• Novinky
 • Kalendář závodů
 • Výsledky
 • Online registrace
 • Profil trati
 • Předpisy
 • Fotogalerie
 • Videogalerie
 • Kontakty
 • STARTOVNÍ ROŠTY - HUMPOLEC
  Přidáno: 23.06.2020     Autor: -
  Propozice Humpolec
  Přidáno: 21.06.2020     Autor: Ladislav Saidl

  Propozice k závodu v Humpolci 27.6.2020

   

  ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
  Klubový závod
  Humpolec
  27.6.2020
  OBSAH:
  I PROGRAM
  II ORGANIZACE
  III VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
  IV POJIŠTĚNÍ
  V PŘEJÍMKY
  VI JÍZDY
  VII CENY A POHÁRY
  VIII DALŠÍ INFORMACE

  I. PROGRAM
  21.6.2020 Zveřejnění propozic a přijetí přihlášek
  17.6.2020 Uzávěrka přihlášek
  Pátek:
  14.00 – 20.00 Administrativní přejímka (u hlavní budovy )
  14.00 – 20.00 Technická přejímka (u hlavní budovy)

  Sobota:
  06.30-07.30 Administrativní přejímka (v hlavní budově)
  06.30-07.30 Technická přejímka (u hlavní budovy)
  07.30-08.30 Volný trénink – 2 kola
  08.30 Rozprava s jezdci
  08.45 První série rozjížděk
  11.00 Druhá série rozjížděk

  13.00 Začátek třetí série rozjížděk
  15.30 -16.00 Finále
  19.00 Slavnostní předání cen bude upřesněno
  Il. ORGANIZACE
  Motorsport Radeč klub v AČR a Autoklub Radeč z.s. bude organizovat klubový podnik /klubový závod/ v souladu s Technickými , sportovními a bezpečnostními předpisy Autoklubu Motorsport Radeč a Autoklub Radeč.


  a) Organizační výbor
  Ladislav Saidl - předseda organizační výboru a předseda Motorsportu Radeč, Rudolf Švorc, Pavel Vávra, Jan Nešpor, Milan Šárovec, Hana Saidlová, Martina Bártová, Monika Šafránková, Miloš Svoboda, Jaroslav Janáček, Miroslav Kužel, Iva Kuželová

  Adresa sekretariátu: Motorsport Radeč klub v AČR
  Rýchorská 95,Trutnov
  e-mail: areno@email.cz
  www.akradec.cz , a-autocross.cz

  b) Činovníci

  Sportovní komisaři : Milan Šárovec
  Ředitel Závodu : Vladimír Levý Zástupve ředitele: Ladislav Saidl
  Hlavní technický komisař :Pavel VÁVRA, Jan Nešpor
  Hlavní časoměřič: Hana Saidlová, Martina Bártová, Monika Šafránková
  Hlavní lékař :Záchranná služba Humpolec
  Rozhodčí faktu - Startovní čára : Jaroslav JANÁČEK, Miroslav Kužel,Jan Krejčí, Roman Kareš, členové klubu AMK Humpolec
  - Předčasný start : Jaroslav Janáček
  - Cíl: Rudolf Švorc
  c) Oficiální vývěsková tabule
  Oficiální vývěsková tabule bude umístěna v areálu AMK Humpolec
  III. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
  Vypsané divize: RB 160, RB 125, RB 250
  S1do 1400 ccm, S2 do 1600 ccm, S3 nad 1600ccm, S4 speciál 4x4,
  N 1400, N Škoda 1400, Buggy 4x2, Buggy 4x4, Junior buggy 4x4, Kart, Super buggy

  a) Popis trati
  Místo konání: Humpolec
  Délka: 890 metrů
  Šířka startu: 20 metrů 20 metrů
  Maximální šířka: 18 metrů 18 metrů
  Minimální šířka: 10 metrů 10 metrů
  Převýšení: 37 metrů 20 metrů

  b) Přihlášky
  Každá osoba, která se chce zúčastnit podniku, musí zaslat řádně vyplněnou přihlášku do 17.6.2020 23:59 hod. na AK Radeč
  Motorsport Radeč klub v AČR a Autoklub Radeč
  Rýchorská 95
  541 02 Trutnov
  email: areno@email.cz

  c) Startovné
  Všichni dospělí soutěžící, kteří se přihlásili do první uzávěrky přihlášek, platí vklad včetně pojištění ve výši 2200,- Kč , děti 1700,- Kč. Členský příspěvek pro nečleny za registraci individuálního člena činí 100,- Kč /4 Euro/ Vklad musí být zaplacen v hotovosti na administrativní přejímce. Každý jezdec zaplatí na místě 300,- Kč campovné, elektřina, vodné, plyn
  Účetní doklady o zaplacení startovného, budou předávány při administrativní přejímce.
  Vzhledem k tomu, že přihláška jezdce a potvrzení o přijetí od pořadatele se považuje za smlouvu, je jezdec, který nepřijede na podnik, se musí co nejdříve omluvit s uvedením důvodu.
  d) Vklad bude vrácen pouze:
  v případě odmítnutí přihlášky
  pokud se soutěž nebude konat,

