• Novinky
 • Kalendář závodů
 • Výsledky
 • Online registrace
 • Profil trati
 • Předpisy
 • Fotogalerie
 • Videogalerie
 • Kontakty
 • Zahradní altány a krytá posezení jako ozdoba Vaší zahrady z kvalitních materiálů.
  3 Závod Sedlčany
  Přidáno: 21.05.2017     Autor: -

  Spuštěny přihlášky na závod v Sedlčanech.

   

  https://www.kpmkosice.cz/kosice-cup-2015/prihlaska-k-zavodu/


  2. ZÁVOD HUMPOLEC - PODĚKOVÁNÍ
  Přidáno: 16.05.2017     Autor: -

  Vážení příznivci autokrossu, rád bych touto cestou poděkoval Vám všem jezdcům, Vašim teamům a hlavně Vašim rodinám za tak velkou účast na Humpoleckém závodě. Super účast, super počasí, prostě super den strávený s Vámi všemi. Velká jednička s hvězdičkou.


  Dále bych rád poděkoval všem pořadatelům, hasičům, záchrance a v neposlední řadě fotografům, kteří se podíleli na přípravách a průběhu závodu v Humpolci. Za to Vám patří dík. A co říct závěrem - sláva vítězům a velká čest poraženým a těšíme se na další závod v Sedlčanech.

  Za AK Radeč L. Saidl

   

   

  Mezinárodní amatérské mistrovství ČR v autokrosu
  Přidáno: 10.05.2017     Autor: -

  Vážení autokrosaři,

  V ČR působí několik klubů, které pořádají lokální autokrosové závody a mají vybudované zázemí. Právě tyto kluby jsme oslovili s nápadem na sjednocení pravidel u vybraných tříd, tak aby byla umožněna účast jezdců na jakémkoliv závodišti, které bude právě pořádat závody. A zároveň také o vytvoření jedné vrcholné soutěže, na které se budou podílet zainteresovaní pořadatelé a samozřejmě  vy, jezdci. Díky tomu dojde ke zvýšení  atraktivity autokrosu jako takového a mimo jiné si jezdci z různých seriálu budou moci porovnat svou výkonnost s jezdci, se kterými se ještě na závodišti nepotkali. Tato soutěž má zatím pracovní název „Mezinárodní amatérské mistrovství ČR“ (MAMCR).

   

  Pro rok 2017 se dohodly na spolupráci a pořádání tyto kluby:

  AK Přibice

  AK Radeč

  AK Bakov nad Jizerou

  AK Boskovice

  KPM Kosice

  Dále jednáme s dalšími kluby a věříme, že vám brzo budeme moci představit další pořadatelé a tratě, na kterých je možné odjet společný seriál.

  Letošní rok bude nultým ročníkem, při kterém si vyzkoušíme koordinaci seriálu v rámci všech klubů. Je jasné, že každý pořadatel má nastaveny pravidla trochu jinak. Budeme vycházet z pravidel všech klubů a jako základ jsou brány předpisy KPM Kosice. Budeme vás informovat o společných pravidlech a určitě není potřeba se ničeho obávat, pokud jde o účast či neúčast v závodě. Společným jmenovatelem je pouze bezpečnost jezdce tj. rám (i polorám), čtyřbodové pásy a odpovídající sedačka, odpojovač baterie a ústroj a vybavení jezdce.

  Identifikovali jsme třídy, které se již účastní závodů u daných klubů nebo se svou specifikací blíží tomu, co známe ze seriálu Kosice cup.

  Jedná se o:

  N1400

  1400

  1600

  Nad 1600

  Speciál

  Pokud bude zájem ze strany jezdců, otevřeme i jiné třídy.

  A jak se to vlastně pojede?

