00    Rozprava s jezdci

  11.30    První série rozjížděk

  15.30    Druhá série rozjížděk 

   

  Neděle

  08.30    Začátek třetí série rozjížděk

  1230 - 1600    Semifinále a Finále

      16.30    Slavnostní předání cen v prostoru technické přejímky v depu

  Il.    ORGANIZACE

  Auto klub v AČR Nová Paka bude organizovat klubový podnik /klubový závod/          v souladu s Mezinárodním sportovním řádem FIA (včetně příloh), s předpisy autokrosu FIA, s všeobecnými předpisy pro mistrovství a s těmito propozicemi (a jakýmikoli dalšími předpisy, které mohou být zveřejněny pořadatelem).

                                                                                                                                                                      

   

  a)    Organizační výbor

  Kužel Bohumil - předseda organizační výboru a předseda Auto klubu v AČR Nová Paka, Tichý Miroslav, Straka Josef, Koch Leoš, Antoš Jiří, Krejčí Miroslav, Slaboch Milan, Havel Luděk, Saidl Ladislav, Vávra Pavel, Ulrich Jaroslav, Novotný Milan, Ulrich Martin, Vydra Pavel, Miroslav Chudoba, Vlastimil Mečár, Ladislav Tejchman

   

  Adresa sekretariátu:        Auto klub v AČR Nová Paka

  Štikov 122

  509 01 Nová Paka

  e-mail: autoklubnp@seznam.cz 

  www.autoklubnp.cz

   

  b)    Činovníci

   

  Sportovní komisaři                    Jiří KADLEC   

  Ředitel závodu                        Bohumil KUŽEL

  Hlavní technický komisař                Pavel VÁVRA, Vlastimil MEČÁR

  Hlavní časoměřič                    Ladislav SAIDL,Hana SAIDLOVÁ

  Hlavní lékař                        MUDr. Lubor VOKROUHLICKÝ

  Rozhodčí faktu     - Startovní čára        Miloš JANÁK,Jaroslav JANÁČEK

  - Předčasný start        Jakub ZAHRADNÍK, Miroslav MERTA,

                  Stanislav HANUŠ, Michal VRABEC

  - Cíl                Ladislav SAIDL, Aleš BRENDL

  c)    Oficiální vývěsková tabule

  Oficiální vývěsková tabule bude umístěna v parkovišti závodních.

  III.    VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

  Vypsané divize: RB 160, RB 125, RB 250

  S1do 1400 ccm, S2 do 1600 ccm, S3 nad 1600ccm, S4 speciál 4x4,

   N 1400, N Škoda 1400, Buggy 4x2, Buggy 4x4, Junior buggy 4x4, Kart,

    + dle specifikací německého a holanského poháru

  a)     Popis trati

  Místo konání:    Nová Paka - Štikovská rokle

  Pro všechny divize mimo RB160    Pro RB 160

  Délka:            930 metrů                    550 metrů

  Šířka startu:        20 metrů                    20 metrů

  Maximální šířka:    18 metrů                    18 metrů

  Minimální šířka:    10 metrů                    10 metrů

  Převýšení:        37 metrů                    20 metrů

  Poloha:        GPS: 50°29'13.4556", 15°32'28.287"

  b)    Přihlášky

  Každá osoba, která se chce zúčastnit podniku, musí zaslat řádně vyplněnou přihlášku do 2.8.2019 23:59 hod. na sekretariát: 

      Auto klub v AČR Nová Paka

      Štikov 122

      50901 Nová Paka

      email: vlastimilmecar@gmail.com a nebo SMS 608908810 a nebo autoklubnp@seznam.cz

  Maximální počet startujících v každé divizi je 30.


   

  c)    Vklady

  Vklad je:

  • Všichni dospělí soutěžící, kteří se přihlásili do první uzávěrky přihlášek, platí vklad včetně pojištění ve výši 3.000 Kč /120 Euro/ (Racer buggy 2.200 Kč).      /88 Euro/ Členský příspěvek pro nečleny za registraci individuálního člena činí 100,- Kč /4 Euro/                                                                                                               Vklad musí být zaplacen v hotovosti na administrativní přejímce.

  Účetní doklady o zaplacení vkladu budou předávány při administrativní přejímce. 