  IV. POJIŠTĚNÍ
  a) Pojistné krytí pořadatele
  Autoklub ČR uzavřel se společností Kooperativa pojišťovna, a. s. Vienna Insurance Group, prostřednictvím společnosti PLATINUM Consulting s. r.o. rámcovou pojistnou smlouvu č. 7721068860 o pojištění odpovědnosti pořadatele za škodu způsobenou jinému až do výše 10.000.000 Kč na akci.
  b) Pojištění soutěžících a jezdců
  Součástí rámcové pojistné smlouvy je pojištění odpovědnosti účastníků za škodu způsobenou při akci jinému, a to účastníkem nebo provozem jeho vozidla. Pojištění se nevztahuje na újmy způsobené ostatním účastníkům akce. Limit pojistného plnění na jednoho účastníka akce činí 10,000.000 Kč na pojistnou událost s integrální franšízou 5.000 Kč, tzn., že škody do 5.000 Kč nebudou hrazeny a škody nad tento limit budou hrazeny v plné výši.
  c) Každý jezdec musí mít sjednané své osobní úrazové pojištění, které je povinen předložit při administrativní přejímce (u držitelů licencí AS AČR stačí předložit licenci jezdce). Pojištění zahraničních účastníků musí zahrnovat i krytí nákladů na případné léčení v ČR.
  V. PŘEJÍMKY
  a/ Administrativní přejímka
  Jezdci nebo jejich oficiální zástupci /pro RB jejich zákonní zástupci/ se musí dostavit na administrativní přejímku, která se koná před hlavní budovou. U jezdců mladších 18 let musí být zástupce přítomen vždy.
  b/ Technická přejímka
  Jezdci nebo jejich oficiální zástupci se musí dostavit k technické přejímce, která se koná před hlavní budovou.
  c/ Hluk
  Pro všechny vozy platí limit 100 dB měřeno hlukoměrem nastaveným na A a „SLOW“, umístěným pod úhlem 45° vzhledem k výstupu výfukového potrubí a ve vzdálenosti 50 cm od něj při 4500 ot/min.

  VI. JÍZDY
  a/ jeden volný trénink na 2 kola od prvního projetí cílové čáry
  b/ informace pro jezdce budou vyvěšeny na tabuli
  c/ Kvalifikační jízdy jsou vypsány na 4 kola.
  d/ Finálové jízdy jsou vypsány na 6 kol

  VlI. CENY A POHÁRY
  Vyhlášení vítězů bude bezprostředně po skončení závodu před budovou cíle. Jezdci, kteří se umístili na prvních třech místech, se musí tohoto vyhlašování zúčastnit. Neúčast na vyhlašování bude potrestána propadnutím věcných cen.
  V dětských kategoriích vyhlašujeme RB 160 a RB 125 všechny zúčastněné ve finále. RB 250 prvních 10 zúčastněné ve finále.

  VlII. DALŠÍ INFORMACE
  a) Protesty - odvolání
  Protesty musí být podány v souladu spravidly Motorsportu Radeč a Atoklubu Radeč
  Všechny protesty musí být písemně a musí být předány řediteli závodu nebo jeho zástupci či v jejich nepřítomnosti sportovním komisařům, a také částka 1000 Kč.
  .
  b) Zplnomocnění
  Tyto propozice byly schváleny FAS AČR dne pod AC .

  Vladimír Levý
  ředitel závodu

   


  Info Humpolec
  Přidáno: 19.06.2020     Autor: -

  Vážení účastníci závodu Radeč Cup v Humpolci 27.6.2020.

  Vzhledem k počtu registrovaných týmů, versus velikost depa v Humpolci, budeme přidělovat parkovací a servisní plochu, pro jeden tým, o velikosti maximálně 5,5x12 m. Proto Vás žádáme o respektování tohoto rozhodnutí a zajištění si odpovídajícího vybavení (přepravníky, stany, atd.).

  Dále nebude možno parkovat žádná další vozidla doprovodů, apod., v areálu závodiště, mimo přiděleného týmového místa v depu. Rezervace depa není možná, parkování bude probíhat rovnoměrně, tak jak budete najíždět k závodišti. Prioritně budeme parkovat autobusy v dolním parkovišti závodních strojů, tzn. najíždět na dolní bránu ze silnice Humpolec – Vilémov, ostatní přepravníky do horního parkoviště, ze silnice Humpolec – Havlíčkův Brod.

  Depa budou otevřena v pátek 26.6.2020, od 12°° hod. Elektrické přípojky budou k dispozici od 16°° hod..

  Dále bychom vás rádi informovali o možnosti účasti diváků na závodě v Humpolci 27.6.2020.

  Důležité je dodržovat maximální počet návštěvníků ve dvou zónách k tomu určených. V jedné zóně může být max. 500 lidí. Zajistíme bezpečnostní službu, slečny na prodej lístků a přechodovou službu. Vstupné bude 100,- Kč.