  Každé ze závodišť v  rámci svého seriálu odjede 2 – 3 závody a udělá průběžné hodnocení svého seriálu. Jezdci, kteří se umístí na 1. až 5. místě v dané kategorii (třídě) se tak kvalifikovali na závody MAMČR a mohou se zúčastnit vybraných společných závodů všech zúčastněných pořadatelů. Vzhledem k tomu, že se jedná o úplnou novinku samozřejmě nikoho nebudeme nutit k účasti v těchto závodech a závodu se může zúčastnit jiný jezdec z daného závodiště, který bude mít o tuto soutěž zájem. Tedy, kdo chce jezdit tam, kde je zvyklý, nic se pro něj nemění. Jezdec, který to chce vyzkoušet jinde a s jinými jezdci má možnost se společných závodů zúčastnit.

  MMAČR se bude skládat se čtyř závodů. Tři závody se pojedou na domácích tratích pořadatelů v rámci jejich závodů v daných termínech a čtvrtý závod se pojede na republikové trati. Jeden závod se bude škrtat.
  1.závod se jede 10.6.2017 v Přibicích
  2.závod se jede 29.7.2017 v Radči
  3.závod se jede ……………. V Boskovicích (termín zatím nebyl určen)
  4.závod se jede 23.9.2017 v Humpolci v rámcu Kosice cupu

  Po odjetí posledního závodu budou vyhlášeny výsledky a bude stanoven termín a místo vyhlášení mistrů v dané třídě. V každé třídě bude vyhlášeno pět prvních jezdců a ti obdrží ceny a poháry.

  Berte prosím tuto informaci za vstupní, veškeré podrobnosti budeme průběžně zveřejňovat na stránkách jednotlivých pořadatelů.

  Jak vidno nultý ročník by neměl nijak negativně ovlivnit současné dění na jednotlivých závodištích, ale ukáže možnou cestu pro roky další. Chceme pro vás vytvořit něco nového a zajímavého a uděláme pro to maximum. Bez vás jezdců a teamů to samozřejmě nezvládneme a proto vás žádáme o spolupráci a podporu ať již při tvorbě předpisů nebo účastí na společných závodech.

  Pěvně věříme, že se nám společně podaří přispět k dalšímu rozvoji autokrosu.

   

  Za AK Přibice                                                

  Josef Růžička   

                                                      

  Za AK Boskovice

  Jiří Přichystal           

                                                                                               

  Za AK Radeč                                               

  Ladislav Saidl         

                                   

  Za KPM Kosice

  Miroslav Kodrle


  Propozice 2. závodu Kosice cupu 2017
  Přidáno: 10.05.2017     Autor: -

  STANDARTNÍ PROPOZICE

  Česká Trofej KRC 2017 v autocrossu pro 2.závod Humpolec 13.5.2017

  1/2017

  I. Vstupní informace                        V.  Depo

  II. Program                                       VI.  Přejímky

  III. Organizace                                VII. Průběh závodu

  IV.  Všeobecná ustanovení          VIII. Další informace
   I.Vstupní informace

  Pořadatel KPM Kosice z.s. a AK Radeč vypisuje 2.závod seriálu Česká Trofej KRC 2017 (dále KC) dne 13.5.2017 na závodišti v Humpolci. Závod se pořádá v souladu se Sportovními, Technickými a  Organizačními a bezpečnostními předpisy vydanými pro tento seriál a platnými pro rok 2017. Závod je započítáván také do Radeč cupu.

   

  II.Program

  11.5.2017  24.00 hod.            Uzávěrka přihlášek s normálním startovným na

  www.kpmkosice.cz

  12.5.2017  16.00 hod.            Otevření depa

  17.00 – 20.00 hod. Předběžné Technické prohlídky a Prohlídky RTP

  (Registrační a Technické prohlídky na sezónu 2017)

  Předběžná administrativní přejímka

  13.5.2017  7.00 – 8.00 hod. Technické prohlídky

  7.00 – 8.00 hod. Administrativní přejímka

  8.15 hod.                       Uzávěrka přihlášek se zvýšeným startovným                                         8.00 – 9.00 hod.        Oficiální trénink

