• Novinky
 • Kalendář závodů
 • Výsledky
 • Online registrace
 • Profil trati
 • Předpisy
 • Fotogalerie
 • Videogalerie
 • Kontakty
 • Přerov 19.6.2021
  Přidáno: 15.06.2021     Autor: -

  ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

  PŘEROV CUP / KLUBOVÝ ZÁVOD

  PŘEROV   19. 6. 2021

  OBSAH :

  I

  PROGRAM

   

  II

  ORGANIZACE

  Článek 1

  III

  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

  Článek 2 - 8

  IV

  PŘEJÍMKY

  Článek 9 - 10

  V

  PRŮBĚH ZÁVODU

  Článek 11 - 17

  VI

  UZAVŘENÉ PARKOVIŠTĚ – VÝSLEDKY – PROTESTY

  Článek 18 - 20

  VII

  CENY A POHÁRY

  Článek 21

  VIII

  DALŠÍ INFORMACE

  Článek 22 – 26

  I.        PROGRAM

  01. 06. 2021         Zveřejnění propozic a přijetí přihlášek

  08. 06. 2021         Uzávěrka přihlášek s normálním startovným

  1. 06. 2021 Uzávěrka přihlášek se zvýšeným startovným
  2. Pátek 18.6.2021

  17:00 – 20:30 

  1.  

  Sobota, 19. 06. 2021

  0630 – 0800       Administrativní přejímka (v prostoru věže rozhodčích)

  0600 – 0800       Technická přejímka (v depu)

  8000 – 0915       Volný trénink

  0930                   Rozprava s jezdci

  0945                   Začátek první série rozjížděk

  1145                   Začátek druhé série rozjížděk

  1400                   Začátek třetí série rozjížděk

  1600                   1. zasedání SSK

  1620                   Semifinále a Finále

                            Slavnostní předání cen – vždy po dojetí každé divize

  1830                  

   

   

  Il.       ORGANIZACE

  1.

  1.1      AUTOKLUB PŘEROV–město v AČR bude organizovat klubový podnik (klubový závod) v souladu s Mezinárodním sportovním řádem FIA (včetně příloh), s předpisy autocrossu FIA, s všeobecnými předpisy pro mistrovství a s těmito propozicemi (a jakýmikoli dalšími předpisy, které mohou být zveřejněny pořadatelem).

  1.2      Organizační výbor

  Jakub Vymazal – předseda organizačního výboru

  Členové: Soňa Hrbáčková, Jana Hrbáčková, Soňa Hrbáčková ml., Pavel Kleiner, Josef Hartman, Iva Lochmanová, Petr Střelec, Ondřej Indrák, Jaroslav Vrtělka, Lukáš Bělík, Martin Žádník, David Trávníček

   

  Adresa sekretariátu:         Autoklub Přerov – město v AČR

  Dluhonská 43, 750 00 Přerov

  Tel., fax: +420 581 225 125

  e-mail: info@ak-prerov.cz

  www.ak-prerov.cz

  1.3      Činovníci

  Hlavní sportovní komisař                          Levý Vladimír

  Ředitel závodu                                            Saidl Ladislav

  Hlavní technický komisař                          Vejmola Milan

  Hlavní časoměřič                                        Saidlová Hana, Šafránková Monika

  Hlavní lékař                                                 TBA

  Rozhodčí faktu    - startovní čára              TBA, Janáček Jaroslav

  - předčasný start             TBA, Kužel Miroslav

  - cíl                        TBA. Švorc Rudolf

   

  1.4         Oficiální vývěsková tabule

  Oficiální vývěsková tabule bude umístěna v parkovišti závodních strojů a informační v prostoru věže rozhodčích.