  Vstup pro diváky bude bránou od Vilémova

  Za AK Radeč a Motorsport Radeč a AMK Humpolec

  Tým pořadatelů


  Info Humpolec
  Přidáno: 16.06.2020     Autor: -

  Vážení autocrossaři,

  Humpolec pro nás bude jedním z vrcholů letošní sezóny a proto, aby se nám to všem povedlo najedničku, jsme se rozhodli k následujícím krokům:

   

  1) Žádáme jezdce, kteří se přihlásili prostřednictvím stránek akradec.cz a jsou tak ve startovní listině pro 2. závod Radeč cupu 2020 o poslání povrzující sms o nastoupení do závodu a to do středy 17.6. 23:59. na telefonní číslo 608807801 ve tvaru jméno, startovní číslo a kategotie

   

  2) Na základě potvrzené účasti provedeme rozlosování a nasazení jezdců do rozjížděk a toto rozlosování zveřejníme nejpozději do neděle 21.6. a to jak na stránkách akradec.cz, tak na FB profilu. Startovní rošty budou volně ke stažení a tisku.

   

  Díky včasnému informování jezdců i pořadatelů o průběhu závodu, dojde k výraznému snížení stresu, což by se mělo projevit na hladkém průběhu sobotního závodního dne.

   

   

  Děkujeme za pochopení a vstřícnost a moc se na Vás těšíme,

   

   

  Za AK Radeč a Motorsport Radeč

   

  Ladislav Saidl


  Info Humpolec
  Přidáno: 03.06.2020     Autor: -

  Doplňující info k Humpolci

   

  V kategorii Junior buggy lze přihlásit ještě 2 jezdce.

  V kategorii RB 250 lze přihlásit 3 jezdce.

  V kategorii do 1600 lze přihlásit 3 jezdce.

  V kategorii do 1400 lze přihlásit 3 jezdce.

  V kategorii N1400 lze přihlásit 3 jezdce.

  V těchto kategoriích se pojedou rozjížďky A a B, proto je možné přihlásit další jezdce.

   

  U všech ostatních kategorií je stop stav.

  Ostatní už jen jako náhradníci.


  Info k závodu v Humpolci
  Přidáno: 01.06.2020     Autor: -

  Vážení autocrossaři.

   

  Přinášíme info k Humpolci,

  dnes, ve večerních hodinách, jsem dostal od předsedy Josefa Špačka potěšující zprávu pro nás všechny. S definitivní platností Humpolec odjedeme 27. 6. 2020, jako jednodenní závod.Tento závod bude omezen 130 vozy. V jedné kategorii nesmí překročit počet vozů č.18. Vše záleží na Vás jezdcích, jak se rychle budete přihlašovat. I tento závod pojedeme bez diváků a budeme se snažit dodržovat všechna nařízení vlády. 27.6.2020 vláda snad povolí shromažďování již 1000 lidí, proto Vás nebudeme omezovat v doprovodech. Doufáme, že vše klapne ke spokojenosti všech.

   

  Zítra 2.6.2020 budou na našich stránkách spuštěny online registrace od 20:00.

   

  Tým pořadatelů AK Radeč


  PODĚKOVÁNÍ
  Přidáno: 31.05.2020     Autor: -

  Vážení příznivci autokrosu.


  Děkujeme všem účastníkům za dodržování nařízení vlády ČR. Velké poděkování patří všem pořadatelům, hasičům, záchranářům, moderátorovi, fotografům, ... VŠEM PATŘÍ VELKÉ DÍKY! Rádi bychom poděkovali všem závodníkům za pěkné závody a těšíme se nashledanou v Humpolci. 

   

  Tým AK Radeč

   


  Hlášení
  Přidáno: 26.05.2020     Autor: -

  Vážení autokrossaři,

  včera v nočních hodinách většina pořadatelů závodu v Nechanicích obdržela tuto SMS:

   

  V SOBOTU KONTROLY POLICIE A HYGIENY CELY DEN SCITANI LIDI KONTROLA TEKOUCI VODY ODSTUPU HYGIENICKYCH NARIZENI ONI NECO NAJDOU HURA VYSOKA POKUTA PRO SAJDLIKA A JESTE BUDOU VOLAT LIDI Z NECHANIC

   

  Ať už se jedná o hloupého vtipálka nebo zhrzeného pana důležitého, jsme nuceni to brát velmi vážně!

   

  V rámci závodu budou přijata tato opatření:

  1) U přihlášek bude vždy přítomný kompletní team jezdce a ten obdrží očíslované identifikační pásky. Tyto pásky noste viditelně, tak aby bylo jasné, kdo je účastníkem závodu a kdo je potenciálním narušitelem.

  2) Na závodišti bude bezpečnostní služba, která lidi bez identifikačních pásek bezprostředně vykáže mimo závodiště.

  3) Pokud by nastal problém budeme ve spojení s policejní stanicí v Nechanicích, aby byl okamžitě řešen a nemohlo dojít ke zrušení závodu narušením zvenku.

  4) Dodržujte prosím všechny nařízení vlády, závod jedeme společně a rádi bychom ho dojeli až do poslední finálové jízdy.

   

  Za motorsport Radeč a AK Radeč L. Saidl


  Strana: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 ,