  9.00 hod.            Rozprava z jezdci

  9.15 hod.               Začátek série rozjížděk

  16.30 hod.           Finále

  18.30 hod.           Slavnostní předání cen

  Časový harmonogram bude upravován podle průběhu závodu.
   III.Organizace

  Organizační výbor – Miroslav Kodrle, tel. 603593934
   Anna Urbanová, tel. 603592299

  Michael Kořínek, tel. 702878334

  Ladislav Saidl, tel. 608807801

  Činovníci závodu
  Ředitel závodu – Miroslav Kodrle

  Hlavní sportovní komisař – Vladimír Levý, Ladislav Saidl

  Hlavní technický komisař – Miloš Klesal, Vlastimil Mečár

  Startmaršál – Vladimír Jarkovský

  Tajemník závodu – Anna Urbanová

  Rozhodčí faktu, cíl – Michael Kořínek

  Traťoví komisaři – AK Humpolec, KPM Kosice a AK Radeč

  PC administrátor – Anna Urbanová ml.

  Zdravotní služba – AK Humpolec

  Pořádková služba – Pořádková služba H .Králové

  Zástupci jezdců – bude určeno na rozpravě

  Oficiální vývěsková tabule – bude umístěna u věže

  IV.Všeobecná ustanovení

  Závod je započítáván do seriálu KC, RC s plným počtem bodů u všech tříd s min.
   počtem 5 jezdců v závodě a s polovičním počtem bodů od 3 jezdců ve třídě. Třída

  s menším počtem než 2 jezdci ve třídě nebude vyhlašována a jezdci budou přiřazeni

  k nejbližší třídě.

  Závodu se smí zúčastnit fyzická osoba nebo více osob jako jeden team. Osoby
   mladší 18 let mohou závodit jen v doprovodu rodiče nebo osoby, která se prokáže

  notářsky ověřenou plnou mocí.

  Jezdci, kteří nemají RTP se závodu účastní bez omezení, podmínkou je přihlášení
   k závodu v souladu s platnými předpisy tj. absolvování technické a administrativní

  přejímky.

  Vypsané třídy – Buggy 4×4 – Buggy 4×4 Junior
  – Buggy 4×2                            – Racer 250

  – Kart                                      – Racer 125

  – Speciál                                 – Racer 160

  – Nad 1600 ccm                      – 1600 ccm

  – 1400 ccm                             – N1400 ccm

  – Škoda N1400 ccm

  Přihlášky k závodu
   5.1 Přihlásit k závodu se lze na stránkách www.kpmkosice v sekci Přihlášky

  nebo při administrativní přejímce v den závodu, ale jezdec platí vyšší

  startovné (startovné + 200 Kč).

  5.2 Startovné je 1600,- Kč splatné při administrativní přejímce. U tříd Racer  je startovné 1200,- Kč. Startovné ve dvou třídách je 2500,- Kč, ve třech třídách

  2900,- Kč

  5.3 Ve startovném není započítán poplatek za el. energii, vodu, WC, osvětlení, přípravu a úklid depa. Tento poplatek činí 300,- Kč na jezdce nebo team.
   Jezdec se účastní závodu na vlastní nebezpečí, pořadatel nenese žádnou
   odpovědnost za případné škodní události na zdraví nebo majetku. Pořadatel je

  pojištěn proti škodám způsobeným třetí osobě.
  V.Depo

  Depo je organizované a nelze bez vědomí pořadatele obsadit jakékoliv místo.
   Předběžná rezervace míst je možná na tel. 702878334 p. Kořínek
   Při příjezdu teamu na závodiště je nutné urychleně obsadit přidělené místo a
   neblokovat příjezdové komunikace. Skládání závodních vozidel na příjezdových

  komunikacích je zakázáno.

  Do depa je povolen vjezd pouze vozidlům přepravujícím závodní vozidla.

  VI. Přejímky

  Jezdec se musí dostavit se závodním vozem nejprve na technickou prohlídku,
   jezdci s RTP vozidla se dostaví pouze s Průkazem sportovního vozidla vydaným KPM

  Kosice nebo AK Radeč.  Po prohlídce vozu vystaví technický komisař kartu „Převzetí

  vozidla k závodu“.