  III.      VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

  2.      Všeobecně

  2.1      Vypsané divize:       S1 do 1400ccm, S2 do 1600ccm, S3 nad 1600ccm, S4

              special 4x4, N 1400, N Škoda 1400, Buggy 4x2, Buggy 4x4, JuniorBuggy 4x4, Kart, RB160, RB125, RB250, super cup, super buggy

   

  3.      Popis trati

  Místo konání:                       Přerov – CROSS ARÉNA na Přerovské rokli

  Telefon/fax:                          +420

  Mobil :                                   +420 775 243 453

  e-mail :                                  info@ak-prerov.cz

                                                

  Délka:                                    1 000 metrů                                     

  Šířka startu:                          20 metrů                                          

  Maximální šířka:                  20 metrů                                          

  Minimální šířka:                   18 metrů                                          

  Poloha:                                 GPS: 49°28'58.35"N, 17°25'53.44"E - 27 km JV od Olomouce ve směru Přerov – Čekyně

  5.      Přihlášky

  5.1      Každá osoba, která se chce zúčastnit podniku musí zaslat vyplněnou přihlášku na email: info@ak-prerov.cz, nejpozději do data uzávěrky přihlášek, tj. do 08. 6. 2021 23:59 hod.

   

  5.2      Maximální počet startujících v každé divizi je 30.

   

  6.      Vklady

  6.1    Vklad je:

  a) Všichni soutěžící, kteří se přihlásili do první uzávěrky přihlášek, platí vklad včetně pojištění ve výši 2.200,- Kč (2 kategorie 3300,-Kč) , Racer Buggy 1.800,- Kč.  (campovné-elektřina, voda, svoz odpadu, WC – 300,-Kč) . Všichni si dovezte kartičky autoklubu ČR !!!  Penize na startovné mít přesně. Každý jezdec bude mít u sebe test na Covid 19 ne starší 72 hodin.Očkovaní sebou kartičky, nebo čestné prohlášení o prodělání Covidu 19. Při rozpravě  a placení mít respirátory.

   

  Vklad bude placen v hotovosti na administrativní přejímce.

  Účetní doklady o zaplacení budou předávány při administrativní přejímce.

  6.2      Dodatečné poplatky mohou být vyžadovány od soutěžícího, který odmítne umístit reklamu pořadatele.

  6.3      Vklad bude vrácen pouze:

  a) v případě odmítnutí přihlášky

  b) pokud se soutěž nebude konat

  c)  Jestliže soutěžící zruší svou přihlášku nejpozději v pondělí před podnikem. 50 % vkladu bude vráceno, jestliže je zrušení oznámeno v dalších dnech až do zahájení administrativní přejímky.

   

  7. Pojištění

  a)         Pojistné krytí pořadatele

  Autoklub ČR uzavřel se společností Allianz pojišťovna, a. s., prostřednictvím společnosti PLATINUM Consulting s. r.o. rámcovou pojistnou smlouvu č. 400046134 o pojištění odpovědnosti pořadatele za škodu způsobenou jinému až do výše 10,000.000 Kč na akci.

  b)        Pojištění soutěžících a jezdců

  Součástí rámcové pojistné smlouvy je pojištění odpovědnosti účastníků za škodu způsobenou při akci jinému, a to účastníkem nebo provozem jeho vozidla. Pojištění se nevztahuje na újmy způsobené ostatním účastníkům akce. Limit pojistného plnění na jednoho účastníka akce činí 10,000.000 Kč na pojistnou událost s integrální franšízou 5.000 Kč, tzn., že škody do 5.000 Kč nebudou hrazeny a škody nad tento limit budou hrazeny v plné výši.

  Každý jezdec musí mít sjednané své osobní úrazové pojištění, které je povinen předložit při administrativní přejímce (u držitelů licencí AS AČR stačí předložit licenci jezdce). Pojištění zahraničních účastníků musí zahrnovat i krytí nákladů na případné léčení v ČR.

  IV.     PŘEJÍMKY
  9.      Administrativní přejímka

  9.1    Jezdci nebo jejich oficiální zástupci (pro RB jejich zákonní zástupci) se musí dostavit k administrativní přejímce, která se koná ve věži v místnosti administrativní přejímky. U jezdce mladšího 18 let musí být zástupce přítomen vždy.