  Vzhledem k tomu, že přihláška jezdce a potvrzení o přijetí od pořadatele se považuje za smlouvu, je jezdec, který nepřijede na podnik, se musí co nejdříve omluvit s uvedením důvodu.

  d)    Vklad bude vrácen pouze: 

  • v případě odmítnutí přihlášky

  • pokud se soutěž nebude konat,

   

  IV.    POJIŠTĚNÍ
  a)     Pojistné krytí pořadatele

  Autoklub ČR uzavřel se společností Kooperativa pojišťovna, a. s. Vienna Insurance Group, prostřednictvím společnosti PLATINUM Consulting s. r.o. rámcovou pojistnou smlouvu č. 7721068860 o pojištění odpovědnosti pořadatele za škodu způsobenou jinému až do výše 10.000.000 Kč na akci.

  b)     Pojištění soutěžících a jezdců

  Součástí rámcové pojistné smlouvy je pojištění odpovědnosti účastníků za škodu způsobenou při akci jinému, a to účastníkem nebo provozem jeho vozidla. Pojištění se nevztahuje na újmy způsobené ostatním účastníkům akce. Limit pojistného plnění na jednoho účastníka akce činí 10,000.000 Kč na pojistnou událost s integrální franšízou 5.000 Kč, tzn., že škody do 5.000 Kč nebudou hrazeny a škody nad tento limit budou hrazeny v plné výši.

  c)    Každý jezdec musí mít sjednané své osobní úrazové pojištění, které je povinen předložit při administrativní přejímce (u držitelů licencí AS AČR stačí předložit licenci jezdce). Pojištění zahraničních účastníků musí zahrnovat i krytí nákladů na případné léčení v ČR.

  V.    PŘEJÍMKY

  a/    Administrativní přejímka

     Jezdci nebo jejich oficiální zástupci /pro RB jejich zákonní zástupci/ se musí dostavit na administrativní přejímku, která se koná v sále v budově depa. U jezdců mladších 18 let musí být zástupce přítomen vždy.

  b/   Technická přejímka

   Jezdci nebo jejich oficiální zástupci se musí dostavit k technické přejímce, která se koná v budově depa.

  c/  Hluk

  Pro všechny vozy platí limit 100 dB měřeno hlukoměrem nastaveným na A a „SLOW“, umístěným pod úhlem 45° vzhledem k výstupu výfukového potrubí a ve vzdálenosti 50 cm od něj při 4500 ot/min.   

  VI.       JÍZDY

   a/   jeden volný trénink na 3 kola od prvního projetí cílové čáry

   b/   informace pro jezdce budou předány jezdcům v písemné 

         podobě při administrativní přejímce

   c/   Kvalifikační jízdy jsou vypsány na 4 kola.

   d/   Semifinálové jízdy jsou vypsány na 5 kol

   e/   Finálové jízdy jsou vypsány na 6 kol

   

  VlI.    CENY A POHÁRY

  Vyhlášení vítězů bude bezprostředně po skončení závodu v parkovišti jezdců. Jezdci, kteří se umístili na prvních třech místech, se musí tohoto vyhlašování zúčastnit. Neúčast na vyhlašování bude potrestána propadnutím věcných cen.

  V dětských kategoriích vyhlašujeme všechny zúčastněné ve finále.

   

  VlII.    DALŠÍ INFORMACE

  a)    Protesty - odvolání

  Protesty musí být podány v souladu bodem 5.2 Disciplinárního řádu AS AČR.

  Všechny protesty musí být písemně a musí být předány řediteli závodu nebo jeho zástupci či v jejich nepřítomnosti sportovním komisařům, a také částka 11.500 Kč. Pokud protest vyžaduje demontáž a opětovnou montáž různých prvků vozu, od protestujících je vyžadována kauce až do výše 250.000 Kč.

  Soutěžící mají právo na odvolání, a to ve smyslu bodu 5.3 Disciplinárního řádu AS AČR. Výše kauce při odvolání činí 22.000 Kč.

  b)    Činovník pro styk se soutěžícími

  Činovník pro styk s jezdci se rozpozná podle výrazně označené vesty s nápisem a jeho foto bude na oficiální vývěskové tabuli.

  Po dobu konání závodu se činovník pro styk s jezdci bude nacházet v prostoru oficiální vývěskové tabule v parkovišti „A“.

  c)    Zplnomocnění

  Tyto propozice byly schváleny FAS AČR dne                pod AC .   

  Bohumil Kužel 

  ředitel závodu

   

  Počet přihlášených jezdců ze zahraničí na Novou Paku :
  Přidáno: 25.07.2019     Autor: Vlastimil Mečár

   

  Buggy 4x4 - 11
  Buggy 4x2- 8
  RB 250 - 2
  Mini buggy - 6
  Junior buggy - 4
  Kart cross- 6
  Do 1600- 3
  Nad 1600- 5
  Speciál - 9


  1 info k Nové Pace
  Přidáno: 25.07.2019     Autor: Vlastimil Mečár

   

  Spuštěny registrace na 3-4.8.2019 na Novou Paku na www.akradec.cz 

  V tuto chvíli je přihlášeno i 59 jezdců z Holandska, Německa a Belgie.