  Dále jezdec absolvuje administrativní přejímku, kde je povinen vlastnoručně
  vyplnit přihlášku k závodu, za nezletilé jezdce vyplní a podepíše přihlášku zákonný

  zástupce. Při administrativní přejímce předkládá požadované dokumenty (viz

  Soutěžní předpisy) a kartu Převzetí vozidla k závodu.

  Jezdec musí změnit své startovní číslo, pokud je číslo již zaregistrováno jinému
   jezdci.

  Jezdec musí mít při přejímce na vozidle řádně umístěna a provedena startovní čísla
   a po dobu závodu zajistí jejich jasnou čitelnost. V opačném případě může být

  vyloučen ze závodu.

  Jezdec obdrží při přejímce tři samolepící vstupenky, pro sebe a dva členy teamu.
   Tyto vstupenky jsou členové teamu povinni si neprodleně umístit na zápěstí.

  Doplňkové kontroly mohou být provedeny kdykoliv během závodu.

  VII. Průběh závodu

  Jezdec musí absolvovat trénink a odjet min. jedno celé kolo. Při poruše vozidla
   platí, že když jezdec přejel silou motoru startovní čáru, klasifikoval se do závodu.

  Jakmile jezdec nastoupil do tréninku, nevrací se startovné.

  Jedou se tři rozjížďky, pro postup jezdce do finále se počítají body ze všech
   rozjížděk. Body se počítají od 10 (1 jezdec 10 bodů, 2 jezdec 9 bodů atd.),

  jezdec s nejvyšším počtem bodů postupuje do finále jako první atd.

  Jezdci jsou zařazení do startovních roštů, tak aby vystřídali všechny startovní řady,

  rozjížďky jsou číslovány. Jezdci jsou rozhlasem upozorněni na následující rozjížďku

  a jména jezdců, kteří jsou do této rozjížďky zařazeni. Jezdec nesmí nastoupit do jiné

  rozjížďky, musí sledovat rozpis rozjížděk a na start se dostavit včas.

  Do finále postupuje přímo osm nejlepších jezdců z rozjížděk a dva jezdci z finále B.
   Pokud bude méně jak 14 jezdců ve třídě, B finále se nejede a do A finále postupuje

  nejlepších deset jezdců z rozjížděk.

  V případě, že se jezdec nedostaví na start, jeho místo zůstává prázdné.
   Po odjetí rozjížděk budou zveřejněny průběžné výsledky a případná napomenutí
   nebo tresty.

  Jezdec může podat protest na technický stav vozidla soupeře nebo na rozhodnutí
   komisařů. Protest musí být podán písemně řediteli závodu do deseti minut po

  dokončení rozjížďky. Jakákoliv jiná forma protestu nebude brána v potaz a při

  nesportovním chování bude jezdec vyloučen ze závodu.

  Během závodu musí být na závodním vozidle zapnuto zadní světlo a to již při
   příjezdu na start. Pokud startmaršál signalizuje tabulí se zobrazeným symbolem

  reflektoru, musí jezdec rozsvítit brzdová světla.

  Za nesportovní chování jezdce nebo jeho doprovodu bude jezdec vyloučen ze
   závodu.

  První tři jezdci z každé třídy obdrží ceny. U tříd Racer160 a 125 obdrží ceny prvních
   deset jezdců, u třídy Racer 250 obdrží ceny prvních pět jezdců.
  VIII. Další informace

  Pod závodním vozem musí být umístěna plachta přesahující obrys vozidla na každé
   straně min. o 15 cm.

  V depu je zakázáno rozdělávat ohně. Přenosné grily jsou povoleny.
   Po 22.00 hod. je zakázáno jakýmkoliv způsobem rušit noční klid.
   V depu je zajištěna voda a WC. Připojení na el.energii si jezdec zajistí sám pomocí
   el.agregátu.