   

  10.    Technická přejímka

  Jezdci nebo jejich oficiální zástupci se musí dostavit k technické přejímce, která se koná v prostoru věže rozhodčích.

  10.2  Hluk

  Pro všechny vozy platí limit 100 dB měřeno hlukoměrem nastaveným na A a „SLOW“, umístěným pod úhlem 45° vzhledem k výstupu výfukového potrubí a ve vzdálenosti 50 cm od něj při 4500 ot/min.

   

  12.    Trénink a informace pro jezdce

  12.1  Jeden volný trénink je vypsán na 4 kola od prvního přejetí cílové čáry.

  12.2  Informace budou předány jezdcům v písemné podobě při administrativní přejímce.

   

  14.    Kvalifikace

  Kvalifikační jízdy jsou vypsány na 4 kol.

   

  15.    Finále

  Semifinálové jízdy jsou vypsány na 4 kol.

  Finálové jízdy jsou vypsány na 5-6 kol. Dle času

   

  VI.       UZAVŘENÉ PARKOVIŠTĚ – VÝSLEDKY – PROTESTY

  20.    Protesty – odvolání

  20.1 Protesty musí být podány v souladu s MSŘ.

  Všechny protesty musí být písemně a musí být předány řediteli závodu nebo jeho zástupci či v jejich nepřítomnosti sportovním komisařům, a také částka 11.000,- Kč. Pokud protest vyžaduje demontáž a opětovnou montáž různých prvků vozu, od protestujících je vyžadována kauce až do výše 250.000,- Kč.

  20.5 Soutěžící mají právo na odvolání, a to ve smyslu bodu 5.3. Disciplinárního řádu AS AČR.

  Výše kauce při odvolání činí 21.000 Kč.

   

  Vll.      CENY A POHÁRY

  21.    Ceny

  Vyhlášení vítězů bude bezprostředně po skončení závodu. Jezdci, kteří se umístili na prvních třech místech, se musí tohoto vyhlašování zúčastnit. RB 160 všichni jezdci, RB125 a RB25  do sedmého místa,Junior buggy do pátého místa. Neúčast na vyhlašování bude potrestána propadnutím věcných cen.

  VlIl.     DALŠÍ INFORMACE

  22.    Hasicí přístroje

  Každý jezdec musí zajistit, že v paddocku v jeho zóně bude mít pro tým k dispozici 1 ks min. 5 kg hasicí přístroj.

   

  23.    Ochrana životního prostředí

  Požaduje se, aby každý jezdec měl k dispozici plachtu z umělé hmoty o minimálním rozměru 4 x 5 m (pro RB 2 x 3 m), kterou umístí pod závodní vozidlo jako prevenci proti znečištění půdy od olejů, benzínu apod.

   

  25.    Činovník pro styk se soutěžícími

  Činovník pro styk se soutěžícími bude označen oranžovou vestou s nápisem, tel. Číslem a jeho stanoviště bude v prostoru vedoucího parkoviště závodních strojů v parkovišti závodních strojů.

   

  26.    Zplnomocnění

  Tyto propozice byly schváleny FAS AČR dne

   

                           

  Ladislav Saidl

  ředitel závodu v.r.


  Vložil: K108

  Kalendář
  Přidáno: 09.06.2021     Autor: -

  Termíny závodů 2021

  19.6. 2021   Přerov

  17.7. 2021  Sedlčany

   7.8.  2021  Radeč

   25.-.26.9. 2021  Nová Paka ???

  23.10. 2021  Radeč

  Humpolec v jednání


  Přidáno: 04.06.2021     Autor: -

  Info :
  Ukončení registrace přihlášek k závodu 19.6. v Přerově.
  Popřípadě volat L. Saidla tel. 608807801


  Přidáno: 03.06.2021     Autor: -