  Nový kalendář závodů Radeč cupu:

  23.3 Testovaci zavod + RTP Nechanice
  20.4 RADEC
  4.5. PORICI NAD SAZAVOU
  1.6. RADEC
  22.6. PREROV / Radec cup + KAP(Karpatsky Autokrosovy Pohar) 
  20.7. DOLNI BOUSOV
  3.8. - 4.8 NOVA PAKA
  17.8 Radeč 
  31.8. Nechanice ???
  14.9. PŘEROV / Radeč cup + KAP(Karpatsky Autokrosovy Pohar
  19.10. RADEČ
  2.11. NECHANICE (dle stavu trati a pocasi


  Propozice k 5 Závodu Radeč cupu
  Přidáno: 13.07.2019     Autor: Vlastimil Mečár

   

   

  Česká Trofej autokrossu Radeč cupu pro závod v Nechanicích u Hradce Králové. Pořadatel AK Radeč z.s. vypisuje závod seriálu Česká Trofej Radeč cupu dne 20.7.2019 na závodišti v Nechanicích. 

  Závod se pořádá v souladu se Sportovními, Technickými a Organizačními a bezpečnostními předpisy vydanými pro tento seriál a platnými pro rok 2019.

  Doporučujeme přivést si vlastní elektrocentrály.

  Je k dispozici nové depo s větší kapacitou, ale bez možnosti El. přípojek. 

  19.7.2019 v 13.00 hod. uzávěrka přihlášek se standartnim startovním na www.akradec.cz

  19.7.2019: V 16. 00 hod. otevření depa.

  Přijímky k závodu 18:00 - 20:00.

   

  20.7.2019:

  7.00– 8.30 hod. Technické prohlídky a administrativní přejímka

  8.30 – 9.30 hod. Trénink

  9. 30 hod. Rozprava s jezdci

  10.00 hod. Začátek série rozjížděk

  16.00 hod. Finále

  18.00 hod. Slavnostní předání cen

  Časový harmonogram bude upravován podle průběhu závodu.

  Organizační výbor: Ladislav Saidl, tel. 608807801

  Hana Saidlová, tel. 608826302

  Rudolf Švorc, tel. 603755620

  Vlastimil Mečár, tel. 608908810

  Činovníci závodu:

  Ředitel závodu – Ladislav Saidl

  Tajemník závodu – Jan Nešpor

  Hlavní sportovní komisař - Vladimír Levý 

  Hlavní technický komisař – Vlastimil Mečár

  Hlavní traťový komisař - David MÜler

  Startmaršál – Jarda Janáček

  Rozhodčí faktu, cíl – Ruda Švorc

  PC administrátor – Hana Saidlová.

  Oficiální vývěsková tabule – bude umístěna na místě určeném při rozpravě.

  Závod bude bodově započítáván do seriálu Radeč cup.

  Na místě budou pro zájemce probíhat RTP pro seriál Radeč cup 2019.

  Startovné: Děti - 1200Kč

  Dospělí- 1400 Kč

  dvě kategorie - 2000 Kč

  tři kategorie - 2500 Kč

  Za AK Radeč

  Ladislav Saidl


  Změna závodiště na 5 Závod Radeč Cupu
  Přidáno: 12.07.2019     Autor: Vlastimil Mečár

   

  POZOR, ZMĚNA !!!!!!!!!

  Vážení jezdci

  Omlouváme se, ale jsme nuceni přesunout  závod z Dolního Bousova, který se měl uskutečnit 20.7.2019 na jinou trať.

  Bohužel nejsme  schopni při současném počtu přihlášených jezdců tuto republikovou trať  v Dolním Bousově ufinancovat.

  Tento závod přesouváme na trať v Nechanicích u Hradce Králové. Termín závodu zůstává stejný 20.7.2019.

   

  vedení Autoklubu Radeč


  Registrace
  Přidáno: 09.07.2019     Autor: Vlastimil Mečár

  Registrace na závod 20.7 V Dolním Bousově na 
  http://www.akradec.cz/online_registrace.php

   
  Registrace na za závod 3-4.8 v Nové Pace na email: vlastimilmecar@gmail.com nebo SMS 608908810. Jméno jezdce, startovní číslo, kategorie. V tuto chvíli již máme 50 přihlášených jezdců z Německa, Holandska, Belgie. Už zbývá jen cca 80 míst. 


  5 Závod
  Přidáno: 02.07.2019     Autor: Vlastimil Mečár
  Registrace na 5 Závod Radeč Cupu, který se jede 20.7.v Dolním Bousově spuštěny.

  Strana: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 ,