  Každý jezdec je povinen mít na svém stanovišti v depu hasicí přístroj min. 2l.
   Vjezd do depa je povolen pouze jezdci s vozidlem přepravující soutěžní vůz. Vjezd
   ostatním vozidlům je zakázán, případně povolen pořadatelem za úhradu 100,-

  Kč/den.

  V areálu závodiště je zajištěno občerstvení.
   Další informace jsou obsaženy v Soutěžních, Technických a Organizačních a
   bezpečnostních předpisech na stránkách pořadatele.
   Za KPM KOSICE

  Miroslav Kodrle


  2.závod radeč cupu
  Přidáno: 06.05.2017     Autor: -

  Vážení příznivci autocrossu, byly zpuštěny přihlášky na druhý závod Kosice cupu a Radeč cupu v Humpolci. Registrujte prosím přihlášky k závodu na stránkách KPM Kosic
   Za AK Radeč L. Saidl
   


  https://www.kpmkosice.cz/kosice-cup-2015/prihlaska-k-zavodu/

  1.závod Radeč cupu
  Přidáno: 18.04.2017     Autor: -

  Vážení příznivci autokrossu,
  rád bych touto cestou poděkoval Vám všem jezdcům a Vašim rodinným příslušníkům za podporu na prvním závodu v letošní sezóně. Suprová účast a myslím krásné souboje na trati. Jezdili jste opravdu čistě. Dámy a pánové proto Vám všem velké dík.
  Dále bych rád poděkoval všem lidičkám, kteří se podíleli na přípravách trati a závodu a samozřejmě všem kteří se podíleli na celém průběhu závodu. A proto velké dík.
  Samozřejmě nesmíme zapomenout na hasiče a záchranku a hlavně na veškeré fotografy, kteří nás a Vás jezdce přijeli nafotit a proto sláva všem.
  Závěrem bych rád řekl: Super den strávený s Vámi všemi a těšíme se na další závody.
  Za AK Radeč L. Saidl


  Kubin video

   

  https://www.youtube.com/watch?v=BrRQxbAziRY

   

  Josef Červený

   

  http://foto-cerveny.humlak.cz/autocros_15_4_17/index.htm

   

  Jirka Bořek

   

  http://www.rtm-motorsport.wbs.cz/Radec-Cup-2017---1zavod.html

   

  KUBIN

   

  http://crosskubin.rajce.idnes.cz/1._zavod_Radec_Cup_2017_-_Radec_15.4._2017/

   

  PAVEL CHYMEK

   

  http://digileo.rajce.idnes.cz/AUTOCROSS_RADEC_CUP_15.4.2017/

   

  ZUZKA FOTO

   

  https://www.facebook.com/pg/Foto-Zuzka-Rallye-217142288483179/photos/?tab=album&album_id=606627246201346

  AKTUÁLNĚ 1.ZÁVOD
  Přidáno: 14.04.2017     Autor: -

  Vážení závodníci a příznivci AK Radeč,


  na zítřejší závod je vše připraveno,neváhejte a přijeďte na první letošní závod sezony 2017 v ČR!! Foto na FB


   Podle předpovědi má zítra odpoledne lehce pršet takže


   UPOZORNĚNÍ PRO ZÁVODNÍKY


   BUDE PEČLIVĚ KONTROLOVÁNO TAŽNÉ OKO ABY NEBYLO ZDRŽOVÁNÍ PŘI ODTAHU A NA START

   

  BUDETE NAJÍŽDĚT VČAS NA NIKOHO SE NEČEKÁ !!!
   


  1.závod Radeč cupu
  Přidáno: 11.04.2017     Autor: -

   

  RTP v pátek od 16:00 do 19:00 

   

  Časový plán závodu na sobotu 15.4.

   

  7:00-8:00 Přejímky,přihlášky k závodu

   

  8:00-8.30 Tréninky

   

  8:30-Rozprava.START ZÁVODU


  Strana: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 ,